Logo
Munich Personal RePEc Archive

Analiza SWOT la nivel teritorial – instrument de sprijin al planificării strategice și al managementului sistemelor teritoriale complexe din zona montană. Studiu de caz: Bioaria Bazinul Dornelor

Antonescu, Daniela (2023): Analiza SWOT la nivel teritorial – instrument de sprijin al planificării strategice și al managementului sistemelor teritoriale complexe din zona montană. Studiu de caz: Bioaria Bazinul Dornelor.

[thumbnail of MPRA_paper_119528.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_119528.pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract

Analiza SWOT contribuie la elaborarea unei strategii de dezvoltare locală prin formularea și selectarea obiectivelor și direcțiilor viitoare de acțiune, fiind considerată un instrument viabil cu ajutorul căreia factorii decizionali urmăresc susținerea punctelor tari, corectarea punctelor slabe, identificarea slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe. De asemenea, prin analiza SWOT, se urmărește contextul general în care se propun acțiunile, precum și recunoașterea și exploatarea noilor oportunități. Prezenta cercetare pune la dispoziția factorilor interesați (cercetători, mediu academic și universitar, autorități publice, locale sau centrale, factori interesați etc.) o abordare solidă, teoretică și practică, fundamentată științific, utilă în procesul de planificare strategică teritorială. Astfel, studiul propune și testează dezvoltarea unei analize spațiale bazată pe indicatori statistici oficiali (Institutul Național de Statistică - INS), evidențiind punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările unui sistem teritorial complex, caracterizat prin valori multiple și de excepție. Valoarea inovatoare a cercetării este dată de abordarea metodologică integrată bazată pe combinarea analizei spațiale cu sistemele de indicatori și analiza tradițională SWOT. Mai mult, cadrul integrat propus în studiu are o semnificație practică importantă, datorită posibilității de replicare a abordării metodologice și în alte contexte spațiale (zone montane). Obiectul suspus analizei îl reprezintă bioaria Bazinul Dornelor, situată în partea de vest și sud-vest a județului Suceava, suprapusă depresiunii intramontane a Dornelor (localizată în zona de nord a Carpaților Orientali) şi valea superioară a Bistriței din amonte de orașul Broșteni. Teritoriul administrativ cuprinde şi culmile montane ale Obcinei Mestecănișului, munților Suhard, Giumalău, Rarău, Călimani, Munților Bistriței şi Bârgăului. Bazinul Dornelor este format din UAT-urile: Cârlibaba, Ciocănești, Iacobeni, Dorna Arini, Crucea, Broşteni, Dorna Candrenilor, Coşna, Poiana Stampei, Panaci, Şaru Dornei, Vatra Dornei.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.