Logo
Munich Personal RePEc Archive

Съдебно установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г.

Стайков, Ивайло (2019): Съдебно установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. Published in: Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса. Научна конференция, организирана по повод 80-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил Златарев и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Златка Сукарева, 30.11.2017 г. No. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-619-232-191-8, (2019): pp. 115-120.

[thumbnail of MPRA_paper_113712.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_113712.pdf

Download (479kB) | Preview

Abstract

Резюме: Настоящата научна статия изследва някои аспекти на правната уредба на съдебното установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г., съобразно действащият Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред от 2011 г.

Abstract: The present scientific paper studies some aspects of the legal regulation of the judicial establishment of the experience and of the experience at the time of retirement, achieved by 31 December 1999 under the currently in force 2011 Act on the judicial establishment of professional and social security experience.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.