Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: B | E | G | H | I | K | L | M | P | S | T | Y | Z | Κ
Number of items: 47.

B

Belegri-Roboli, Athena and Markaki, Maria and Michaelides, Panayotis G. (2007): Περιφέρεια Ηπείρου: Τεχνολογία Παραγωγής, Απασχόληση και Επαγγέλματα.

E

Economou, Emmanouel/Marios/Lazaros (2020): Θεσμικά οικονομικά και δημοκρατία.

Economou, Emmanouel/Marios/Lazaros (2019): Μια δημιουργική καταστροφή. Από την πτώση του μυκηναϊκού κόσμου στην άνοδο των πόλεων-κρατών.

Economou, Emmanouel/Marios/Lazaros (2019): Ενωμένες Επαρχίες (Ολλανδία): Ένα διαχρονικό ιστορικό υπόδειγμα επιτυχημένης θεσμικής εξέλιξης μιας οικονομίας.

Economou, Emmanouel/Marios/Lazaros (2018): Η συσχέτιση της οικονομίας και του πολέμου: Μια βιβλιογραφική επισκόπηση.

Economou, Emmanouel/Marios/Lazaros (2016): Δημοκρατικότητα και μη συμβατικά μέτρα της κεντρικής τράπεζας; Μια ιστορική θεώρηση της αμερικανικής πιστωτικής πολιτικής σε σχέση με την ανισοκατανομή εισοδήματος.

G

George, Halkos and Ilias, Kevork (2005): Το υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου με αυτοπαλίνδρομα σφάλματα.

George, Halkos and Ilias, Kevork (2004): H ασυμπτωτική διακύμανση στην εκτίμηση του στάσιμου μέσου υπό συνθήκες αυτοσυσχέτισης.

H

Halkos, George and Kevork, Ilias (2014): Διαστήματα εμπιστοσύνης για εκατοστημόρια σε στάσιμες ARMA διαδικασίες: Μία εμπειρική εφαρμογή σε περιβαλλοντικά δεδομένα.

I

Ioannidis, Panos (2015): Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη: Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεργατικές Στρατηγικές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ioannidis, Yiorgos (2013): Η κρυφή ανεργία στην Ελλάδα / Hidden Unemployment in Greece.

Ioannidis, Yiorgos (2013): Ο ιδιότυπός διανεμητικός χαρακτήρας του ελληνικού φορολογικού συστήματος (1995-2008) και η αναγκαία μεταρρύθμιση που ποτέ δεν έγινε. Published in: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ , Vol. 120, No. Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 (January 2013): pp. 61-68.

Ioannidis, Yiorgos (2012): Δημιουργώντας αγορές από το τίποτα: η περίπτωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

Ioannidis, Yiorgos (2011): Ρυθμίζοντας την απορρύθμιση: μια κριτική δεύτερη ματιά στην ευρωπαϊκή πολιτική απασχόληση.

Ioannidis, Yiorgos and Gravaris, Dionisis (2013): Η επίδραση της ύφεσης στο καταναλωτικό προφίλ των νοικοκυριών & εκτίμηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα φτωχά νοικοκυριά Estimation of the Consumer Price Index in Greece according household income and expenditure brackets.

K

Koumparoulis, Dimitrios (2006): Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Πολιτική και Οικονομική Μεγέθυνση: Η Νεοκλασική Οικονομική Θεωρία για την Περίπτωση της Ελλάδας.

Koutroukis, Theodore (2023): Ο Σταυρός και η Γροθιά: Επιδράσεις του Χριστιανισμού στον εργατικό συνδικαλισμό.

Koutroukis, Theodore (2017): Ο ρόλος του Κράτους στις εργασιακές σχέσεις.

Koutroukis, Theodore (2013): Παιδική Εργασία: Οι σύγχρονες διαστάσεις ενός όχι και τόσο μακρινού φαινομένου. Published in:

Kyriazis, Nicholas and Economou, Emmanouel/Marios/Lazaros and Zachilas, Loukas (2012): Social Contract, public choice and fiscal repercussions in Athenian Democracy.

Kyriazis, Nikolaos A. and Economou, Emmanouel/Marios/Lazaros (2021): Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας μιας χώρας ως προς το ζήτημα της “Πράσινης” Οικονομίας.

L

Labrinidis, George and Maniatis, Thanasis and Bassiakos, Yannis and Oikonomou, Aris and Papadopoulou, Marianna and Passas, Costas (2010): Εμπειρική προσέγγιση της απόλυτης φτώχειας στην Ελλάδα: οι ανάγκες για κατοικία, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, μεταφορά. Published in: Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων: Μελέτες No. 5 (December 2010): pp. 1-140.

Leandros, Panayota (2005): The Euro as an International Currency. Published in: SPOUDAI - Journal of Economics and Business , Vol. 76, (2005): pp. 88-93.

Lefteris, Tsoulfidis (2012): Οι Πτωχεύσεις του Ελληνικού Κράτους. Published in: Ependitis No. November 17, 2012 (17 November 2012): pp. 1-21.

M

METAXAS, THEODORE (2004): Οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και μάρκετινγκ της πόλης: η άποψη των επιχειρήσεων της πόλης της Λάρισας.

Mariolis, Theodore (2018): Μεσότητα και «Τρίτος Άνθρωπος» στην Αριστοτελίζουσα Θεωρία των Ανταλλακτικών Αξιών. Published in: Statistical Review. Journal of the Greek Statistical Association , Vol. 11-12, No. Special Issue in honor of Professor Ioannis Vavouras (April 2018): pp. 142-160.

Mariolis, Theodore (2014): Η θεωρία οικονομικών κρίσεων του Karl Marx.

Mariolis, Theodore (2010): Κριτική Έκθεση του "Νόμου της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους" του K. Marx: Κατανομή Εισοδήματος, Επισώρευση Κεφαλαίου και Τεχνολογική Μεταβολή στη Μακρά Περίοδο.

Mariolis, Theodore and Ntemiroglou, Nikolaos and Soklis, George (2018): Η Σραφφαϊανή Καμπύλη Αυτόνομης Ζήτησης-Μεταβιβαστικών Πληρωμών της Ελληνικής Οικονομίας για το έτος 2010. Published in: Statistical Review. Journal of the Greek Statistical Association , Vol. 11-12, No. Special Issue in honor of Professor Ioannis Vavouras (April 2018): pp. 24-37.

Mariolis, Theodore and Papoulis, Κostas (2010): Δυναμική του δημοσίου χρέους, οικονομική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα: μία σημείωση. Published in: Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη/Social Cohesion and Development , Vol. 5, No. 1 (December 2010): pp. 27-40.

Mariolis, Theodore and Papoulis, Κostas (2010): Δυναμική του χρέους, ‘δίδυμα ελλείμματα’ και διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Mariolis, Theodore and Veltsistas, Panagiotis (2020): Γιορτάζοντας τα 60 χρόνια των Θεωριών του Rudolf E. Kálmán και του Piero Sraffa: Τα Συστήματα Τιμών του Πραγματικού Κόσμου είναι Σχεδόν Μη-Ελέγξιμα.

Metaxas, Theodore (2008): Τοπική οικονομκή ανάπτυξη, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πόλεων, πολιτικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων.

Mitsakis, Evangelos and Salanova Grau, Josep Maria and Aifadopoulou, Georgia and Tzenos, Panagiotis (2013): Εκτίμηση και πρόβλεψη της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο για προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης μετακινούμενων στη Θεσσαλονίκη.

P

Palaskas, Theodosios and Tsampra, Maria (2003): Η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα στην οικονομία της γνώσης: προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Published in: Spoudai: the university of piraeus journal of economics, business, statistics and operations research , Vol. 1, No. 54 (2004)

Pelagidis, Theodore (2008): Οικονομική Ανάλυση της Θρησκείας Η Ελληνική περίπτωση και η Σύγκριση με την Ευρώπη. Published in: Spoudai, Quarterly Journal of Economics , Vol. 58, No. 3-4 (2008): pp. 225-246.

S

Stamos, Iraklis and Aifadopoulou, Georgia and Mitsakis, Evangelos and Chrysochoou, Evangelia (2013): Στατικό μοντέλο καταμερισμού κυκλοφορίας και Δείκτες Αστικής Κινητικότητας για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Stamos, Iraklis and Salanova Grau, Josep Maria and Mitsakis, Evangelos (2013): Μακροσκοπικά Θεμελιώδη Διαγράμματα: Ευρήματα μέσω Προσομοίωσης για το Οδικό Δίκτυο της Θεσσαλονίκης.

T

Tsatsos, Aristidis (2017): IΔΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ : EΝΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΟΚ ΣΕ ΚΩΜΑ / A Constitutional Court for Greece - An Institutional Shock in State of Coma. Published in: PUBLIC LAW JOURNAL / ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (2017) , Vol. 1, No. 2 (13 May 2017): pp. 52-62.

Tsermenidis, Konstantinos (2014): Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Εθνικής Αποταμίευσης κατά την περίοδο 1990-2010 και μέτρα ενίσχυσης της Οικονομικής Ανάπτυξης.

Tsoulfidis, Lefter (2014): Κρίση, Σύγχρονος Καπιταλισμός και Ταξικές Ανακατατάξεις.

Tsoulfidis, Lefteris (2010): Από την Οικονομική Άνθηση στην Κρίση του 1930.

Y

Yfantis, Athanasios and Galanos, Georgios (2013): Η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού κρουαζιέρας Η περίπτωση της Ελλάδας.

Z

Zacharopoulou, Georgia (2015): Το βιομηχανικό τοπίο ως πολιτιστικό αγαθό: Ιστορικές (α)συνέχειες και σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Published in: Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-23 October 2014, Thessaloniki, Greece (December 2015): pp. 740-755.

Zervopoulos, Panagiotis and Palaskas, Theodosios (2010): Εφαρμογή μετρήσεων απόδοσης – αποτελεσματικότητας - αποδοτικότητας στη δημόσια διοίκηση: διεθνής και ελληνική εμπειρία.

Κ

Κουτρούκης, Θεόδωρος (2023): Ο Σταυρός και η Γροθιά: Επιδράσεις του Χριστιανισμού στον εργατικό συνδικαλισμό.

Κουτρούκης, Θεόδωρος (2019): Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας στον Ευρωπαϊσμό των Εργασιακών Σχέσεων: οι στάσεις των αντιπροσώπων του προσωπικού.

This list was generated on Mon Dec 11 12:37:11 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.