Logo
Munich Personal RePEc Archive

Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w klastrach przemysłowych

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2004): Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w klastrach przemysłowych. Published in: Zeszyty Naukowe PTE No. 2 (2004): pp. 205-218.

[thumbnail of MPRA_paper_84987.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84987.pdf

Download (91kB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Globalizacja gospodarki światowej prowadzi do zmian w charakterze współczesnej konkurencji. Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zależy od uwarunkowań wynikających z bezpośredniego otoczenia, w jakim ono funkcjonuje. W związku z tym, pojawia się na całym świecie coraz większe zainteresowanie skupiskami przedsiębiorstw określanymi mianem klastrów przemysłowych. Doświadczenia wielu krajów wskazują na pozytywne oddziaływanie tego rodzaju organizacji przemysłu na konkurencyjność podmiotów, które wchodzą w ich skład. Ponieważ jednak przedsiębiorstwa konkurują między sobą za pomocą zasobów, jakie są w ich posiadaniu, można wysunąć tezę, że przynależność firm do skupisk przemysłowych wpływa pozytywnie na ich potencjał konkurencyjności, gdyż bliska geograficzna koncentracja firm ułatwia dostęp do zasobów, które nie byłyby dostępne w warunkach większej izolacji.

English Abstract: The globalization of the world's economy leads to changes in the nature of contemporary competition. Corporate expansion is increasingly dependent on the business environment in which companies carry out their activities. Consequently, there is a growing interest worldwide in groups of companies referred to as industrial clusters. Experience gained by a number of countries confirms a positive impact of such industrial entities on the competitiveness of member companies. Companies compete trying to benefit from their own resources, and the concentration of businesses in a given geographical area provides easy access to such resources. The concentration of business activities ensures easier access to suppliers of materials and providers of services, technologically advanced production methods as well as information. Operating within clusters enables companies to focus on their core activities.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.