Logo
Munich Personal RePEc Archive

Актуални правни аспекти на реферирането и индексирането на научни публикации в България

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на реферирането и индексирането на научни публикации в България.

[thumbnail of MPRA_paper_93883.pdf] PDF
MPRA_paper_93883.pdf

Download (421kB)

Abstract

Резюме: Статията разглежда индексирането на научните публикации в контекста на изискванията на дигиталното общество. Процесът е изследван във взаимовръзката израстване на академичния състав и потребността от популяризиране на научните трудове, посредством публикуване в реферирани и индексирани издания. Акцент се поставя на юридическите публикации, които се разглеждат в сравнителен план с останалите научни разработки. На база на анализа се правят обобщения, изводи и препоръки с практическа насоченост.

Abstract: The article examines the indexation of the scientific publications in the context of the requirements of the digital society. The process is examined in the interconnection development of the academic staff and necessity of popularization of the scientific works through publication in referenced and indexed editions. Accent is put on the juridical publications, which are examined in comparison to the other scientific publications. On base of the analysis the author makes conclusions, summaries and recommendations with practical direction.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.