Logo
Munich Personal RePEc Archive

Työhyvinvointi kannattaa. Työolot, työtyytyväisyys ja tuottavuus

Petri, Böckerman and Pekka, Ilmakunnas (2020): Työhyvinvointi kannattaa. Työolot, työtyytyväisyys ja tuottavuus. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_103484.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_103484.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Tämän raportin tarkoituksena on koota yhteen tuloksia tutkimuksistamme, joissa on tarkasteltu yhdistettyjen aineistojen avulla työolojen vaikutuksia muun muassa työntekijöiden kokemaan hyvinvointiin, työntekijöiden vaihtuvuuteen, tuottavuuteen ja eläköitymiseen. Työoloja ja niiden vaikutuksia työntekijöihin on tutkittu monen tieteenalan piirissä, kuten taloustieteessä, psykologiassa, henkilöstöjohtamisessa ja sosiologiassa. Tutkittavat ilmiöt ovat eri aloilla hyvinkin samankaltaisia, mutta eri tieteenaloilla tutkimusten taustalla oleva teoreettinen viitekehys, käytetyt tutkimusmenetelmät ja tulosten tulkinnat voivat vaihdella. Vaikka oma näkökulmamme on taloustieteellinen, raportti on kuitenkin kirjoitettu laajemmalle yleisölle. Taloustieteen teoriaa ja menetelmiä ei siksi käsitellä yksityiskohtaisesti ja viittaamme jonkin verran myös muilla tieteenaloilla tehtyyn tutkimukseen. Yhtenä tutkimustemme keskeisenä piirteenä, joka erottaa ne useimmista muilla aloilla tehdystä tutkimuksesta, on ollut se, että niissä yhdistetään kysely- ja rekisteriaineistoja ja pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan työntekijöiden valikoituminen erilaisiin työoloihin.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.