Logo
Munich Personal RePEc Archive

Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju. Published in: Optimum No. 58 (2012): pp. 155-173.

[thumbnail of MPRA_paper_84986.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84986.pdf

Download (414kB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Rozwój klastrów jest jednym z kierunków dezindustrializacji gospodarki. Trudno jednak o znalezienie wskazań, co do tego, jakie działania powinny być podejmowane, aby powstawały nowe, prężnie działające, struktury gospodarcze tego rodzaju. Jednym słowem, dostrzega się brak jasnych polityk rozwoju klastrów w większości krajów czy regionów. Taki stan rzeczy można usprawiedliwiać faktem, że, tak naprawdę, rozwój przedsiębiorstw, czy nawiązywanie między nimi współpracy, w każdym kraju przebiega w odmiennych warunkach: ekonomicznych, prawnych, społecznych. W pracy podjęto próbę analizy stanu realizacji polityki rozwoju klastrów w jednym z obszarów problemowych Unii Europejskiej, jakim jest województwo podlaskie. Analizie posłużyły wytyczne dotyczące kierunków działań na rzecz rozwoju klastrów, zaproponowane w literaturze przedmiotu przez S.A. Rosenfelda.

English Abstract: The development of clusters is part of the process of deindustrialisation of the economy. However, there is a scarcity of guidelines for future management aimed at the creation of new efficient structures of this type. In other words, a lack of clear policies of cluster development can be observed in most countries and regions. This is partly justifiable, as the development of enterprises, and the establishment of cooperation between firms, is largely dependent on the specific economic, social and legal conditions of individual countries, and these can vary widely from one state to another. The author attempts to analyse the cluster development policy carried out in Podlaskie Voivodeship, which is among Europe's most challenged regions. The analysis is based on the guidelines for cluster development proposed by S.A. Rosenfeld.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.