Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: A | B | C | F | J | K | L | M | P | R | S | T | V | Š
Number of items: 58.

A

Abramuszkinova Pavlikova, Eva (2011): Migrace v České republice v kontextu nových trendů. Forthcoming in: AUSPICIA , Vol. 1, No. 8 (2011)

Abramuszkinova Pavlikova, Eva and Kucerova, Eva and Smidova, Michaela (2008): Periferie zblízka: studie tří periferních obcí a jejich sousedů. Published in: Studie CESES FSV UK , Vol. 2008, No. 1 (January 2008): pp. 9-44.

Abramuszkinova Pavlikova, Eva and Prudky, Libor and Smidova, Michaela and Angelovska, Olga (2009): Zkoumání hodnot prostřednictvím kvalitativních postupů: Možnosti a postupy kvalitativního výzkumu hodnot. Published in: Inventura hodnot. Výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky No. ISBN 978-80-200-1751-2 (2009): pp. 124-132.

Abramuszkinova Pavlikova, Eva and Prudky, Libor and Smidova, Michaela and Kucerova, Eva (2009): Vnitřní periferie s odstupem i zblízka. Published in: Prostor a společnost No. ISBN: 978-80-7378-086-9 (2009): pp. 113-128.

B

Bednarik, Radek (2009): Bretton-Woodský měnový systém: Systém fixních nebo de-facto plovoucích kurzů? Forthcoming in: MEKON 2009 , Vol. 1, No. 11 (21 May 2009)

Bednarik, Radek (2008): Analýza volatility devizových kurzů vybraných ekonomik.

C

Chrz, Stepan and Hruby, Zdenek and Janda, Karel and Kristoufek, Ladislav (2013): Provazanost trhu potravin, biopaliv a fosilnich paliv.

F

Fišer, Drago and Kyn, Oldrich (1967): MNOHALETÁ MEZINÁRODNÍ DISKUSE O SOCIALISMU A TRHU. Published in: Politická ekonomie No. No. 7-8 (1967)

J

Janda, Karel and Krska, Stepan and Prusa, Jan (2014): Odhad nákladů na podporu české fotovoltaické energie.

Janda, Karel and Tran, Quang and Zetek, Pavel (2014): Vliv externího financování na mikrofinanční rozvoj - makro perspektiva.

Janda, Karel and Van Tran, Quang and Zetek, Pavel (2014): Vybrané faktory ovlivňující zapojení žen v mikrofinancích.

Janda, Karel and Zetek, Pavel (2014): MIKROFINANČNÍ REVOLUCE: AKTUÁLNÍ KONTROVERZE A VÝZVY.

K

Kostková, Miroslava and Wilczková, Marta (2007): Motivace a příprava studentů oborů cestovního ruchu na su opf v karviné pro potřeby trhu práce. Published in: Academic International Conference - Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges (September 2007)

Kostková, Miroslava and Wilczková, Marta (2007): Motivace a příprava studentů oborů cestovního ruchu na SU OPF v Karviné pro potřeby trhu práce. Published in: Proceedings International Conference, Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development

Kristoufek, Ladislav (2009): Procesy s dlouhou pamětí a jejich vývoj ve výnosech indexu PX v letech 1999 – 2009.

Kyn, Oldrich (1967): ZDROJE NEBO PODNĚTY RŮSTU? Published in: Plánované hospodářství, , Vol. Vol. X, No. No. 4. (1967): pp. 70-80.

Kyn, Oldrich (1967): Strukturální modely růstu. Published in: “Eseje o teoriich ekonomickeho rustu” (1967): pp. 247-277.

L

Lukáš, Chylík (2008): Porovnání velikosti akciových trhů v zemích Visegrádské čtyřky a západní Evropě. Published in: CD příspěvků IV. ročníku mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky No. 978-80-7318-664-7 (2008)

M

Majerová, Ingrid (2004): Perspektivy plnění fiskálních konvergenčních kritérií nových členských zemí Evropské unie na příkladu zemí Visegrádské čtyřky. Published in: Sborník příspěvků Liberecké ekonomické fórum (July 2005): pp. 355-360.

Mazurek, Jiří (2014): Modelování optimální výše zápisného na české veřejné vysoké školy.

Melecky, Ales and Melecky, Martin (2012): Vliv makroekonomických šoků na dynamiku vládního dluhu: jak robustní je fiskální pozice České republiky?

Melecky, Ales and Melecky, Martin and Sulganova, Monika (2014): Úvěry v selhání a makroekonomika: Modelování systémového kreditního rizika v České republice.

Melecky, Ales and Skutova, Marketa (2011): Fiskální pravidla v zemích Visegrádské čtyřky.

Mizia, Cezary Andrzej (2008): Řízení kulturní rozmanitosti ve Střední Evropě na příkladu České Republiky, Polska a Slovenska. Published in: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Mezinárodní vědecká konference Karviná, 14.-16. května 2008 (14 May 2008): pp. 531-538.

Mysikova, Martina and Vecernik, Jiri and Zelinsky, Tomas (2015): Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice. Published in: Ekonomicky casopis , Vol. 63, No. 6 (2015): pp. 555-575.

P

Pavla, Vodová (2009): Odstraňování legislativních bariér na trzích hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Published in: Acta academica karviniensia No. 2 (2009): pp. 448-457.

Pellešová, Pavlína (2008): ROLE ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE V POLITICE TVORBY A OCHRANY KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ. Published in:

R

Rezankova, Hana and Zelinsky, Tomas (2014): Faktory míry materiální deprivace v České republice a jejich vztahy k typu domácnosti. Published in: Ekonomicky casopis , Vol. 62, No. 4 (2014): pp. 394-410.

S

Sikorová, Eva and Paseková, Marie (2007): Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě.

Sirucek, Martin (2013): Cenové bubliny na dluhopisových trzích USA a Japonska. Published in: Nová ekonomika - New Economy , Vol. 4, No. VI (December 2013): pp. 132-146.

Sirucek, Martin (2013): Vliv peněžní nabídky na akciové bubliny v Japonsku. Published in: Trends economics and management , Vol. 7, No. 16 (2013): pp. 84-95.

Skokan, Karel (2007): Územní soudržnost v Evropě. Published in: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok , Vol. 8, No. 1 (2008): pp. 85-95.

Skokan, Karel (2007): Klastry v transformaci regionů - pět let poté. Published in: Ekonomická revue, VSB-TU Ostrava , Vol. 10, No. 2-3 (September 2007): pp. 149-166.

Skokan, Karel (2005): Systémy inovací v regionálním rozvoji. Published in: Ekonomická revue, VSB-TU Ostrava , Vol. 8, No. 4 (2005): pp. 12-25.

Skokan, Karel (2002): Industry Clusters v regionálním rozvoji. Published in: Ekonomická revue, VSB-TU Ostrava , Vol. 5, No. 2 (2002): pp. 50-60.

Starzyczná, Halina (2009): Spotřební družstevnictví a jeho pozice ve vnitřním obchodě ČR po roce 1989.

Suchánek, Petr (2008): Výuka webových technologií v souvislosti s potřebami podnikatelského prostředí a státní správy. Published in: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference - Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii (14 May 2008): pp. 704-710.

Suchánek, Petr and Vymětal, Dominik (2009): Identifikace, měření a analýza poruch E-Commerce systémů. Published in: Sborník příspěvků Aktuální aspekty české a světové ekonomiky, Liberecké ekonomické fórum 2009 (15 September 2009): pp. 472-479.

Szarowska, Irena (2009): Stav harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Published in: Acta Academica Karviniensia , Vol. 1, (2009): pp. 232-243.

T

Tošenovský, Filip (2007): Metrica sigma: ano či ne ? Published in: Qmagazine No. ISSN 1213-0451

Tuleja, Pavel (2008): Možnosti měření regionálních disparit – Nový pohled. Published in: Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření. Sborník přednášek. (13 November 2008): pp. 1-10.

Tuleja, Pavel (2007): Reálná konvergence Česka a Polska k eurozóně. Published in: Nové trendy – nové nápady 2007. Sborník z mezinárodní konference (November 2007): pp. 1-13.

V

Vaněk, Jindřich and Suchánek, Petr (2001): Nová ekonomika mění požadavky na vzdělávání na vysokých školách. Published in: Rozvoj regionů v integrující se Evropě u příležitosti 10. Výročí založení Slezské univerzity v Opavě No. 80-7248-121-5 (26 September 2001): pp. 631-639.

Vymetal, Dominik (2008): Některé právní otázky související se zaváděním informačních systémů v nadnárodních firmách.

Vymetal, Dominik (2008): ICT ve veřejné správě a SMB sektoru: Čtyři roky nových výzev. Published in: Proceedings of Conference "Four years of Central and Eastern Europeann countires in the European Union: the effects and new calls for the national and regional labour markets , Vol. ISBN 9, (16 May 2008): pp. 897-906.

Vymetal, Dominik (2007): Organizační a psychologické aspekty zavádění SFA v obchodních firmách. Published in: acta academica karviniesia No. 1 (30 June 2007): pp. 228-237.

Vymetal, Dominik and Matysek, Stanislav (2007): ERP systémy u nadnárodních firem: podpora, údržba a rozvoj.

Vymětal, Dominik (2008): Projekty informačních systémů v podnicích a jejich realizace. Published in: , Vol. ISBN 9, (29 August 2008): pp. 1-122.

Vymětal, Dominik and Suchánek, Petr (2009): Realizace rozhraní e-commerce systémů v moderním podniku. Published in: Acta Academica Karviniensia , Vol. 1, (August 2009): pp. 283-290.

Š

Šebestová, Jarmila (2007): Analýza faktorů ovlivňujících rozvoj malého a středního podnikání v Moravskoslezském kraji. Published in: Analýza faktorů ovlivňujících rozvoj malého a středního podnikání v Morav-skoslezském kraji (book)

Šebestová, Jarmila (2007): Aplikace VRIO metody a faktorové analýzy k nalezení bariér rozvoje malých a středních podniků v MS Kraji. Published in: MEKON 2007 - Sborník abstraktů , Vol. 4, (2007): p. 83.

Širůček, Martin (2017): VYUŽITÍ INDIKÁTORŮ P/E A P/BV PŘI SESTAVENÍ AKCIOVÉHO PORTFOLIA. Published in: Acta Academica Karviniensia , Vol. 2, No. XVII (31 May 2017): pp. 73-85.

Širůček, Martin (2015): Kauzalní vztah peněžní nabídky a amerického akciového trhu. Published in:

Širůček, Martin and Čajka, Ondřej (2016): USING OF PE/VC BY COMPANY FINANCING AND IT´S IMPACT ON COMPANY´S STATEMENTS. Published in: Acta Academica Karviniensia , Vol. XVI, No. 4/2016 (2016): pp. 68-80.

Širůček, Martin and Šoba, Oldřich and Němeček, Jaroslav (2014): Validita modelu CAPM na akciovém trhu USA. Published in: Trends economics and management , Vol. 8, No. 18 (2014): pp. 87-100.

Škatuĺárová, Ivana and Šoba, Oldřich and Širůček, Martin (2014): Využití metody value averaging při investicích na světových akciových trzích. Published in: Trends economics and management , Vol. 08, No. 21 (2014): pp. 65-77.

Šoba, Oldřich and Širůček, Martin and Havíř, Tomáš (2013): Závislost cen akcií ropných společností na ceně ropy. Published in: Trends economics and management , Vol. 7, No. 14 (2013): pp. 78-90.

Ščasný, Milan and Máca, Vojtěch and Melichar, Jan and Rečka, Lukáš (2015): Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů Bílina a ČSA a využití vydobytého hnědého uhlí ve spalovacích procesech pro výrobu elektřiny a tepla na území ČR.

This list was generated on Mon Dec 11 08:45:14 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.