Logo
Munich Personal RePEc Archive

Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych - możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej.

Gawlik, Remigiusz (2015): Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych - możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej. Published in: Miscellanea Oeconomicae - Studia i Materiały No. 1/2015 (October 2015): pp. 227-239.

[thumbnail of MPRA_paper_67326.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_67326.pdf

Download (341kB) | Preview

Abstract

W artykule przedstawiono możliwości aplikacji jakościowej metodologii badawczej w obszarze Nauki Ekonomii. Przyjęto założenie o konieczności włączenia do analiz ekonomicznych czynników o charakterze jakościowym. Zawarto postulat o potrzebie poszerzenia metodologii ekonomicznej o jakościowe metody badawcze. W oparciu o przegląd literatury przedstawiono aktualny stan wiedzy omawianego zagadnienia. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o sens stosowania analizy jakościowej do naukowego opisu procesów ekonomicznych. Dokonano przeglądu istniejących metod jakościowych pod kątem ich użyteczności w opisie makro- i mikrootoczenia biznesu w dobie globalizacji i regionalizacji.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.