Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 85.

1995

Bachev, Hrabrin (1995): Икономически измерения на аграрните транзакции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 7 (1996): pp. 1-14.

1996

Bachev, Hrabrin (1996): Ефективни граници на аграрните организации. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 8 (1996): pp. 1-16.

1999

Bachev, Hrabrin (1999): Организация на аграрните иновации. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 5 (1998): pp. 16-25.

Bachev, Hrabrin (1999): Икономика на аграрните институции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 3 (2000): pp. 16-21.

2000

Bachev, Hrabrin (2000): Ефективни форми за организация на аграрните транзакции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 4 (2000): pp. 3-12.

Bachev, Hrabrin (2000): Икономически граници на фермата. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 5 : pp. 3-17.

2002

Bachev, Hrabrin (2002): Ефективност на аграрните организации с отчитане на транзакционните разходи. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 2 (2003): pp. 13-20.

2005

Bachev, Hrabrin (2005): Подход за оценка на устойчивостта на фермите. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 6 (2005): pp. 24-37.

March 2008

Bachev, Hrabrin (2008): Agricultural policies in Bulgaria in post Second World War years.

Bachev, Hrabrin (2008): Environmental management in Bulgarian agriculture.

Bachev, Hrabrin (2008): Governance of Bulgarian Farming.

Bachev, Hrabrin (2008): Governing of agrarian innovations.

Bachev, Hrabrin (2008): Governing of agrarian sustainability.

Bachev, Hrabrin (2008): Impact of institutional modernization and EU integration on Bulgarian farms.

Bachev, Hrabrin (2008): Integration of dairy farms in supply chain in bulgaria.

Bachev, Hrabrin (2008): Post-communist Transformation in Bulgaria – Implications for Development of Agricultural Specialization and Farming Structures.

Bachev, Hrabrin (2008): Production and productivity of Bulgarian agriculture in post war years.

Bachev, Hrabrin (2008): Risk governance in agriculture.

2009

Bachev, Hrabrin (2009): Управление на договорните отношения на фермата. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. LIV, No. 2 (2009): pp. 38-50.

April 2009

Bachev, Hrabrin (2009): Mechanisms of Governance of Sustainable Development.

31 May 2009

Bachev, Hrabrin (2009): Governing of Agro-Ecosystem Services.

November 2009

Bachev, Hrabrin (2009): Framework for Analisis and Improvement of Agrarian Dynamics.

December 2009

Bachev, Hrabrin (2009): Understanding efficiency of agrarian organisation.

1 January 2010

Bachev, Hrabrin (2010): Framework for Analysis of Agrarian Contracts.

20 May 2010

Bachev, Hrabrin (2010): Study on Agrarian Contracts in Bulgaria.

26 May 2010

Bachev, Hrabrin (2010): Eco-governance in Bulgarian Agriculture.

1 August 2010

Bachev, Hrabrin (2010): Agricultural water management in Bulgaria.

1 September 2010

Bachev, Hrabrin (2010): Competitiveness of Bulgarian farms.

October 2010

Bachev, Hrabrin (2010): Agro-Ecosystem Services – Governance Needs and Efficiency.

Bachev, Hrabrin (2010): Needs, Modes and Efficiency of Economic Organizations and Public Interventions in Agriculture.

1 December 2010

Bachev, Hrabrin (2010): A case of integration of organic dairy sheep farm in value chains in Bulgaria.

1 March 2011

Bachev, Hrabrin (2011): Dairy value chain management in Bulgaria.

1 May 2011

Bachev, Hrabrin (2011): Management of chemical and biological risks in agri-food chain.

1 December 2011

Bachev, Hrabrin (2011): Effects of EU CAP implementation on Bulgarian farms.

2012

Bachev, Hrabrin (2012): Ефективност на икономическите организации и обществената интервенция в земеделието. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. LVII, No. 3 (2012): pp. 24-44.

Bachev, Hrabrin (2012): Управление на риска в аграрния сектор. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. 57, No. 4 (2012): pp. 11-36.

January 2012

Bachev, Hrabrin (2012): Framework for assessing efficiency of farms and agrarian organizations.

1 January 2012

Bachev, Hrabrin (2012): Assessing environmental management in agriculture.

2 January 2012

Bachev, Hrabrin (2012): Farm diversification and market inclusion in East Europe and Central Asia.

1 May 2012

Bachev, Hrabrin (2012): Governing Agrarian Risks.

30 May 2012

Bachev, Hrabrin (2012): Risk Management in Agri-food Chain.

1 August 2012

Bachev, Hrabrin (2012): Competitiveness of Bulgarian Farms in Conditions of EU CAP Implementation.

20 October 2012

Bachev, Hrabrin (2012): Agri-environmental Management during EU Integration of Bulgaria.

1 April 2013

Bachev, Hrabrin (2013): Natural resources conservation management and strategies in agriculture.

3 September 2013

Bachev, Hrabrin and Ito, Fusao (2013): Fukushima nuclear disaster – implications for Japanese agriculture and food chains.

1 December 2013

Bachev, Hrabrin and Yovchevska, Plamena and Mitova, Dilyana and Toteva, Desislava and Mitov, Anton (2013): Еко-управление в българското селското стопанство.

31 August 2014

Bachev, Hrabrin (2014): Forms, Factors and Efficiency of Eco-management in Bulgarian Farms with High Eco-activity.

September 2014

Bachev, Hrabrin (2014): Environmental Management in Agriculture – Case of Bulgaria.

13 December 2014

Bachev, Hrabrin (2014): Socio-economic and environmental impacts of Match 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident in Japan.

2015

Bachev, Hrabrin (2015): A study on market inclusion through enhanced eco-management in Bulgarian farms.

January 2015

Bachev, Hrabrin (2015): Expert assessment on agri-food implications of March 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident in Japan.

Bachev, Hrabrin (2015): March 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident impacts on Japanese agri-food sector.

December 2015

Bachev, Hrabrin (2015): Изследване на социално-икономическите ефекти на земетресението, цунамито и ядрената авария във Фукушима през март 2011 година върху агро-хранителните вериги в Япония.

Bachev, Hrabrin (2015): An Approach to Assess Sustainability of Agricultural Farms.

Bachev, Hrabrin (2015): What is Sustainability of Farms?

7 December 2015

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bodjidar (2015): Подход за анализ и оценка на системата за управление и на равнището на аграрна устойчивост.

2016

Bachev, Hrabrin (2016): A holistic approach for assessing the system of governance of agrarian sustainability.

3 January 2016

Bachev, Hrabrin (2016): Sustainability of Farming Enterprise – Governance and Evaluation.

1 September 2016

Bachev, Hrabrin (2016): Изследване на устойчивостта на земеделските стопанства в България.

January 2017

Bachev, Hrabrin (2017): An Assessment of Sustainability of Bulgarian Farms.

Bachev, Hrabrin (2017): Governance, economic, social and environmental sustainability of farms of different luridical type in Bulgaria.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bodjidar and Toteva, Desislava and Sokolova, Emilia (2017): Sustainability level of Bulgarian agriculture.

Bachev, Hrabrin (2017): Sustainability of farms of natural persons in Bulgaria.

April 2017

Bachev, Hrabrin and Ito, Fusao (2017): Agricultural impacts of the Great East Japan Earthquake - six years later.

1 April 2017

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bodjidar and Toteva, Desislava and Sokolova, Emilia (2017): Framework for analyzing and assessing the system of governance and the level of agrarian sustainability in Bulgaria and China.

September 2017

Bachev, Hrabrin (2017): Environmental sustainability of Bulgarian agricultural Farms – assessment, state, factors.

January 2018

Bachev, Hrabrin (2018): Efficiency of sustainability management in Bulgarian agriculture.

4 January 2018

Bachev, Hrabrin (2018): Управление на аграрната устойчивост в България.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Toteva, Dessislava and Sokolova, Emilia (2018): Оценка на аграрната устойчивост в България на ниво район, екосистема, подотрасъл и стопанска организация.

5 January 2018

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Toteva, Dessislava and Sokolova, Emilia and Terziev, Dimitar and Nikolov, Dimitar and Radeva, Donka and Chopeva, Minka and Li, Hongfei and Che, Shengquan (2018): Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай.

15 January 2018

Bachev, Hrabrin (2018): Постижения и предизвикателства на устойчивото аграрно развитие в България и Китай.

March 2018

Bachev, Hrabrin (2018): Efficiency of agrarian governance in Bulgaria.

Bachev, Hrabrin (2018): Impact of governing modes on agrarian sustainability in Bulgaria.

April 2018

Bachev, Hrabrin (2018): Institutions and sustainability – insights from Bulgarian agriculture.

23 April 2018

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Terziev, Dimitar and Toteva, Dessislava and Che, Shengquan and Koleva, Lyubka (2018): China-Bulgaria Rural Revitalization Development Cooperation Forum.

2019

Bachev, Hrabrin (2019): Multilevel assessment of agrarian sustainability in Bulgaria.

January 2019

Bachev, Hrabrin (2019): Assessments of preparedness, agri-food impacts and implications for disaster risk management of Fukushima nuclear disaster.

February 2019

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina and Mitova, Dilyana and Ivanov, Bojidar and Chopeva, Minka and Toteva, Dessislava and Sarov, Angel and Sokolova, Emilia and Todorova, Kristina and Mitov, Anton and Vanev, Dimitar (2019): Оценка на устойчивостта на българското селско стопанство.

7 February 2019

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina and Mitova, Dilyana and Ivanov, Bojidar and Chopeva, Minka and Sarov, Angel and Toteva, Dessislava and Todorova, Kristina and Yovchevska, Plamena and Kaneva, Krasimira and Aleksandrova, Svetlana and Mitov, Anton (2019): Устойчивост на селското стопанство в България.

15 April 2019

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bodjidar and Toteva, Dessislava (2019): Sustainability of agricultural sub-sectors in Bulgaria.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bodjidar and Toteva, Dessislava (2019): Sustainability of agro-ecosystems in Bulgaria.

1 May 2019

Ivanov, Bodjidar and Bachev, Hrabrin and Che, Shenquan and Dimitrova, Daniela and Liang, Anze and Mitova, Dilyana and Stoychev, Vasil (2019): Изследване на екологическите дадености и културни ресурси за развитие на туризма в селските райони на България и Китай.

31 May 2019

Bachev, Hrabrin and Mihailova, Mihaela (2019): Анализ на състоянието на системата за споделяне на знания и иновации в селското стопанство в България.

19 October 2019

Bachev, Hrabrin (2019): Дигитализация на селското стопанство и райони в България.

January 2020

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Mitova, Dilyana and Boevski, Ivan and Marinov, Petar and Todorova, Kristina and Mitov, Anton (2020): Методически въпроси на икономическото изучаване на услугите на агроекоситемите.

This list was generated on Thu Feb 27 19:49:37 2020 CET.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.