Logo
Munich Personal RePEc Archive

Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Plawgo, Bogusław (2015): Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi. Published in: (2015)

[thumbnail of MPRA_paper_64240.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_64240.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: W niniejszej publikacji zawarto wyniki przeprowadzonych badań przedsiębiorstw oraz eksperckie analizy na temat wpływu współpracy transgranicznej na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, a przez to wzmocnienie procesów rozwojowych w regionach peryferyjnych. Badania były prowadzone w ramach projektu „Rozwój transgra-nicznej współpracy gospodarczej Podregionu białostocko-suwalskiego i Obwodu grodzieńskiego na Białorusi oraz Podregionu krośnieńsko-przemyskiego i Obwodu Zakarpackiego na Ukrainie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Projekt był realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Partnerem z Białorusi, Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie oraz z Partnerem z Ukrainy, Fundacją Rozwoju Współpracy Transgranicznej z Użhorodu.

English Abstract: This publication contains the results of the research companies and expert analysis on the impact of cross-border cooperation on the competitiveness of small and medium-sized enterprises, thereby strengthening development processes in the peripheral regions. The research was conducted within the framework of the project "Development of cross-border economic co-operation subregion Bialystok-Suwalki and Grodno region of Belarus and subregion Przemysl and Krosno with Transcarpathian Oblast in Ukraine" co-financed by the European Union under the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. Bialystok Personnel Training Foundation implemented the project in cooperation with a partner from Belarus State University in Grodno and partner of Ukraine, Foundation for the Development of Cross-Border Cooperation of Uzhhorod.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.