Logo
Munich Personal RePEc Archive

Геополитички аспекти стратешких коридора Србије

Bukvić, Rajko and Petrović, Dragan (2018): Геополитички аспекти стратешких коридора Србије. Published in: Tematski zbornik radova Koridori u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope, ed. Slobodan Nešković, Beograd: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA B ; Travnik: Internacionalni univerzitet “Travnik”, Beograd, 2018. (2018): pp. 119-132.

[img] PDF
MPRA_paper_90743.pdf

Download (410kB)

Abstract

Serbian. Коридори преко Балкана могу имати вишеструки значај у саобраћају, енергетици, привреди уопште, али и у ширем геополитичком контексту. У раду се анализирају важни путни и енергетски коридори (цевоводи) преко Србије. У питању су магистрални путеви ширег регионалног па и европског значаја који пролазе преко територије Србије. Потом ту су железничке трасе, укључујући и оне у нацртима, попут оне која ће се уклапати у концепт кинеског пута свиле, пре свега Пиреј‒Будимпешта. Цевоводни правци, пре свега гасоводи, нафтоводи, имају изузетан и шири геополитички значај. То се посебно односи на могућности реализације неке од варијанти Јужног тока, који остаје актуелан, и хипотетички у неком облику остварљив. Иако Србија нема директан излаз на море, најближе луке суседних земаља, пре свега оних блиских и историјских савезника попут Црне Горе, Бугарске, Грчке и Румуније имају посебан значај. Ту су нарочито значајне луке Бар, Солун, а у мањој мери бугарске и румунске важне луке (Бургас, Варна, Констанца) одакле би Србија имала погодан транзит поморским саобраћајем. English. The corridors crisscrossing the Balkans bear significance in the context of transport, energetics and industry as a whole, as well as in a broader geopolitical context. The paper analyzes the important road routes and energy corridors (pipelines) passing through Serbia. Specifically, it refers to highways significant both regionally and on continental level, which pass through the territory of the country. It also covers railroads, including the ones still in draft phase, such as the Piraeus-Budapest one, which is wupposed to be included in the outline of the Chinese Silk Road. The pipelines, especially the gas lines and the oil pipelines, are of wider geopolitical relevance. Specifically, the possibility of the realization of one of the South Stream versions, which continues being considered and in some form a hypotetically attainable plan. Although Serbia does not have access to sea, the closest ports in neighboring countries, especially the close and traditionally friendly ones such as Montenegro, Bulgaria, Greece and Romania, are especially important in that context. The ports of Bar and Thessaloniki are of extraordinary significance, while the Bulgarian and Romanian ports of Burgas, Varna and Constanta, although somewhat less important, could provide Serbia with convenient points for waterway transport routes.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.