Logo
Munich Personal RePEc Archive

Katılım Bankaları Mevduat Bankalarından Farklı mı Çalışıyor

Sakarya, Burchan and Kaya, Yasemin (2013): Katılım Bankaları Mevduat Bankalarından Farklı mı Çalışıyor. Forthcoming in: Ekonomik Yaklaşım

[thumbnail of MPRA_paper_69196.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_69196.pdf

Download (465kB) | Preview

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankaların karşılaştırmalı analizini yapmak ve katılım bankalarının hangi alanlarda farklılaştığını irdelemektir. Bu çerçeve katılım bankacılığı için ifade edilen en önemli önermelerin sınanması amaçlanmaktadır. Bu önermelerden ilki katılım bankalarla geleneksel ticari bankalar arasında özkaynak açısından farklılığın bulunmasıdır. Diğer bir önemli önerme (veya ön kabul) ise, katılım bankalarının ile ticari bankalardan aktif kalitesi ve kârlılık açısından farklılık arz etmesidir. Çalışmada 2005-2012 döneminde Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankaları ile katılım bankaları panel veri yöntemi ile incelenmiş ve katılım bankalarının daha yüksek özkaynakla çalışarak, finansal aracılık faaliyetlerine odaklanırken, diğer bankalardan etkinlik ve kârlılık açsından bir farklılık arz etmedikleridir.

The main goal of this study is to conduct a comparative analysis between participation banks and deposit banks operating in Turkey and investigate the main areas of differentiation. In this context, the fundamental propositions are investigated. First off, the proposition that the participation banks operate with a differentiated capital adequacy structure is tested. Than the other presumption of that these peer groups differ from the asset quality and profitability perspective is analyzed. We examine the Turkish banking system for the 2005-2012 period. The mentioned propositions are tested using panel data analysis.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.