Logo
Munich Personal RePEc Archive

Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове

Стайков, Ивайло (2018): Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове. Published in: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. София: Издат. комплекс - УНСС (2018): pp. 499-509.

[thumbnail of MPRA_paper_106190.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_106190.pdf

Download (527kB) | Preview

Abstract

Резюме: В настоящата научна статия е представен кратък преглед на историческото развитие на правната уредба в универсалните международноправни актове на забрана за и защитата от дискриминация при упражняване на правото на труд.

Abstract: In the present scientific article a short review is made of the historic evolution of the legal regulation in the universal legal acts of the prohibition to and the protection of discrimination in the exercise of the right to work.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.