Logo
Munich Personal RePEc Archive

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Стайков, Ивайло (2010): Стандартът BS OHSAS 18001:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Published in: Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. Сборник с доклади от конференция, посветена на 60 години от създаването на Икономическия институт на БАН, 11-12.12.2009 г. София: ГорексПрес. ISBN 978-954-616-210-6, (2010): pp. 233-238.

[thumbnail of MPRA_paper_113532.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_113532.pdf

Download (237kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на научното изследване е международният стандарт BS OHSAS 18001:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Анализът е фокусиран върху по-пълното интегриране на България в Европейския съюз чрез въвеждането и прилагането на международноправните норми (и по-специално тези от правото на ЕС), които гарантират безопасните и здравословни условия на труд.

Abstract: The subject of the scientific research is the international standard BS OHSAS 18001: 2007 as a system for management of healthy and safe working conditions in the enterprise. The analysis is focused on the fuller integration of Bulgaria into the European Union through the introduction and implementation of international law (and in particular those of EU law), which ensure safe and healthy working conditions.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.