Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Group by: Date | Item ID
Number of items: 12.

2006

Ćwiklicki, Marek (2006): Nowe ujęcie funkcji zarządzania informacjami. Published in: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym , Vol. 1, (2006): pp. 187-196.

2010

Ćwiklicki, Marek (2010): Koncepcja zaktualizowanej analizy wartości procesów informacyjnych.

2011

Ćwiklicki, Marek (2011): Dziedzictwo analizy wartości. Published in: Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe , Vol. 3, (2011): pp. 329-348.

Ćwiklicki, Marek (2011): Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej. Published in: Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia (2011): pp. 9-21.

Ćwiklicki, Marek (2011): Współczesne oblicza tayloryzmu. Published in: Rozwój koncepcji i metod zarządzania (2011): pp. 135-157.

2013

Ćwiklicki, Marek and Alcouffe, Alain (2013): The Dissemination of Management Innovations through Consultancy in the Postwar Period.

Ćwiklicki, Marek and Alcouffe, Alain (2013): The Dissemination of Management Innovations through Consultancy in the Postwar Period.

6 July 2013

Ćwiklicki, Marek and Golanko, Mirosław (2013): Role of management control from the perspective of New Public Management.

13 October 2013

Ćwiklicki, Marek and Czekaj, Janusz (2013): Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania współczesnych metod i koncepcji zarządzania.

2014

Ćwiklicki, Marek and Czekaj, Janusz (2014): Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych.

2015

Ćwiklicki, Marek (2015): W kierunku neo-biurokracji: o biurokracji we współczesnych koncepcjach zarządzania publicznego.

26 November 2020

Ćwiklicki, Marek (2020): Metodyka przeglądu zakresu literatury (scoping review).

This list was generated on Fri Jun 2 20:50:39 2023 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.