Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 39.

2003

Gawlik, Remigiusz and Teczke, Janusz (2003): Spin Off Enterprises as a Financing Solution for the Innovative Clients of Science and Technology Parks. Published in: Rozvitok naukovo-tehnologìčnih parkìv ta ìnnovacìjnih struktur ìnših tipìv : Ukraïna ì svìtovij dosvìd (2003): pp. 130-135.

Salwa, Dominika and Gawlik, Remigiusz (2003): Wzajemne zależności uczelni wyższych i przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Published in: Visnik Technologičnogo universitetu Podillja , Vol. 2, No. 6 (2003): pp. 166-170.

2004

Gawlik, Remigiusz and Teczke, Janusz (2004): Institutional and Academic Entrepreneurship: Implications for University Governance and Management. Published in: Higher Education in Europe , Vol. 2, No. XXIX (2004): pp. 201-204.

October 2005

Gawlik, Remigiusz and Gorynia, Marian and Teczke, Janusz (2005): Malopolska science and business units - in quest for the missing link. Published in: Proceedings of the Science Marketing 4th International Science-to-Business Conference (October 2005)

2006

Gawlik, Remigiusz and Teczke, Janusz (2006): B2R, R2B - Partner or Hostile Relationships? Published in: Management and Technology in the Global Economy: Nurturing Innovations and National Heritage (2006): pp. 997-1004.

2007

Gawlik, Remigiusz (2007): The Influence of Intergovernmental Organizations on Main Determinants of the Open Systems Model with Correlation Analysis Method Application. Published in: Organizations in Changing Environment. Current Problems, Concepts and Methods of Management (2007): pp. 90-102.

Gawlik, Remigiusz and Teczke, Janusz (2007): The Influence of Non - Governmental Organizations on Main Determinants of the Open Systems Model with Application of the Correlation Analysis Method. Published in: Achieving Competitive Advantage Through Managing Global Resources (2007): pp. 724-735.

2008

Gawlik, Remigiusz (2008): Managing Innovativeness in International Enterprises. Published in: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies (2008): pp. 97-105.

Gawlik, Remigiusz (2008): Preliminary Criteria Reduction for the Application of Analytic Hierarchy Process Method. Published in: Evolution and Revolution in the Global Economy: Enhancing Innovation and Competitiveness Worldwide (2008): pp. 366-374.

2009

Gawlik, Remigiusz (2009): Strategic Decision Making in Times of Global Financial Crisis. Published in: Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity (2009): pp. 431-439.

2010

Gawlik, Remigiusz (2010): Managerial Decision Making in Geopolitically Turbulent Environments. Published in: Generating Innovative Solutions to Recurring Problems in the Global Business Environment: A Multi-, Inter-, and Trans Disciplinary Approach to Formulating and Maintaining a Competitive Organizational Edge (2010): pp. 214-221.

2011

Gawlik, Remigiusz (2011): Analiza wpływu geopolitycznych efektów światowego kryzysu gospodarczego na proces decyzyjny w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Published in: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego (2011): pp. 124-140.

Gawlik, Józef and Gawlik, Remigiusz (2011): Production Engineering - Personnel Education for the Needs of Market Economy. Published in: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes (2011): pp. 557-566.

2012

Gawlik, Remigiusz (2012): The Use of Analytic Hierarchy Process to Analyse International Corporations’ Operating Environment. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Ekonomia No. 891 (2012): pp. 19-30.

Gawlik, Remigiusz (2012): Wpływ procesów geopolitycznych na działalność przedsiębiorstw o profilu międzynarodowym. Published in: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek (2012): pp. 27-36.

2013

Siklós, Balazs and Gawlik, Remigiusz (2013): Managing the Quality of Higher Education in Scope of Some Theories. Published in: Innovations in Management and Production Engineering (2013): pp. 235-250.

June 2013

Gawlik, Remigiusz (2013): Material and Non-material Determinants of European Youth's Life Quality. Published in: Globalizing Businesses for the Next Century: Visualizing and Developing Contemporary Approaches to Harness Future Opportunities (22 June 2013): pp. 339-346.

2014

Gawlik, Remigiusz (2014): Application of Artificial Intelligence Methods for Analysis of Material and Non-material Determinants of Functioning of Young Europeans in Times of Crisis in the Eurozone. Published in: Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis No. E. Molendowski, P. Stanek (Eds.), Warszawa: PWN (2014): pp. 64-80.

Gawlik, Remigiusz and Gołębiowski, Kamil (2014): Incorporating Qualitative Indicators of Well - Being into Quantitative Economic Research. Published in: Managing in an Interconnected World: Pioneering Business and Technology Excellence (2014): pp. 673-682.

Gawlik, Remigiusz (2014): Zastosowanie metody analitycznego procesu sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. , Vol. 340, No. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje. (2014): pp. 415-426.

2015

Gawlik, Remigiusz (2015): Editorial: Social Entrepreneurship and Socio–Economic Development. Published in: Entrepreneurial Business and Economics Review , Vol. 3, No. 1 (2015): pp. 7-8.

Gawlik, Remigiusz (2015): Geopolitics and the Development of Internationally Oriented Companies. Published in: Horizons of Politics , Vol. 6, No. 17 (2015): pp. 35-48.

Gawlik, Remigiusz and Titarenko, Roman and Titov, Sergei (2015): Perception of Quality of Life and its Components among Russian Students – Implications for Academic Teaching. Published in: Horizons of Politics , Vol. 16, No. 6 (2015): pp. 127-150.

Gawlik, Remigiusz (2015): Zmiany parametrów jakości życia młodych Europejczyków - implikacje dla przedsiębiorstw. Published in: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. (2015): pp. 13-22.

October 2015

Gawlik, Remigiusz (2015): Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych - możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej. Published in: Miscellanea Oeconomicae - Studia i Materiały No. 1/2015 (October 2015): pp. 227-239.

2016

Gawlik, Remigiusz and Odrobina, Anna (2016): Editorial: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - tom II. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 7-8.

Gawlik, Remigiusz (2016): Encompassing the Work-Life Balance into Early Career Decision-Making of Future Employees Through the Analytic Hierarchy Process. Published in: Advances in Intelligent Systems and Computing Series, Vol. 594 , Vol. 594, No. Advances in Human Factors, Business Management and Leadership (1 January 2018): pp. 137-147.

Gawlik, Remigiusz (2016): Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć przez fundusze podwyższonego ryzyka - determinanty procesu decyzyjnego. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 151-159.

Gawlik, Remigiusz (2016): Stratyfikacja próby badawczej i dobór ekspertów na przykładzie modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 193-200.

January 2016

Gawlik, Remigiusz (2016): The measurement of housing preferences in the Analytic Hierarchy Process. Published in: Folia Oeconomica Stetinensia , Vol. 17, No. 1 (16 June 2017): pp. 31-43.

June 2016

Gawlik, Remigiusz (2016): Methodological Aspects of Qualitative-Quantitative Analysis of Decision-Making Processes. Published in: Management and Production Engineering Review , Vol. 7, No. 2 (June 2016): pp. 3-11.

15 December 2016

Gawlik, Remigiusz and Jacobsen, Gorm (2016): Work-life Balance Decision-making of Norwegian Students: Implications for Human Resources Management. Published in: Entrepreneurial Business and Economics Review , Vol. 4, No. 4 (15 December 2016): pp. 153-170.

2017

Gawlik, Remigiusz (2017): Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości - propozycja modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Published in: Studia Oeconomica Posnaniensia , Vol. 5, No. 1 (2017): pp. 63-74.

24 January 2018

Gajdzik, Bożena and Gawlik, Remigiusz (2018): Choosing the Production Function Model for an Optimal Measurement of the Restructuring Efficiency of the Polish Metallurgical Sector in Years 2000–2015. Published in: Metals , Vol. 8, No. 1 (24 January 2018): p. 23.

26 March 2018

Gawlik, Remigiusz and Grzesik, Katarzyna and Kwiecińska, Monika (2018): Modelowanie AHP wyboru menadżera ds. integracji organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw w kontekście teorii struktury rozwoju przywództwa. Published in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Vol. 2.1, No. XIX (2018): pp. 195-208.

20 October 2018

Gawlik, Remigiusz (2018): Decision-making under environmental uncertainty. Published in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Vol. XX, No. Tom I, Część II (2019): pp. 7-19.

2019

Gawlik, Remigiusz (2019): Enhancing Managerial Decision-Making Through Multicriteria Modeling. Published in: Cracow: Cracow University of Economics (2019): pp. 1-158.

Gawlik, Remigiusz (2019): Ranking of company performance indicators for managerial decision making purposes with application of the Delphi method. Published in: Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach "Miscellanea Oeconomicae" , Vol. 1, No. 23 (2019): pp. 177-188.

19 July 2019

Głuszak, Michał and Gawlik, Remigiusz and Zięba, Małgorzata (2019): Smart and Green Buildings Features in the Decision-Making Hierarchy of Office Space Tenants: An Analytic Hierarchy Process Study. Published in: Administrative Sciences , Vol. 3, No. 9 (19 July 2019): p. 52.

This list was generated on Sun May 31 16:04:32 2020 CEST.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.