Logo
Munich Personal RePEc Archive

Пет сила vs Дуги реп

Bukvić, Rajko (2022): Пет сила vs Дуги реп. Published in: Нова галаксија No. 3 (2022): pp. 76-89.

[thumbnail of MPRA_paper_114557.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_114557.pdf

Download (577kB) | Preview

Abstract

Serbian: С растом примене интернета и ИКТ технологија и развојем дигиталне економије крајем прошлог и почетком новог века питања конкуренције, њене природе и улоге у економији појавила су се у новом светлу и с новом снагом. Полазећи од ставова познате теорије пет сила Мајкла Портера, многи су очекидали да ће примена интернета довести до раста конкуренциије, показавши огромно дејство како на страни понуде, тако посебно на страни тражње. Нека емпиријска истраживања, изгледало је, потврђивала су такве наде. Али, други емпиријски подаци и одговарајућа истраживања показали су да то није сасвим тако, и да се потврђује алтернативна теорија „Победник узима све”, сагласно којој се конкуренција развија у правцу монополистичке конкуренције. Ситуација у Србији, која се у неким истраживањима нашла у групи земаља лидера у настанку у области ИКТ, за сада није јасна. Основи коришћења ИКТ већ су постављени, али електронски бизнис за сада није толико развијен. Емпиријских истраживања утицаја интернета и ИКТ на конкуренцију нема, али брзи развој ових делатности сугерише да је конкуренција за сада довољно снажна. То се посебно може рећи за сам сектор ИКТ, који је најбрже растућа делатност у српској економији.

English: On the ground of the use of Internet and ICT technology and the digital economy development at the end of past and beginning of new century the competition issues, its nature and role in the economy appeared in new light and with new power. Many people expected, based on the famous Porter’s theory of five forces, the competition has to grow through the internet use, with huge impact on the supply as well the demand. Some empirical researches seemed to claim these expectations. But, other empirical evidence and appropriated researches shown that there it is no such. They have shown that the alternative theory was claimed. According this theory “Winner-takes-all” the competition development leads to monopolistic competition. Situation in Serbia, which in some researches was named emerged leader in the ICT area, is unclear still. Bases of the ICT use are placed, but electronic business is not yet so developed. There is the lack of empirical researches of the impact of internet and ICT on the competition, but fast development of such branches suggests that competition is strong. This can be say especially for ICT sector, which is the branch with fastest development in Serbian economy.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.