Logo
Munich Personal RePEc Archive

Заетост на жените в горския сектор в България и неговата конкурентоспособност

Георгиева, Даниела (2017): Заетост на жените в горския сектор в България и неговата конкурентоспособност. Published in: Научни трудове, МВБУ, Ботевград No. 9 (2017): pp. 135-158.

[thumbnail of MPRA_paper_105607.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_105607.pdf

Download (372kB) | Preview

Abstract

Основен проблем на изследването е повишаване на конкурентоспособността на горския сектор в България чрез използване на потенциала на заетите в сектора жени, както и на увеличението на техния дял. Във връзка с това се характеризират работното възнаграждение, минималният осигурителен доход и нивото на образование, като елементи на цената на полагания от жените труд. На база анализ на законодателната рамка в областта, публикации в научната и специализирана литература, статистически данни и информация от проведени индивидуални интервюта се очертават фактори, които оказват и въздействие върху заетостта на жените в горския сектор. Направени са изводи и препоръки за обновявване на управленските практики в сектора, включващи прилагане на съвременни ИКТ технологии.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.