Munich Personal RePEc Archive

Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | No Grouping
Jump to: C | H | M | P
Number of items: 28.

C

Cambalikova, Andrea and Misun, Juraj (2017): The importance of control in managerial work. Published in: International Conference Socio-Economic Perspectives In The Age Of XXI Century Globalization (2017): pp. 218-229.

H

Hudakova, Ivana (2009): Vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na podniky a ich konukencieschopnosť. Published in: Dane & účtovníctvo : rady a riešenia , Vol. 6, No. 11 (June 2009): pp. 76-81.

Hudakova, Ivana (2009): Teoretické aspekty konkurenčnej výhody a konkurencie. Published in: Economic Policy in the EU Member Countries. Proceedings from the 9 th International Conference. (2011): pp. 1-9.

Hudakova, Ivana (2009): Modelové prístupy k tvorbe, vzniku a udržiavaniu konkurenčnej výhody v podmienkach globalizácie. Published in: Business and Competitiveness of Companies 2009. Conference proceedings. (2009): pp. 181-188.

Hudakova, Ivana (2008): Vodcovstvo ako úspešný predpoklad pre dosahovanie zvyšovania konkurenčnej schopnosti podnikov. Published in: DOCTUS 2008. Conference proceedings. (2009): pp. 1-8.

Hudakova, Ivana (2009): Efektívne vedenie ľudí - perspektívny a úspešný predpoklad pre zvyšovanie hodnoty podniku. Published in: Economy, Finance and Management 2009. Conference proceedings. , Vol. 3, (2009): pp. 1-7.

Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2010): Budovanie konkurenčnej výhody v dynamickom a zložitom podnikateľskom prostredí. Published in: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava, 25. 11. 2010. (2010): pp. 254-264.

M

Misun, Juraj (2013): Podnikateľský model multiplex a jeho aplikácia na Slovensku. Published in: Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania , Vol. 1, (2013): pp. 91-108.

Misun, Juraj (2013): Competency model as a tool of valuation of management capability. Published in: 9th EBES Conference Proceedings - Rome, Italy : january, 11 - 13, 2013. (2013): pp. 1047-1061.

Misun, Juraj (2009): Skupinové rozhodovanie: metódy podľa renomovaných zahraničných autorov. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009. Bratislava, 17.-18.9.2009 (2009)

Misun, Juraj (2010): Teoretické vymedzenie podnikového emailingu ako nástroja podnikového správania v systéme podnikovej identity. Published in: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010. Bratislava: 20.5.2010. (2010): pp. 271-277.

Misun, Juraj (2009): Podniková identita ako konkurenčná výhoda. Published in: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009. (Conference proceedings). Bratislava, 14. 5. 2009. (2009): pp. 347-355.

Misun, Juraj (2009): Podnikový dizajn fakúlt zameraných na manažment na Slovensku. Published in: Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti [conference proceedings]. Trojanovice, Ostrava: 16.-18.9.2009 (2009): pp. 1-11.

Misun, Juraj (2017): Changing Views on Organizational Control in the Countries of the Eastern Bloc. Published in: Knowledge – Economy – Society. Selected Problems of Dynamically Developing Areas of Economy (2017): pp. 49-63.

Misun, Juraj and Hudakova, Ivana (2011): Cognitive enhancement. Current status and its impact on improving of the performance of organizations. Published in: Knowledge - economy - society : challenges of the contemporary world / Renata Oczkowska, Bogusz Mikuła (eds.) (2011): pp. 157-165.

Misun, Juraj and Hudakova, Ivana (2011): Talent manažment ako súčasť konkurenčnej výhody. Published in: Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Bratislava, 28. 4. 2011 (2011): pp. 239-246.

Misun, Juraj and Jankelova, Nadezda (2012): Abilenský paradox v skupinovom rozhodovaní. Published in: Hybné sily rozvoja regiónov. Bratislava, 26. 4. 2012 , Vol. 2012, : pp. 213-219.

Misun, Juraj and Misunova Hudakova, Ivana (2012): Zvyšovanie výkonnosti manažérov a zamestnancov prostredníctvom kognitívneho vylepšenia. Published in: Ekonomické spektrum , Vol. 8, No. 1 (January 2013): pp. 26-36.

Misun, Juraj and Misunova Hudakova, Ivana (2014): Komparácia názorov na sociálnu zrelosť u denných a externých študentov. Published in: Manažment podnikania a vecí verejných - Dialógy , Vol. 9, No. 24 (June 2014): pp. 93-107.

Misun, Juraj and Misunova Hudakova, Ivana (2017): Changing intensity of control. Published in: International Conference Socio-Economic Perspectives In The Age Of XXI Century Globalization (2017): pp. 461-474.

Misun, Lubos and Misun, Juraj (2006): Znalosti ako jeden zo zdrojov konkurenčnej výhody. Published in: Ekonomické spektrum , Vol. 1, No. 3 (2006): pp. 22-26.

Misunova Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2012): Emocionálna inteligencia ako významný faktor ohodnocovania celostnej kompetentnosti manažéra. Published in: Ján Porvazník a kolektív. 2013. Celostná manažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania. (2013): pp. 49-60.

Misunova Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2013): Podnikateľský model ako nástroj strategického manažmentu na príklade spoločnosti Marvel entertainment. Published in: Ekonomika a manažment , Vol. 10, No. 2 (2013): pp. 64-82.

Misunova Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2014): Adaptability of the internal business environment of small and medium-sized enterprises in Slovakia. Published in: Ekonomicke rozhlady / Economic review , Vol. 43, No. 1 (April 2014): pp. 21-31.

Misunová Hudaková, Ivana and Misun, Juraj (2013): Meranie turbulencie podnikateľského prostredia. Výsledky prieskumu. Published in: Manažment podnikania a vecí verejných – dialógy , Vol. 8, No. 21 (2013): pp. 33-43.

Misunová Hudaková, Ivana and Misun, Juraj (2012): Teoretické pohľady na manažérsku spôsobilosť a jej ohodnocovanie. Published in: Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava 17. 5. 2012. (2012): pp. 349-354.

P

Porvaznik, Jan (2011): The concept of the holistic management as a new approach in the theory of management. Published in: Zeszyty naukowe Wyższej szkoły Humanitas , Vol. 3, No. 1 (2011): pp. 9-26.

Porvaznik, Jan and Misun, Juraj (2013): Importance and role of social maturity in the concept of holistic managerial competence. Published in: 10th EBES Conference Proceedings, May 23-25, 2013, Istanbul, Turkey (2013): pp. 217-232.

This list was generated on Thu Jan 28 03:53:54 2021 CET.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.