Logo
Munich Personal RePEc Archive

Items where Subject is "J59 - Other"

Group by: Creators Name | Language
Jump to: C | K | S | С
Number of items at this level: 5.

C

Coombs, Christopher and Cebula, Richard (2009): The Impact of Union Corruption on Union Membership. Published in: Industrial Relations: A Journal of Economy & Society , Vol. 50, No. 1 (30 January 2011): pp. 131-148.

K

Koutroukis, Theodore (2017): Ο ρόλος του Κράτους στις εργασιακές σχέσεις.

S

Sampaio, José João (2000): Sindicalismo: o fim do contra poder? Published in: Organizacoes e Trabalho, Lisboa No. nº 23 (2000)

С

Стайков, Ивайло (2009): Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2736-3 (2009): pp. 72-87.

Стайков, Ивайло (2013): Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопанска дейност. Published in: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер. София: Фенея. ISBN 978-619-163-017-2, (2013): pp. 235-253.

This list was generated on Thu Jul 18 13:18:45 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.