Logo
Munich Personal RePEc Archive

Осигурителен договор в полза на трето лице

Стайков, Ивайло (2018): Осигурителен договор в полза на трето лице. Published in: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади от национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, гр. София, 15.12.2016 г. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-4468-1 (2018): pp. 106-116.

[thumbnail of MPRA_paper_113660.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_113660.pdf

Download (382kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на научен анализ са някои особености на осигурителния договор в полза на трето лице в допълнителното социално осигуряване в контекста на ролята и механизма на правно действие на колективния трудов договор при осъществяването на този вид обществено осигуряване.

Abstract: The subject of a scientific analysis are some features of the social security contract in favor of a third party in the supplementary social security in the context of the role and mechanism of legal action of the collective labour agreement in the implementation of this type of social security.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.