Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: B | F | G | H | K | L | M | O | R | V | Z
Number of items: 39.

B

Bakó, Barna and Tasnádi, Attila (2014): A Kreps-Scheinkman állítás érvényessége lineáris keresletű vegyes duopóliumok esetén.

Bartha, Zoltán (2009): Választási ciklusok és azok makrogazdasági hatásai. Published in:

Bartha, Zoltán and Sáfrányné Gubik, Andrea and Tóthné Szita, Klára (2013): Intézményi megoldások, fejlődési modellek. Published in:

Bittó, Virág (2017): Az Imperiali és Macau politikai választókörzet-kiosztási módszerek empirikus vizsgálata.

F

Fleischer, Tamás (2008): A távol-keleti kapcsolatok logisztikája és a Duna lehetséges szerepe. Published in: Műhelytanulmányok (Magyar Tudományos Akadémia, Világgazdasági Kutatóintézet) , Vol. 78, (2008): pp. 1-18.

Fleischer, Tamás (2005): Fenntartható fejlődés - fenntartható közlekedés. Published in: Közúti és Mélyépítési Szemle , Vol. 55, No. 12 (December 2005): pp. 2-9.

Fleischer, Tamás (1999): A belvízi áruszállítás bizonytalan trendjei. Published in: Közlekedéstudományi Szemle , Vol. 49, No. 8 (August 1999): pp. 286-291.

Fleischer, Tamás (1992): A magyarországi közúti szállítási tér. Published in: Közlekedéstudományi Szemle , Vol. 42, No. 6 (1992): pp. 201-208.

G

Gács, János (1993): A külkereskedelem liberalizálása Indonéziában. Published in: Külgazdaság , Vol. XXXVII, No. 1993. No. 3 (March 1993): pp. 57-76.

Gács, János (1992): Az import liberalizálása Dél-Koreában. Published in: Külgazdaság , Vol. XXXVI, No. 1992. No. 11 (November 1992): pp. 46-64.

Gács, János (1989): Egy importliberalizálási javaslat és környezete. Published in: Külgazdaság , Vol. XXXIII, No. September 1989 (September 1989): pp. 3-20.

Gács, János (1986): A fokozatos importliberalizálás megvalósításának feltételei, lehetősége és várható következményei a magyar gazdaságban. Published in: Külgazdaság , Vol. XXX., No. 1986. No. 4. (April 1986): pp. 11-26.

Gács, János (1976): Hiány és támogatott fejlesztés: Tendenciák az építőanyag-ipar irányításának történetében (1950—1975). Published in: Közgazdasági Szemle , Vol. XXIII, No. 1976. No. 9 (September 1976): pp. 1043-1060.

Gács, János and Hárs, Ágnes and Hüttl, Antónia (2001): Bérkonvergencia az EU-csatlakozás előtt és után: gazdasági összefüggések, tapasztalatok és lehetséges fejlődési pályák. Published in: Külgazdaság , Vol. XLV, No. July-August (August 2001): pp. 22-60.

Gács, János and Lackó, Mária (1974): A népgazdasági szintű tervezési magatartás vizsgálata: kísérlet néhány összefüggés elemzésére. Published in: Közgazdasági Szemle , Vol. XXI, No. No. 3 (March 1974): pp. 257-274.

H

Havas, Attila and Nyiri, Lajos (2007): A magyar nemzeti innovációs rendszer: Háttértanulmány az OECD 2007/2008. évi innovációs országjelentése számára.

K

Kotosz, Balázs and Lukovics, Miklós and Zuti, Bence and Molnár, Gabriella (2016): Egyetemi funkciók és helyi gazdasági hatások: módszertani problémák és lehetséges megoldások. Published in: In Lengyel I. – Nagy B. (szerk.): Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. Szeged, JATEPress Kiadó. ISBN:978­963­315­290­4 (2016): pp. 185-203.

L

Lukovics, Miklós and Zuti, Bence (2015): A „negyedik generációs” egyetemek szerepe a tudáshasznosításban. Published in: Conference Proceedings. Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban (2015): pp. 188-197.

Lukovics, Miklós and Zuti, Bence (2014): Sikeres egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „negyedik generációs” egyetemek. Published in: (2014): pp. 1-17.

Lukovics, Miklós and Zuti, Bence (2014): Egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „negyedik generációs” egyetemek? Published in: Tér és Társadalom / Space and Society , Vol. 28, No. 4 (2014): pp. 77-96.

M

Magyarkuti, Gyula (2008): Szeparábilitási koncepciók és a reprezentációs tétel Nachbin-féle megközelítése. Published in: 60 éves a KÖZGÁZ jubileumi konferencia kötet (December 2008)

Matić, Branko (2004): A papirpenz konvertibilitasa es rendszere. Published in: Numizmatikai Közlöny No. 1 (2004): pp. 83-88.

Matić, Branko (2004): A készpénz korszerû szerepe. Published in: Éremtani lapok No. 87 (2004): pp. 11-15.

Matić, Branko (1996): Gondolatok az aprópénzrõl. Published in: Éremtani Lapok , Vol. 39, (1996): pp. 8-13.

Molnár, Gabriella and Zuti, Bence (2015): Egyetemek gazdaságfejlesztési hatásainak mérése. Published in: „Első szárnypróbálgatások” , Vol. II., No. TDK Műhelytanulmányok (2015): pp. 52-65.

Molnár, Gabriella and Zuti, Bence (2014): Egyetemi kontextusú globális-lokális paradoxon a tanuló régiók keretfeltételei között: a „negyedik generációs” egyetemek irányába. Published in: Conference Proceedings. TDK-Műhelytanulmányok-Első szárnypróbálgatások (2014): pp. 90-111.

Monostori, Zoltan (2013): Diszkriminatív áras és egyenáras aukciók. Published in: Közgazdasági Szemle , Vol. 10, No. 60 (October 2013): pp. 1048-1074.

Monostori, Zoltan (2012): Magyar szuverén fix kamatozású forintkötvények hozamdekompozíciója. Published in: Hitelintézeti Szemle , Vol. 5, No. 11 (December 2012): pp. 462-475.

Morvay, Endre (2015): Külföldi munkavállalás a közép-kelet-európai országokban az európai munkaerő-felmérések alapján.

Morvay, Endre (2015): Magyarország foglalkoztatási lemaradásának jellemzői közép-kelet-európai összevetésben.

O

Olah, Daniel (2016): A közös ős nyomában: modern nyugati közgazdasági gondolkodás és az iszlám hagyomány. Published in: Köz-gazdaság , Vol. 11, No. 4 (November 2016): pp. 177-190.

R

Rekettye, Gábor (2009): A kereskedelmi márkák szerepe a versenyben. Published in: Magyar Tudomány , Vol. 170, No. 6 (2009): pp. 685-690.

V

Varga, Gergely and Nobilis, Benedek and Svraka, András (2018): Adóköteles jövedelmek rugalmassága – egy identifikációs kísérlet a családi adókedvezmény 2011-es bevezetése alapján.

Vértesy, László (2018): A nyugdíjrendszer helyzete és finanszírozhatósága.

Vértesy, László (2018): A kis- és középvállalati szektor Magyarországon. Published in:

Vértesy, László (2018): A multinacionális vállalatok szerepe a gazdaságban és a munkaerőpiacon. Published in:

Vértesy, László (2018): A lakhatás megfizethetősége: lakbérek és albérletpiac.

Vértesy, László (2009): A hitel-kölcsön, a lízing és a faktoring ügyletek nemzetközi szabályai. Published in: Jogtudományi Közlöny , Vol. 4, No. 2009 (2009)

Z

Zuti, Bence (2014): A gazdasági hatásvizsgálatok jelentősége a felsőoktatási intézmények esetében. Published in: Így kutatunk mi! , Vol. II., No. Cikkgyűjtemény (2014): pp. 141-142.

This list was generated on Mon Dec 11 12:36:56 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.