Logo
Munich Personal RePEc Archive

Współczesne oblicza tayloryzmu

Ćwiklicki, Marek (2011): Współczesne oblicza tayloryzmu. Published in: Rozwój koncepcji i metod zarządzania (2011): pp. 135-157.

[thumbnail of MPRA_paper_47998.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_47998.pdf

Download (325kB) | Preview

Abstract

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji znaczeń i zastosowań tayloryzmu do opisu obecnych warunków i sposobów zarządzania. Przeprowadzona analiza źródeł literaturowych umożliwiła wyodrębnienie kilku oddzielnych interpretacji, które podzielono na dwa główne nurty. Pierwszym z nich jest poziom organizacji pracy, drugi – poziom bardziej ogólny ekonomiczny. W obydwu z nich pojawia się zwrot neotayloryzm, który stanowił punkt wyjścia w przeprowadzonych przez autora badaniach w formule desk research. W rezultacie analiz przedstawiono różne interpretacje tayloryzmu z perspektywy współczesnych czasów, jak i wyjaśniono przesłanki uznawania go za wciąż aktualny.

In the paper an attempt of identification of Taylorism's meanings and implementations for desribing current conditions and states of management is given. The secondary sources analysis enables to separate several interpretations which were divided in two types. The first one in the level of work organisation, the second - more general level of economics. In both perspectives the phrase 'neotaylorism' appears. As the result of conducted desk research the different meanings are discussed and explanation their nowadays validity.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.