Logo
Munich Personal RePEc Archive

Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene

Antonescu, Daniela (2003): Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene.

This is the latest version of this item.

[img] PDF
MPRA_paper_57114.pdf

Download (1MB)

Abstract

Dezvoltarea regională este un proces complex care cuprinde o serie de componente interdependente, legislative şi instituţionale, de stabilire a unor noi tipuri de relaţii între diferite sectoare şi domenii de activitate, între autorităţi şi colectivităţi. De asemenea, acest proces este legat de mentalitate, tradiţii şi comportament, de formarea profesională şi adaptarea la noile schimbări ce au loc la nivel local, regional, naţional şi internaţional. În România, dezvoltarea regională a apărut ca o necesitate, pe de o parte, pentru a corecta decalajele regionale existente şi, pe de altă parte, pentru a prelua şi a aplica legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu (Capitolul 21 al acquis-ului comunitar). Teza de doctorat isi propune sa analizeze politica regionala a Romaniei din perspectiva integrarii in Uniunea Europeana.

Available Versions of this Item

  • Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene. (deposited 20 Sep 2015 06:43) [Currently Displayed]
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.