Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ş
Number of items: 252.

A

Achim, Marian Lucian (2007): Fundamentarea deciziei, obiectiv primordial în realizarea unei economii moderne. Published in: Education and creativity for a knoledge society, "Titu Maiorescu" University , Vol. Educat, No. ISBN: 978-973-569-964-2 (November 2007)

Achim, Marian Lucian (2007): Impactul globalizării asupra riscului şi incertitudinii în economie. Published in: Annals of "Constantin Brancusi" University , Vol. Vol. I, No. nr.1/2007 (2007)

Alexandrina Mirela, Stan (2010): Reorganizarea şi restructurarea funcţiunii de resurse umane.

Ana, Maria-Irina and Chitu, Lucia Mihaela and Adriana, Stefania Adriana (2013): CRIZA DATORIILOR SUVERANE ȘI CONTAGIUNEA PE PIEȚELE FINANCIARE: CAZUL CRIZEI FINANCIARE DIN ISLANDA.

Anton, Casian (2012): Dimensiunea Economica a Strategiei Europa 2020. Published in: THE PERSISTENCE OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS: CAUSES, IMPLICATIONS, SOLUTIONS , Vol. 1, No. Students Paper (15 June 2012): pp. 1-10.

Anton, Casian (2012): Dimensiunea Economică a Strategiei Europa 2020. Published in: THE PERSISTENCE OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS: CAUSES, IMPLICATIONS, SOLUTIONS, , Vol. 19th I, No. Student Papers (15 July 2012): pp. 1-10.

Antonescu, Daniela (2022): Aspecte relevante privind piața forței de muncă în contextul coeziunii teritoriale Post-Covid.

Antonescu, Daniela (2020): Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii în timpul crizei COVID-19. Cazul României.

Antonescu, Daniela (2018): Biodiversitatea patrimoniului natural montan. Provocările prezentului și perspective durabile de acțiune.

Antonescu, Daniela (2018): Studiu retrospectiv privind organizarea administrativ-teritorială a României, în ultimii 100 de ani.

Antonescu, Daniela (2017): Dimensiunea economică a orașului confortabil.

Antonescu, Daniela (2016): EFICIENŢA ECONOMICĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA.

Antonescu, Daniela (2016): DEZVOLTAREA ECONOMICĂ REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE. Published in: (18 May 2016)

Antonescu, Daniela (2015): VALOAREA ECONOMICĂ A ARIILOR PROTEJATE.

Antonescu, Daniela (2014): Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania. Published in: Regionalizare si politici regionale , Vol. 1, No. Editura Lumen (2014)

Antonescu, Daniela (2014): Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania. Published in: Regionalizare si Politici Regionale , Vol. 1, (1 April 2014)

Antonescu, Daniela (2013): CUNOAŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA REGIONALĂ.

Antonescu, Daniela (2010): Implementarea Programului Operaţional Regional în condiţiile actuale de instabilitate economică. Published in: Quality - Access to Success , Vol. 11, No. 11th Volume, no. 113, Special – 2010 ISSN: 1582-2559 (18 June 2010): pp. 814-825.

Antonescu, Daniela (2004): Specializarea regională în România –analize comparative în Top-10. Published in: Tribuna Economica (2004)

Antonescu, Daniela (2003): Politica de dezvoltare regionala a Romaniei in contextul integrarii în structurile Uniunii Europene.

Antonescu, Daniela and Antonescu, Raluca-Mirela (2013): Dezvoltarea durabila a agro-turismului in Uniunea European si in Romania. Published in: http://conferinta2013.academiacomerciala.ro/ (November 2013): pp. 119-128.

Antonescu, Daniela and Popa, Florina (2014): Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020).

Argesanu, Nicolae Razvan (2013): SISTEMELE DE PENSII DIN STATE ALE UNIUNII EUROPENE IN CONTEXTUL CONSTRANGERILOR BUGETARE.

Argesanu, Nicolae Razvan (2013): POLITICI DIN SFERA PROTECTIEI SOCIALE SI SUSTENABILITATEA LOR IN CONTEXTUL CONSTRANGERILOR BUGETARE.

Argesanu, Nicolae Razvan (2012): Statul de drept din perspectivă economică.

Argesanu, Nicolae Razvan (2011): TENDINTE ACTUALE ALE STRUCTURII SI DINAMICII PRELEVARILOR FISCALE ALE ROMANIEI. Published in: Cercetarea doctorală în economie: prezent şi perspective , Vol. 2, (July 2011): pp. 26-32.

Asavoaei, Alexandru (2012): Criza economică – un fenomen previzibil.

Avadanei, Anamaria (2010): Noi provocări pentru stabilitatea financiară în contextul crizei internaționale. Forthcoming in:

Avadanei, Anamaria (2010): Surse ale instabilitatii financiare in contextul crizei internationale. A Literature Review.

Avadanei, Andreea (2011): Integrarea pietei bursiere europene in contextul UEM. Forthcoming in:

Avadanei, Andreea (2011): Analiza inițiativelor de promovare a integrării financiare la nivelul Uniunii Economice și Monetare. Forthcoming in:

Avadanei, Andreea (2011): Implicații ale politicii monetare unice în susținerea integrării financiare europene.

Avadanei, Andreea (2011): Indicatori de măsurare a integrării financiare europene. Literature review.

Avadanei, Andreea (2011): O abodare de ansamblu privind provocările adoptării euro: cazul României.

Avadanei, Andreea (2010): Analiza efectelor Zonei Unice de Plati in Euro in contextul crizei financiare internationale. Forthcoming in:

Avadanei, Andreea (2010): Dinamica integrarii pietelor europene de obligatiuni. Forthcoming in:

B

Balan, Aliona (2018): Facilităţile fiscale ca instrument de stumulare a investiţiilor. Published in: EcoSoEn , Vol. 1/2, No. 1 (2018): pp. 48-53.

Balan, Igor and Erhan, Valeriu (2018): Cu privire la esenţa şi clasificarea capitalului. Published in: EcoSoEn , Vol. 1/2, No. 1 (2018): pp. 42-47.

Balasan, Andrei-Cristian (2012): Literature review concerning the relationship between globalization and regionalization in the world economy.

Berica, Corina (2011): Fonduri Structurale - valoare adăugată şi costuri.

Bojeşteanu, Elena and Manu, Ana Simona (2011): Analiza empirică a sincronizării ciclului de afaceri şi a similarităţii şocurilor între România şi zona euro.

Bologa, Lia (2010): Principalele dificultati in diminuarea violentei in organizatiile scolare din România.

Bradu, Cosmina Paula (2011): Responsabilitatea Socială Corporativă (CSR) - un concept în continuă evoluție.

Bradu, Cosmina Paula (2011): Se așteaptă consumatorii ca organizațiile să fie responsabile din punct de vedere social?

Branea, Silvia (2003): Receptarea soap-opera de către tineri. Studiu de caz: „Beverly Hills”. Published in: Romanian Journal of Journalism and Communication , Vol. Year 2, No. Spring (2003): pp. 121-128.

Branea, Silvia and Marinescu, Valentina (2005): Jurnalistii si factorul politic in anul 2004. Published in: Romanian Journal of Journalism and Communication No. Summer 2005 (2005): pp. 49-56.

Brie, Mircea (2011): Căsătorie, mentalităţi colective şi reglementări cutumiare în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Published in: Crisia , Vol. suplim, No. Interferenţe intercultural. Studia in honorem Aurel Chiriac Sexagenarii (2012): pp. 173-186.

Brie, Mircea (2010): Reglementări juridice privitoare la familie în legislaţia austriacă şi maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Published in: Sorin Şipoş, Mircea Brie, Ioan Horga, Igor Şarov, Ion Gumenâi (coord.) Politici imperiale în estul şi vestul spaţiului românesc, Editura Universităţii din Oradea/Editura Cartdidact, Oradea/Chişinău (2010): pp. 301-310.

Brie, Mircea (2010): Alteritatea confesională prin căsătorie la românii din zona Crişanei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Published in: Romanian Journal of Population Studies , Vol. Supple, No. Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crina Holom, În Căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX (2010): pp. 147-166.

Brie, Mircea (2010): Profesiuni rurale versus profesiuni urbane. Determinismele socio-profesionale şi opţiunile maritale în Crişana (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Published in: Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, Ioan Lumperdean, Relaţia rural-urban: ipostaze ale modernităţii, Cluj-Napoca, 2010, p. 373-394 (2010): pp. 373-394.

Brie, Mircea (2010): Registrele parohiale de stare civilă din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Semnificaţie documentară. Published in: Dan Octavian Cepraga, Sorin Șipoș (coord.), Interpretazioni del documento storico. Valore documentario e dimensioni letterarie, Padova/Oradea (2010): pp. 164-193.

Brie, Mircea (2009): Identitatea etnică în Transilvania (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Repere metodologice. Published in: Svetlana Suveică, Ion Eremia, Sergiu Matveev, Sorin Şipoş (coord.), Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc, Editura Cartdidact/Editura Universităţii din Oradea, Chişinău/Oradea, 2009 (2009): pp. 176-186.

Brie, Mircea (2009): Preocupări de demografie istorică în istoriografia românească. Published in: Istorie Etnologie Artă, Studii în onoarea lui Ioan Godea, coord. Aurel Chiriac, Barbu Ştefănescu, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea (2009): pp. 142-152.

Brie, Mircea (2009): Căsătoria în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX - începutul secolului XX). Condiţionări exterioare şi strategii maritale. Published in: (2009): pp. 1-435.

Brie, Mircea (2008): Familie şi societate în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX).

Brie, Mircea (2008): Căsătoria mixtă – punct de trecere a „frontierei” comunitare (a doua jumătate a secolului XIX - debutul secolului XX). Published in: Sorin Şipoş, Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion Gumenâi (coord.), Frontierele spaţiului românesc în context European, Editura Universităţii din Oradea/ Editura Cartdidact, Oradea/Chişinău (2008): pp. 192-219.

Brie, Mircea (2008): Concubinajul – formă a erodării şi disoluţiei familiei în spaţiul Crişanei (începutul secolului XX). Published in: Supliment al Masteratului de istoria şi socio-antropologia epocii moderne , Vol. X, No. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş (coordonatori), Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, Omagiu profesorului Traian Rotariu la împlinirea vârstei de 65 ani, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (2008): pp. 151-181.

Brie, Mircea (2007): Divorţul ca formă de erodare a familiei în comitatele Bihor şi Sătmar (a doua jumătate a secolului XIX). Published in: Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan (coord.), Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Editura Gutemberg Univers, Arad (2010): pp. 77-98.

Brie, Mircea (2005): O istorie socială a spaţiului românesc. De la începuturile statalităţii dacice până la întrezărirea modernităţii. Published in: University of Oradea Press, Oradea, 2005 (2005): pp. 1-292.

Brie, Mircea and Horga, Ioan (2010): Europa: frontiere culturale interne sau areal cultural unitar. Published in: Moldoscopie , Vol. 3 (L),, (2010): pp. 123-143.

Brie, Mircea and Horga, Ioan (2006): Relaţiile internaţionale de la echilibru la sfârşitul concertului european (secolul XVII – începutul secolului XX). Published in: University of Oradea Press, Oradea, 2009 (2009): pp. 1-389.

Buda, Mariana and Horga, Ioan (2012): Curricula de Studii europene din Romania. Aplicabilitate pe piața muncii. Published in: Provocarile profesiunii: de la teorie, la experienta si angajament (2012)

Bunici, Sergiu (2018): Evoluţia dezvoltării conceptului de informatizare în managementul bancar. Published in: EcoSoEn , Vol. 1/2, No. 1 (2018): pp. 149-154.

Burlacu, Natalia (2018): Organizaţia în condiţiile stresului organizatoric. Published in: EcoSoEn , Vol. 1/2, No. 1 (2018): pp. 23-34.

Buzdugan, Adriana (2018): Clusterul ca factor de competitivitate în turismul rural. Published in: EcoSoEn , Vol. 1/2, No. 1 (2018): pp. 65-73.

Bădilă, Andreea Iuliana and Sucilă căs. Pahoni, Cipriana and Mihuţ, Cosmin and Filip, Dan Andrei and Ciubotaru, Iulian Marcel and Luca, Cătălin-Viorel and Mănescu, Alexandra Florina and Pipoș, Cristina and Popa (Lupu), Diana Gabriela and Dinu (Dragomir), Maria Magdalena and Petric, Paulian Timotei and Bran, Răzvan and Constantin, Veronica and Postăvaru, Gianina Ioana and Ciolan, Ioana Monica and Papuc, Valentin and Moșoi, Ștefan Cristian and Gheorghe, Anamaria Elena and Clucerescu (Tănase), Emilia Elena and Marin, Ştefan Claudiu and Ciorei, Mihaela Andreea and Mărcău, Flavius Cristian and Mihaela, Ruxanda and Marin, Camelia and Enescu, Camelia and Ealangi, Ionuț and Purcaru, Mihai and Pop, Alexandra Raluca and Bojincă, Moise (2012): Research and Science Today Supplement No.1(3)/2012. Published in: Research and Science Today

C

COSTANDACHI, Gheorghe (2010): Repere de fundamentare a structurii sistemului informational statistic in Republica Moldova. Published in: Economie si sociologie , Vol. Volume, (2010): pp. 9-19.

Caruntu, Constantin and Lapadusi, Mihaela Loredana (2009): The total real capital structure analysis in the profits mass relevant for turnover.

Chirodea, Florentina (2011): ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR LA GRANIŢA DE VEST A ROMÂNIEI MARI ACADEMIA DE DREPT DIN ORADEA(1919-1934). Published in:

Chirodea, Florentina (2010): Academia de Drept din Oradea în perioada de Tranziție de la autoritățile maghiare la cele românești(1919 – 1921). Published in: Sorin Șipoș, Mircea Brie, Ioan Horga, Ion Gumenâi, Barbu Ștefănescu (coord.), Politici imperiale în estul și vestul spațiului românesc, University of Oradea Press, Cartdidact Press, Oradea, Chișinău, 2010 (2010): pp. 373-385.

Chivu, Luminița and Georgescu, George (2020): Vulnerabilități ale pieței muncii din România sub impactul COVID-19.

Ciobotaru, Virginia and Tapurica, Oana-Catalina and Tache, Florin (2008): Avantajele implementarii unui sistem de management al mediului la nivelul clusterelor industriale in economia bazata pe cunoastere. Published in: Investitiile si Noua Economie - Lucrarile celui de-al Optulea Simpozion International "Investitiile si Relansarea Economica" (5 July 2008): pp. 281-289.

Ciumag, Marin (2006): Taxa pe Valoarea Adaugata in Contextul European. Published in: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference ECO-TREND 2006 , Vol. Econom, (15 February 2007)

Ciumag, Marin (2004): Principii Contabile si Reguli Fiscale. Published in: Revista Scientia , Vol. 9, (14 September 2004): pp. 97-103.

Constantinescu, Radu (2012): Repere ale raţionalităţii limitate în ştiinţa economică.

Constantinescu, Radu (2011): Raţionalitatea în economie: de la homo oeconomicus la homo irationalis.

Constantinescu, Radu (2011): Mainstream si keynesism: -două doctrine, două metode,aceleaşi idei-.

Constantinescu, Radu (2011): Mainstream si keynesism: -două doctrine, două metode,aceleaşi idei-.

Corbu, Ion (2023): Decizia, factor determinant în procesele manageriale și în activitatea de cercetare. Published in: https://www.academia.edu/101585174/Decizia_factor_determinant_%C3%AEn_procesele_manageriale_%C8%99i_%C3%AEn_activitatea_de_cercetare (11 May 2023)

Corbu, Ion and Barabas, Isabelle and Corbu, Doina (2020): Unele aspecte privind riscurile în gestiunea, transportul, manipularea depozitarea și utilizarea produselor farmaceutice. Published in: Academia.edu (2020)

Coșciug, Anatolie and Răcătău, Ionela and Bădescu, Gabriel and Burean, Toma and Găvruș, Georgiana and Greab, Carmen and Radu, Bogdan and Rus, Călin and Vornicu, Andreea (2018): Indexul Integrării Imigranților în România 2017. Published in: Romanian Center for Comparative Migration Studies (2018): pp. 1-214.

ciumag, anca (2010): Studiu critic privind structura, evaluarea şi recunoaşterea stocurilor în extracţia lignitului. Forthcoming in:

D

DRĂGHICI, Alex andra and DAMIAN, Irina and DAN, Andreea Maria and POPA, Diana-Gabriela and EZARU, Elena Mihaela and PAICĂ, Ana Maria Roxana and MUREȘAN, Adriana Rodica and LUȚAI, Raluca and ŞERBAN, Ileana Daniela and CIOREI, Mihaela Andreea and MĂRCĂU, Flavius-Cristian (2011): Research and Science Today No.1. Published in: Research and Science Today

Damian, Monica (2011): Implicații ale pierderii autonomiei politicii monetare asupra procesului inflaționist.

Danila, Marius (2021): EURO DIGITAL – un raspuns firesc la provocarile actuale. Published in: Hotnews.ro (12 November 2021)

Danila, Marius (2016): Imprumuturile neperformante - o amenintare la adresa stabilitatii sistemului financiar - bancar. Published in: Economistul No. 16 - 17 (September 2016): pp. 52-53.

Danila, Marius (2016): Uniunea Pietelor de capital - un proiect esential pentru Europa. Published in: Economistul No. 13 (30 August 2016)

Danila, Marius (2016): Recalibrarea sistemului bancar european in contextul noilor cerinte si realitati. Published in: Economistul No. 8 (16 April 2016): pp. 11-16.

Danila, Marius (2016): Implicatii ale plasarii dobanzilor in zona negativa. Published in: Economistul No. 5-6 (1 March 2016): pp. 14-20.

Danila, Marius Ioan (2021): Sistemul financiar-bancar in era Next Generation EU. Published in: Contributors.ro (6 May 2021)

Dobrescu, Emilian (2004): Economia Romaniei in perioada 2003-2010: Estimari de macromodel. Published in: Dezvoltarea durabila in Romania: Modele si scenarii pe termen mediu si lung, Emilian Dobrescu & Lucian-Liviu Albu (Editors), Expert Publishing House, Bucharest, Romania, 2005 (2005): pp. 271-293.

Dobrescu, Emilian (2001): Evoluţia macromodelului economiei româneşti de tranzitie. Published in: Oeconomica , Vol. 11, No. 4 (2002): pp. 49-84.

Donici, Andreea-Nicoleta and Calance, Mădălina (2013): Controversele Globalizării Economice.

Dumitriu, Ramona and Stefanescu, Razvan (2014): Perspective ale ţintirii inflaţiei.

Dumitriu, Ramona and Stefanescu, Razvan (2013): Utilizarea cursurilor valutare drept ancore nominale antiinflaţioniste.

Dumitriu, Ramona and Stefanescu, Razvan (2013): Provocările politicii monetare.

Dumitriu, Ramona and Stefanescu, Razvan (2013): Efecte Gone Fishin’ la Bursa de Valori din Bucureşti.

Dumitriu, Ramona and Stefanescu, Răzvan (2020): Iluzii financiare, Partea întâi.

Dumitriu, Ramona and Stefanescu, Răzvan (2020): Provocări pentru Finanţele Comportamentale în contextul COVID-19.

Dumitriu, Ramona and Stefanescu, Răzvan (2013): Decizii strategice ale politicii monetare.

Dumitru, Ionut (2009): Adoptarea euro in Romania.

Dumitru, Ionut (2008): Efectul Balassa-Samuelson in Romania. Published in: Romania in Uniunea Europeana (english: Romania in European Union) No. 36 (2008): pp. 11-46.

Dumitru, Ionut (2008): O evaluare a sustenabilitatii deficitului de cont curent in Romania.

Dumitru, Ionut (2006): Tintirea directa a inflatiei in Romania – provocari si perspective.

Dumitru, Ionut (2006): Estimarea cursului de schimb real de echilibru in România.

Dumitru, Ionut and Mircea, Romulus and Jianu (Dumitru), Ionela (2011): Economisirea în România – evoluţii şi factori determinanţi.

E

Ecobici, Nicolae (2005): Evolutia arieratelor in Romania. Published in: Proceedings of the 2-nd International Scientific Conference „Economy and Globalisation” , Vol. 2, (4 June 2005): pp. 213-218.

Ecobici, Nicolae (2005): Studiu de caz privind arieratele si inlesnirile la plata obligatiilor bugetare aprobate la nivelul judetului Gorj. Published in: Economy magazine , Vol. 1, (2005)

F

Fatulescu, Puiu (2011): Cheltuielile Publice în domeniul Sănătății- principalii factori care le influențează.

Filipescu, Iancu and Stefan, Bruno (2010): Teoreticieni ai organizatiilor si managementului. Dicționar și crestomație. Published in: Editura Politehnica Press (2011): pp. 1-481.

G

Georgescu, George (2018): O retrospectivă analitică a contextului crizei datoriei externe a României din anii 1980.

Georgescu, George (2017): Paradigmele istoriei. Datoria publică a României în ultimii 100 de ani.

Georgescu, George (2016): Produsul intern brut. Istorie, relevanţă şi limitări în interpretare.

Georgescu, George (2016): Convergența instituțională a României cu Uniunea Europeană.

Georgescu, George (2014): Factori de creştere a sustenabilităţii datoriei publice.

Georgescu, George (2013): Echilibrul financiar global şi riscul suveran în perioada post-criză.

Georgescu, George (2013): România în perioada post-criză: investiţiile străine directe şi efecte asupra echilibrului financiar extern.

Georgescu, George (2012): Fluxurile ISD in contextul crizei globale.

Georgescu, George (2012): Impactul crizei globale asupra structurii comerţului exterior al României.

Georgescu, George (2007): Deficitul de cont curent: Maladie cronică a economiei româneşti ? Published in: Revista Bilant No. 33 (20 June 2007): pp. 37-46.

Georgescu, George (2006): Evaluarea României: adevăr sau ficţiune? Published in: Revista Bilant No. 26 (28 November 2006): pp. 62-66.

Georgescu, George (2006): Banii şi creşterea economică mondială. Sistemul monetar internaţional este extrem de fragil. Published in: Revista Bilant No. 22-23 : pp. 68-69.

Georgescu, George (2006): Comerţul exterior scufundă barca economiei româneşti. Published in: Revista Bilant No. 20 (15 May 2006): pp. 33-39.

Georgescu, George (2005): Criza comerţului mondial. Published in: Revista Bilant No. 15-16 (23 December 2005): pp. 72-73.

Georgescu, George (2005): Criza organizaţiilor internaţionale. Published in: Revista Bilant No. 14 (20 November 2005): pp. 62-65.

Georgescu, George (2005): Parametrii macroeconomici în derivă. Published in: Revista Bilant No. 13 (25 October 2005): pp. 15-19.

Georgescu, George (2005): Pot schimba India şi China polaritatea lumii ? Published in: Romanian Journal of Economics , Vol. 21 (20, No. 2(30) December (15 December 2005): pp. 22-28.

Georgescu, George (2004): Marele pericol care planează asupra economiei. Published in: Revista Bilant No. 4 (15 January 2005): pp. 58-63.

Georgescu, George (2003): Fragmentarea internaţională a producţiei. Fenomenul perfecţionării active: un "rău necesar" sau o şansă pentru România? Published in: Romanian Journal of Economics No. 1/2004 (2004): pp. 43-53.

Georgescu, Marius (2013): Despre tensiunea local – global în economia mondială contemporană.

Gheorghe, Anamaria Elena and Manole, Andrada Ligia and Andronache, Alin and Cristescu, Cătălin and Luca, Cătălin Viorel and Constantin, Pompiliu Nicolae and Rogojanu, Dumitru Cătălin and Luca, Constantin and Duţă, Andeea Emilia and Mărcău, Flavius Cristian and Ciorei, Mihaela Andreea and Marin, Ştefan Claudiu and Mihalache, Gabriela and Liţoiu (MurăriIţa), Cristina and Cigăreanu, Elena and Purcaru, Mihai and Bușe, Dan and Papuc, Valentin (2012): Research and Science Today No.3. Published in: Research and Science Today

Ghiba, Nicolae (2010): Impactul modificării ratei dobânzii asupra cursului de schimb în România. Forthcoming in:

Ghiba, Nicolae (2010): Efecte ale volatilității cursului de schimb asupra exporturilor.

Ghiba, Nicolae (2010): Implicații ale volatilității cursului de schimb asupra schimburilor comerciale internaționale (cazul Romaniei). Forthcoming in:

Ghita, Eugen (2011): Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială şi instituţională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea. Published in: , Vol. Admini, (2011): pp. 22-31.

Ghita, Eugen (2010): Două cazuri de divorţ în oraşul Arad în secolul al XVIII-lea. Published in: , Vol. „Studi, (December 2010): pp. 63-68.

Ghita, Eugen (2010): Sârbii – imigranţi şi emigranţi în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea. Published in: , Vol. „Studi, (December 2010): pp. 357-368.

Ghita, Eugen (2010): Efectele inundaţiilor din 1771 în oraşul Arad. Published in: , Vol. „Studi, (December 2010): pp. 237-242.

Ghita, Eugen (2010): Habitatul rural în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea. Published in: , Vol. „Studi, (December 2010): pp. 469-486.

Ghita, Eugen (2010): Aspecte juridice privind relaţiile matrimoniale în oraşul Arad în secolul al XVIII-lea. Published in: Romanian Journal of Population Studies , Vol. „În că, No. Supplement/2010 (1 September 2010): pp. 15-28.

Ghita, Eugen (2008): Habitatul semiurban şi urban în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea. Published in: Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie. Omagiu profesorului Traian Rotariu la împlinirea vârstei de 65 ani , Vol. X, (2008): pp. 263-278.

Ghita, Eugen (2007): Populaţie şi habitat pe domeniul cetăţii Şiria la începutul secolului al XVI –lea. Published in: Studii de Istorie II-III (2007): pp. 13-23.

Ghita, Eugen (2005): Izvoare de demografie istorică din secolul al XVIII-lea în eparhia Aradului. Published in: Biserică şi societate. Studii istorice (2005): pp. 105-204.

Goagara, Daniel and Giurca Vasilescu, Laura (2011): The Liquidation - based on Evaluation and Accounting Information.

Goagara, Daniel and Giurca Vasilescu, Laura (2009): Evaluarea pe baza de active: analiza critica.

Gribincea, Alexandru (2018): Utilizarea optima a materiei prime agricole: aspect metodologic. Published in: EcoSoEn , Vol. 1/2, No. 1 (2018): pp. 155-160.

Grigorescu, Adriana (2010): Serviciile publice între nevoia cetăţeanului şi posibilităţile administraţiei. Forthcoming in: CAIETUL ŞTIINŢIFIC al I.S.A. Paul Negulescu , Vol. no.12/, (2010)

Grigorescu, Adriana (2009): Răspunsul administraţiei publice la cerinţele cetăţenilor în contextul crizei economice. Forthcoming in: CAIETUL ŞTIINŢIFIC al I.S.A. Paul Negulescu (2009)

Grigorescu, Adriana and Bob, Constantin (2007): Knowledge management in proiectele de parteneriat public-privat. Published in: Volume Knowledge management No. ISBN978-973-663-662-2 (2007): pp. 32-41.

H

Horga, Ioan and Brie, Mircea (2008): Cooperarea inter-universitară la frontierele externe ale Uniunii Europene şi contribuţia la politica europeană de vecinătate. Published in: Sorin Şipoş, Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion Gumenâi (coord.), Frontierele spaţiului românesc în context European, Editura Universităţii din Oradea/ Editura Cartdidact, Oradea/Chişinău (2008): pp. 440-459.

Hălăngescu, Constantin I. (2012): HOMO OECONOMICUS și HOMO ACADEMICUS: limite și aspecte conceptuale.

Hălăngescu, Constantin I. (2012): Mundus academicus: arhitectura și adaptarea la fluxurile globalizării (I).

Hălăngescu, Constantin I. (2012): Mundus academicus: arhitectura și adaptarea la fluxurile globalizării (II).

Hălăngescu, Constantin I. (2011): Homo oeconomicus vs. homo academicus - provocări și dileme din perspectiva globalizării.

Hălăngescu, Constantin I. (2011): Provocări și tendințe ale învățămantului superior în contextul globalizării (literature review).

Hălăngescu, Constantin I. (2011): Oeconomicus vs. Academicus din perspectiva diacronică a relaţiei între ciclurile Kondratieff şi reformele structurale ale învăţământului superior.

I

Iacob, Constanta and Karim, Abdelali Abdel (2013): Ce vrem să fie costul ?

Istrate, Flavia Andreea and Miroslav, Cristina Andreea and Olaru, Bianca Helene (2018): Percepția consumatorilor de internet asupra publicității online. Published in: Percepția consumatorilor de internet asupra publicității online (20 May 2018)

J

Juravle, Daniel (2013): Consecințele migrației externe asupra pieței muncii din România.

Juravle, Daniel/DD (2012): Aspecte teoretice ale pieței muncii.

L

Lostun, Andreea-Maria (2011): O perspectiva entropica asupra crizelor economice.

M

MUREŞAN, Adriana Rodica and CRISTESCU, Cătălin and RUSU, Anca-Elena and MĂRCĂU, Flavius-Cristian and CIOREI, Mihaela Andreea and CIUBOTARU, Iulian Marcel and DAMIAN, Irina and ŞERBAN, Ileana Daniela and POPA (LUPU), Diana-Gabriela and GHEORGHE, Anamaria Elena and GHERVASE, Denis – Gabriela and IOSIF, Daniel and MARIN, Ştefan - Claudiu and MARIN, Camelia and RUXANDA, Mihaela (2011): Research and Science Today No.2. Published in: Research and Science Today

Maha, Andreea and Donici, Andreea Nicoleta and Postolachi, Andrei Teofil (2012): Electronic Tourism (E-tourism) - a theoretical approach.

Margea, Camelia (2009): Consideraţii privind migrarea către software-ul open source în administraţiile publice europene.

Marginean, Mihai (2018): Cuantificarea competitivitatii IMM-urilor UE-28 vs. SUA.

Marginean, Mihai (2018): Fundamentarea deciziei de finantare a activitatii unui IMM.

Marinescu, Dan Constantin and Mija, Eduard and Preda, Lucian and Iacob-Ridzi, Tiberiu and Petrilean, Dan Codrut and Gaf-Deac, Maria (2016): Impactul pe plan economic, tehnic, social si asupra mediului al nefinalizarii instalatiei de desulfurare de la S.E. Paroseni. Published in: FOREN , Vol. 5, No. 1 (2016)

Matei, Lucica and Iancu, Diana Camelia and Grigorovici, Iulia (2010): Finanţarea învăţământului public în Uniunea Europeană. Studiu de caz: învăţământul superior.

Mesea, Oana Elena (2012): Influența deficitului bugetar asupra dezvoltării economice a României.

Munteanu, Ionica (2010): O Lectie Inedita Oferita de Criza in Romania.

Munteanu, Ionica (2010): O lectie inedita oferita de criza in Romania.

Munteanu, Ionica (2009): Criza financiara 2007-2008: cauze si consecinte.

N

NUCU, Anca Elena (2011): Managementul riscului de creditare: realizari actuale, analiza critica, sugestii.

O

Oehler-Sincai, Iulia Monica (2009): Comerţul exterior al ţărilor BRIC în perioada 1997-2008. Perspective.

P

Panait, Iulian and Diaconescu, Tiberiu (2012): Particularități ale aplicării teoriei moderne a portofoliului in cazul acțiunilor listate la Bursa de Valori București.

Paun, Cristian (2012): Politica monetara în sistemele financiare moderne.

Paun, Cristian (2010): Banii, băncile centrale, politica monetară şi reglementarea sistemului bancar modern. Published in: Revista OEconomica , Vol. 1, No. 2 (June 2010)

Paşcu, Ana-Maria (2012): GUVERNANŢA CORPORATIVĂ ŞI PROFESIA CONTABILĂ: RESPONSABILITATE ŞI COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ.

Petrilean, Dan Codrut (2008): Influenţa arderii si a calităţii cărbunelui în sobele casnice şi în focarele generatoarelor de abur asupra poluării mediului ambiant. Published in: WEC regional energy forum – Foren 2008 , Vol. 1, No. 9th edition (19 June 2008): pp. 56-59.

Petrilean, Dan Codrut (2007): Analiza exergetică a regimului de functionare pentru unele tipuri de compresoare elicoidale. Published in: National conference of thermotechnics No. The 16th edition (1 June 2007): pp. 189-195.

Petrilean, Dan Codrut (2005): DETERMINAREA RANDAMENTULUI EXERGETIC PE UN TRONSON DE REŢEA DE LA E.M. PETRILA. Published in: CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE TERMOTEHNICĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ , Vol. 1, No. 15th edition (28 May 2005): pp. 1-6.

Petrilean, Dan Codrut and Codreanu, Iulian and Ilias, Nicolae (2013): Posibilităţi de creştere a performanţelor energetice a clădirilor din zona Văii Jiului. Published in: Performances in a competitive economy , Vol. 1, No. I (13 April 2013)

Petrilean, Dan Codrut and Mija, Eduard and Preda, Lucian and Marinescu, Dan Constantin (2016): Solutions for increasing energy efficiency of industrial cooling plant (chiller) from S.C. Continental Sibiu. Published in: Performante intr-o economie competitiva , Vol. 1, No. 3 (2016): pp. 206-2012.

Petrisan, Mimi (2008): ŞOMAJUL ÎN ROMÂNIA.

Platon, Victor (2009): Convergenţa-Divergență Instituţională în Domeniul Protecţiei Mediului.

Platon, Victor and Antonescu, Daniela and Constantinescu, Andreea (2015): Metodologie preliminară Analiza Cost Beneficiu pentru bazine hidrografice.

Platon, Victor and Frone, Simona and Constantinescu, Andreea and Jurist, Sorina (2020): Atenuarea impactului COVID-19, în România, prin gestionarea corespunzătoare a deșeurilor medicale periculoase.

Pop, Izabela Luiza and Alexa, Tiberiu (2016): Folosirea inovaţiilor tehnologice pentru creşterea accesibilității şi atractivităţii patrimoniului muzeal. Published in: Revista Muzeelor , Vol. 2016, No. 1 (December 2016): pp. 27-36.

Popa, Catalin C. (2008): Banca Centrala Europeana si Politicile Monetare in Zona Euro. Published in: Naval Academy Publishing House No. ISBN 978-973-1870-06-9 (1 November 2008)

Popa, Catalin C. (2008): Globalizarea Economica si Institutiile Financiare Internationale. Published in: Naval Academy Publishing House - Editura Academiei Navale 'Mircea cel Batran', Constanta No. ISBN 978-973-1870-32-8 (1 June 2008)

Popa, Catalin C. (2008): Sistemul Monetar-Financiar International. Structura Functionala si Institutionala. Published in: Naval Academy Publishing House (1 March 2008)

Popa, Catalin C. (2007): Monetary System. Functional and Institutional Structure.

Popa, Diana (2011): Runda Doha: început fără sfârşit.

Postolachi, Andrei-Teofil (2012): Regionalizarea comertului international.

Puiu, Cristina (2010): Aprecierea optimalitatii zonei monetare Euro. Forthcoming in:

Puiu, Cristina (2010): Endogenitatea criteriilor teoriei zonei monetare optime. Forthcoming in:

Puscasu, Violeta (2013): Aşezări monastice închinate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Published in: Teologie si Educatie la Dunarea de Jos No. 12 (20 November 2013): pp. 312-325.

R

Radu, Emilia (2018): Influența surselor de informare asupra comportamentului consumatorului.

Radu, Raluca Nicoleta (2007): Fac „babele” audienta in Romania? Determinanti culturali pentru succesul programelor de televiziune nefictionale. Published in: Revista Romana de Jurnalism si Comunicare/ Romanian Journal of Journalism and Communication , Vol. 2, No. 1 (2007): pp. 13-22.

Radu, Raluca Nicoleta (2006): Strategii de diferentiere pentru produsele de presa generaliste. Published in: Revista Romana de Jurnalism si Comunicare/ Romanian Journal of Journalism and Communication , Vol. 1, No. 2-3 (2006): pp. 75-82.

Robu, Maximilian (2013): Utilizarea componentelor Social Media in mediul de afaceri – perspectiva IMM-urilor.

Roman, Monica (2006): Diferenţa dintre genuri în alocarea timpului liber în România. Published in: Journal for the Study of Religions and Ideologies , Vol. 5, No. 14 (September 2006): pp. 63-73.

Roman, Monica and Ileanu, Bogdan (2010): MODELAREA DECIZIEI DE REMITERE A EMIGRANŢILOR EST EUROPENI. Published in: Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica , Vol. 44, No. 3-4 (1 December 2010): pp. 87-97.

Roman, Monica and Suciu, Christina (2012): Analiza eficienţei activităţii de cercetare dezvoltare inovare prin metoda DEA. Published in: Studii şi Cercetări de Calcul Economic şi Cibernetică Economică , Vol. 46, No. 1-2/2012 : pp. 5-18.

Rușeț, Răducu (2016): Cariere, destine și atitudini naționale romanești in Basarabia: Constantin Stere și revista Viața Romaneasca. Published in: Junior Scientific Researcher , Vol. 2, No. 2 (November 2016): pp. 12-29.

S

SABBAR Alaraji, Fedaa Abd Almajid and Iacob, Constanta (2017): Dimensiunea calitativă a eşecului financiar şi percepţia acestuia în diverse regiuni geografice ale lumii.

Serban, Doris (2012): Conţinutul unui program de etică în afaceri.

Serban, Doris (2012): Crearea unui program de etică în afaceri.

Sova, Robert and Stancu, Ion and Sova, Anamaria and Fratila, Lauretiu and Sava, Valentin (2009): Framework for understanding environmental policy in Romania.

Stefan, Bruno (2010): Valorile întreprinzătorilor și potențialilor antreprenori din mediul rural. Published in: Revista Romana de Sociologie , Vol. 3-4, No. year XXI (2010): pp. 296-322.

Stefan, Bruno (2004): Studiu privind percepția managerilor asupra necesarului de training. Published in: Journal of Management , Vol. 3, No. year II (2004): pp. 31-36.

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona (2016): Planificarea financiarǎ pentru decizii asupra antreprenoriatului - Partea a doua.

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona (2016): Particularitǎţi ale evoluţiei variabilelor financiare.

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona (2015): Conţinutul analizei seriilor de timp financiare.

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona (2015): Alegerea soluţiilor pentru expunerile faţă de risc.

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona (2013): Procese decizionale în cadrul managementului riscurilor.

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona (2008): Statistica Afacerilor.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2020): Efectul Turn-of-the-Year pe piaţa valutară din România.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2020): Introducere în analiza anomaliilor calendaristice, Partea a doua.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2019): Obiective ale analizei trendurilor seriilor de timp discrete.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2017): Planificarea financiarǎ pentru decizii asupra antreprenoriatului - Partea a treia.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2017): Ajustarea seriilor de timp financiare,Partea întâi.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2016): Planificarea financiarǎ pentru decizii asupra antreprenoriatului - Partea întâi.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2016): Statistica descriptivă a seriilor de timp financiare.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2015): Creşterea economică a României între 1980 şi 2013.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2007): Bazele Statisticii.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona and Nistor, Costel (2010): Impactul investitiilor straine directe asupra exporturilor din Romania. Published in: Conferinta Stiintifica Internationala "Rolul investitiilor in dezvoltarea durabila a economiei nationale in contextul integrarii europene" Chisinau, 2010 (25 October 2010): pp. 39-43.

Stefanescu, Silviu Cristian (2019): Multi-dimensional model for measurement of the motivation level and its relationship with organizational performance.

Stoica, Alina (2011): Relaţii Diplomatice Româno-Portugheze (1919-1933). Martinho De Brederode - Ambasador La Bucureşti. Published in:

Susanu, CG (2012): Teorii privind crizele economice ale sistemului capitalist.

T

TOACĂ, Zinovia and Vîntu, Denis (2019): Model trimestrial de Prognoză a PIB-ului Republicii Moldova. Published in: International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices „Economic Growth in Conditions of Globalization: welfare and social inclusion” , Vol. I, No. The 14th Edition (November 2019): pp. 68-77.

TURTUREAN, Ciprian Ionel (2007): Legea lui Okun pentru România în perioada 1992-2004. Published in: Politici, modele si scenarii de crestere economica in vederea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana No. ISBN 978-973-594-978-5 (24 October 2007): pp. 214-221.

Tatar, Marius Ioan (2011): Votez, deci exist? Un studiu longitudinal al participării la vot în alegerile parlamentare din România. Published in: Sociologie Romaneasca , Vol. 9, No. 3 (10 September 2011): pp. 90-120.

Tirziu, Andreea-Maria (2017): Stimularea creativității, inovării și transferului tehnologic în universități. Published in: Proceedings of the “Smart Cities” Conference (SCC) , Vol. 4, No. 1 (2017): pp. 233-249.

Tirziu, Andreea-Maria (2017): Social innovation labs – instrumente de schimbare socială. Published in: Proceedings of the “Smart Cities” Conference (SCC) , Vol. 4, No. 1 (2017): pp. 17-27.

Tirziu, Andreea-Maria (2016): Viitorul administrației publice în contextul dezvoltării tehnologiilor de comunicare digitale. Published in: Proceedings of the “Smart Cities” Conference 2015 , Vol. 3, (2016): pp. 281-293.

Tirziu, Andreea-Maria (2016): Inovarea socială – o viziune benefică asupra sectorului public. Studiu de caz: inovarea socială în universităڏile publice din Italia. Published in: Proceedings of the “Smart Cities” Conference 2015 , Vol. 3, No. 1 (2016): pp. 233-250.

Tirziu, Andreea-Maria (2015): PROTECȚIA ȘI SECURITATEA INFORMAȚIILOR LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE NAȚIONALE DIN ROMÂNIA. Published in: Proceedings of the “Smart Cities” Conference 2014 , Vol. 2, No. 1 (2015): pp. 120-138.

Toca, Constantin-Vasile (2011): Etapele dezvoltării unei cooperări transfrontaliere funcţionale Studiu de caz. Comunităţile Oradea şi Debrecen, posibil model pentru comunităţi de la frontiera româno-moldoveană-ucrainiană. Published in: Ukraine-Romania-Moldova: Historical, Political And Cultural Aspects Of Their Relations In The Contemporary European Procesess Context , Vol. IV, No. Volume IV (2011): pp. 379-391.

Tomescu Dumitrescu, C. (2004): CERCETAREA STATISTICĂ A INTENŢIILOR ŞI MOTIVAŢIILOR POTENŢIALILOR CONSUMATORI DIN TG-JIU DE PRODUSE TURISTICE DIN ZONELE MONTANE. Published in: Gorjeanul , Vol. 1, No. ISBN 973-7675-02-09 (19 November 2005)

Turturean, Monica (2007): Managementul calităţii în învăţământul superior-între eficienţă şi deficienţă. Published in: Progrese în teoria deciziilor economice în conditii de risc si incertitudine , Vol. 5, (September 2008)

V

Victor, Platon (2001): Costuri ale transpunerii în România a directivelor UE privind protecția mediului.

Vieru, Elena Bianca (2011): Business cycle: From birth to the Austrian school theory.

Z

Zaharioaie, Marina (2012): Rolul întreprinderilor publice în dezvoltarea economică a statelor din centrul și estul Europei.

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2018): Evoluția capitalului în România în secolul 1918-2018 de la Marea Unire la tranziția la economia de piață.

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2018): Studiu retrospectiv privind comerțul exterior al României în ultimii 100 de ani.

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2016): Stabilitatea financiară a României. Determinanți și proiecții pentru următoarele două decenii. Published in:

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2016): Provocări în perioada tranziției la economia de piață în România. Creșterea gradului de îndatorare externă și internă.

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2014): Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune în Romania: bilanţul perioadei 2007-2013 şi lecţii pentru exerciţiul financiar curent.

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2013): Relaţia cercetare-dezvoltare-inovare şi impactul asupra competitivităţii economice în România în contextul globalizării şi integrării europene.

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George and Goschin, Zizi and Antonescu, Daniela and Popa, Florina (2015): Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei. Published in: (June 2015): pp. 1-270.

Ş

Şipoş, Sorin and Brie, Mircea and Horga, Ioan and Şarov, Igor and Gumenâi, Ion (2010): Politici imperiale în Estul şi Vestul Spaţiului Românesc. Published in: No. Collective volume. University of Oradea Press, Cartdidact Press. Oradea/Chisinau (2011): pp. 1-583.

This list was generated on Mon Dec 11 12:36:58 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.