Logo
Munich Personal RePEc Archive

Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право

Стайков, Ивайло (2009): Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2736-3 (2009): pp. 72-87.

[thumbnail of MPRA_paper_107816.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_107816.pdf

Download (451kB) | Preview

Abstract

Резюме: В научното изследване се представя регулирането на работата от разстояние в секторни и междусекторни споразумения в Европейския съюз. Авторът анализира възможностите за такава работа, както и гаранциите за работниците и служителите, и прави предложения за използване на европейския опит в българската правна система. Направено е сравнение между работата от разстояние и надомната работа според действащото българско законодателство.

Abstract: This survey deals with the regulation of telework in sectoral and intersectoral agreements in the EU. The author analyses the opportunities of such work as well as the guarantees for the employees and makes proposals for use of the EU experience in Bulgarian legal system. Telework and work at home under Bulgarian law are differentiated.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.