Logo
Munich Personal RePEc Archive

Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI. Synteza raportu

Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Proniewski, Marek and Popławski, Tadeusz and Niedźwiecki, Arkadiusz and Perło, Dorota and Skibicka, Elwira and Juchnicka, Marta and Proniewski, Marcin and Nikitorowicz, Andrzej (2012): Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI. Synteza raportu. Published in: (2012)

[thumbnail of MPRA_paper_84977.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84977.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: W pracy benchmarking zdefiniowano jako proces ciągłego uczenia się, porównywania się i twórczego doskonalenia wykorzystującego rozwiązania i osiągnięcia, które wypracowali najlepsi w danej dziedzinie. Należy pamiętać, że benchmarking jest jednym z podstawowych filarów organizacji uczących się, gdyż zachęca do podpatrywania innych i uczenia się od nich. Nie oznacza on jednak bezkrytycznego naśladownictwa, które może być bardzo ryzykowne, jeśli organizacja nie rozumie istoty własnych indywidualnych uwarunkowań. Zaczyna się on od dostrzeżenia, że są lepsi. Nie może się on sprowadzać tylko do porównania czy rankingu (benchmarking fałszywy), a powinien pociągać za sobą zmiany w organizacji.

English Abstract: In this report benchmarking was defined as a process of continuous learning, comparing and creative improvement using solutions and achievements that the best in the field developed. It should be remembered that benchmarking is one of the basic pillars of learning organizations, as it encourages people to learn and learn from them. It does not mean, however, an uncritical imitation which can be very risky if the organization does not understand the essence of its own individual conditions. It starts with the perception that they are better. It can not be reduced only to comparison or ranking (false benchmarking), and should involve changes in the organization.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.