Logo
Munich Personal RePEc Archive

Религиозната толерантност и трудовото право

Стайков, Ивайло (2013): Религиозната толерантност и трудовото право. Published in: Норма (тематичен брой Право, религия, толерантност). ISSN 1314-5126. No. 8 (2013): pp. 86-101.

[thumbnail of MPRA_paper_106212.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_106212.pdf

Download (441kB) | Preview

Abstract

Резюме: Религиозната толерантност е позитивният израз на забраната за дискриминация въз основа на дискриминационния признак „религия”. Религиозната толерантност може да се разглежда като един от характерните белези на съвременните демократична държава и демократично общество. Тя е необходима във всички сфери на обществения живот, в т.ч. и на трудовите отношения. Затова трудовото право и антидискриминационното законодателство отчитат и дават съответната позитивно-правна уредба на забраната за дискриминация и осигуряване на религиозна толерантност в обществото. Предмет на научното изследване е съотношението между конституционно установеното право на вероизповедание и забраната за дискриминация в трудовите отношения.

Abstract: Religious tolerance is the positive expression of the prohibition of discrimination on the basis of the discriminatory attribute "religion". Religious tolerance can be seen as one of the hallmarks of a modern democracy and a democratic society. It is needed in all spheres of public life, incl. and labour relations. Therefore, labour law and anti-discrimination legislation take into account and provide the relevant positive legal framework for the prohibition of discrimination and ensuring religious tolerance in society. The subject of the research is the relationship between the constitutionally established right to religion and the prohibition of discrimination in employment.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.