Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Institution
Jump to: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu | C | CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej | Collegium Civitas | Cracow University of Economics | Cracow University of Economics (Cracow, Poland) | Cracow University of Economics, Poland | Cracow University of Technology | Department of Economics II, Warsaw School of Economics | Department of Entrepreneurship and Innovation | Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University. Published in: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, No. 2 (ISSN 1641-0874) | Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo | Fundacja SocLab | Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych | Gdansk University of Tecnology | Gdańsk University of Technology | Hugo Steinhaus Center, Wroclaw University of Technology | Industrial and GeoEconomics Division at Faculty of Geoengineering, Mining and Geology | Insitute of Economic Sciences, University of Wroclaw | Institute of Mining Engineering at Wroclaw University of Technology | Instytut Pracy i Polityki Społecznej | Jagiellonian University | Jagiellonian University in Krakow, POLAND | Jagiellonian University in Krakow, Poland | Komisja Nadzoru Finansowego | Kozminski University, Warsaw, Poland | Narodowy Bank Polski | National Bank of Poland | Opole University of Technology | Politechnika Gdańska | Poznań University of Economics | SGH Warsaw School of Economics | Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki | Univ. of Poznan | University of Agriculture in Cracow | University of Economics in Katowice | University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw | University of Warsaw | University of Warsaw, Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG) | University of Wroclaw, Institute of Economic Sciences | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów | Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) | Uniwersytet Zielonogórski | Uniwersytet
 Wrocławski,
 Wydział 
Nauk
 Historycznych
 i
 Pedagogicznych,
 Instytut 
Psychologii | Warsaw School of Economics | Warsaw School of Economics, Poland | Western Australian Treasury Corporation | Wiedza i Edukacja | Wroclaw University of Technology | Wrocław University of Technology | Wrocław University of Technology, Poland | Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin | Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Number of items: 176.

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Filip, Marcin (2012): Gospodarcze efekty organizacji we Wrocławiu Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™.

C

Ćwiklicki, Marek (2011): Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej. Published in: Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia (2011): pp. 9-21.

CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej

Jerschina, Jan and Wach, Krzysztof and Beźnic, Szymon and Fulbiszewska, Mariola and Lalik-Budzewska, Dominika and Lesińska, Elżbieta and Pytliński, Łukasz (2009): Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy. Published in: Published as the Final Research Report No. ISBN 978-83-61355-62-5 (2009): pp. 1-130.

Collegium Civitas

Staszkiewicz, Piotr W. (2010): Ryzyko struktury: Rys koncepcyjny. Published in: Research Papers of Wrocław University of Economics No. 183 (2011): pp. 378-384.

Cracow University of Economics

Czaja, Izabela and Wach, Krzysztof (2007): Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 799 (2009): pp. 145-161.

Gawlik, Remigiusz (2017): Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości - propozycja modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Published in: Studia Oeconomica Posnaniensia , Vol. 5, No. 1 (2017): pp. 63-74.

Gawlik, Remigiusz (2016): Stratyfikacja próby badawczej i dobór ekspertów na przykładzie modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 193-200.

Gawlik, Remigiusz (2016): Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć przez fundusze podwyższonego ryzyka - determinanty procesu decyzyjnego. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 151-159.

Gawlik, Remigiusz (2015): Zmiany parametrów jakości życia młodych Europejczyków - implikacje dla przedsiębiorstw. Published in: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. (2015): pp. 13-22.

Gawlik, Remigiusz (2012): Wpływ procesów geopolitycznych na działalność przedsiębiorstw o profilu międzynarodowym. Published in: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek (2012): pp. 27-36.

Gawlik, Remigiusz (2011): Analiza wpływu geopolitycznych efektów światowego kryzysu gospodarczego na proces decyzyjny w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Published in: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego (2011): pp. 124-140.

Gawlik, Remigiusz and Odrobina, Anna (2016): Editorial: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - tom II. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 7-8.

Jerschina, Jan and Wach, Krzysztof and Beźnic, Szymon and Fulbiszewska, Mariola and Lalik-Budzewska, Dominika and Lesińska, Elżbieta and Pytliński, Łukasz (2009): Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy. Published in: Published as the Final Research Report No. ISBN 978-83-61355-62-5 (2009): pp. 1-130.

Najda-Janoszka, Marta and Wach, Krzysztof (2010): Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 99-114.

Piątkowski, Marcin J. (2010): Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Published in: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing , Vol. nr 2, No. z. 17 (February 2010): pp. 577-586.

Salwa, Dominika and Gawlik, Remigiusz (2003): Wzajemne zależności uczelni wyższych i przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Published in: Visnik Technologičnogo universitetu Podillja , Vol. 2, No. 6 (2003): pp. 166-170.

Sieja, Marek and Wach, Krzysztof (2008): Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. Published in: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 4, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa - Kraków 2008 No. ISBN 978-83-7409-620-1 (2008): pp. 82-89.

Wach, Krzysztof (2010): Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Published in: Horyzonty Wychowania (ISSN 1643-9171) , Vol. 9, No. 17 (2010): pp. 95-105.

Wach, Krzysztof (2010): Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013. Published in: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: "Ekonomia" , Vol. ISBN 9, (2010)

Wach, Krzysztof (2010): Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 129-145.

Wach, Krzysztof (2010): Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 832 (0210): pp. 83-99.

Wach, Krzysztof (2010): Wokół pojęcia europeizacji. Published in: Horyzonty Polityki (ISSN 2082-5897) , Vol. 1, No. 1 (2010): pp. 195-205.

Wach, Krzysztof (2010): Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. Published in: Horyzonty Polityki (ISSN 2082-5897) , Vol. 2, No. 2 (2011): pp. 195-213.

Wach, Krzysztof (2009): Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 799 (2009): pp. 99-113.

Wach, Krzysztof (2009): Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2007-2013. Published in: Studia Europejskie (ISSN 1428-149X) , Vol. ISSN 1, No. 9(52) (2009): pp. 201-218.

Wach, Krzysztof (2009): Wymiary europeizacji i jej kontekst. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 852 (2011): pp. 29-43.

Wach, Krzysztof (2008): Działalność eksportowa małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zarządzanie i Marketing - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej (ISSN 1234-3706) , Vol. 14, No. 250 (2008): pp. 453-464.

Wach, Krzysztof (2008): Empiryczna analiza konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej. Published in: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008 (2008): pp. 233-242.

Wach, Krzysztof (2008): Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Przegląd Organizacji (ISSN 0137-7221) No. 6 (2008): pp. 22-25.

Wach, Krzysztof (2008): Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Published in: Regionalizacja gospodarki. Tom 2, edited by J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, No. ISBN 978-83-925876-1-3 (2008): pp. 428-437.

Wach, Krzysztof (2008): Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstwa. Published in: Organizacja i Kierowanie (ISSN 0137-5466) No. 1 (2008): pp. 57-72.

Wach, Krzysztof (2007): Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Published in: Master of Business Administration (ISSN 1231-0328) No. 6(87) (2007): pp. 30-34.

Wach, Krzysztof (2007): Regionalne wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Empiryczna analiza porównawcza Małopolski i Śląska. Published in: Przegląd Organizacji (ISSN 0137-7221) No. 3 (806) (2007): pp. 21-24.

Wach, Krzysztof (2007): Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Published in: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (ISSN 0860-6846) No. 7(690) (2007): pp. 45-51.

Wach, Krzysztof (2007): Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. Published in: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007 No. ISBN 978-83-922607-8-3 (2007): pp. 120-127.

Wach, Krzysztof (2007): Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Published in: Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007 No. SBN 978-83-7378-316-4 (2007): pp. 209-218.

Wach, Krzysztof (2007): Europejska swoboda przepływu pracowników. Published in: Studia Europejskie (ISSN 1428-149X) No. 3 (43) : pp. 183-195.

Wach, Krzysztof (2007): Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Published in: Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK (ISSN 1898-6323) No. 2 (2009): pp. 99-117.

Wach, Krzysztof (2006): Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 769 (2008): pp. 41-54.

Wach, Krzysztof (2004): Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym. Published in: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (ISSN 0860-6846) No. 5 (2004): pp. 33-43.

Wach, Krzysztof (2003): Produkt globalny jako jeden z efektów procesu globalizacji. Published in: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ISSN 0324-8445) No. 976 (2003): pp. 411-422.

Wach, Krzysztof (2002): Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego. Published in: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (ISSN 0208-7944) No. 671 (2005): pp. 117-133.

Cracow University of Economics (Cracow, Poland)

Gawlik, Remigiusz (2015): Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych - możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej. Published in: Miscellanea Oeconomicae - Studia i Materiały No. 1/2015 (October 2015): pp. 227-239.

Cracow University of Economics, Poland

Gawlik, Remigiusz (2014): Zastosowanie metody analitycznego procesu sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. , Vol. 340, No. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje. (2014): pp. 415-426.

Wach, Krzysztof (2007): Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Published in: Handel Wewnętrzny (ISSN 0438-5403) , Vol. 53, No. 1(306) (2007): pp. 53-57.

Cracow University of Technology

Sieja, Marek and Wach, Krzysztof (2008): Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. Published in: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 4, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa - Kraków 2008 No. ISBN 978-83-7409-620-1 (2008): pp. 82-89.

Department of Economics II, Warsaw School of Economics

Prokop, Jacek (2011): Powstawanie i stabilność karteli heterogenicznych. Published in: Gospodarka Narodowa , Vol. 80/21, No. 10 (October 2011): pp. 39-57.

Department of Entrepreneurship and Innovation

Piątkowski, Marcin J. (2010): Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Published in: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing , Vol. nr 2, No. z. 17 (February 2010): pp. 577-586.

Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University. Published in: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, No. 2 (ISSN 1641-0874)

Bednarczyk, Małgorzata (2004): W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce. Published in: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi No. 2 (ISSN 1641-0874) : pp. 17-25.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Klimczuk, Andrzej and Marcin, Siedlecki and Paulina, Sadowska and Michał, Sydow (2013): Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym. Published in: (2013): pp. 1-164.

Fundacja SocLab

Klimczuk, Andrzej and Marcin, Siedlecki and Paulina, Sadowska and Michał, Sydow (2013): Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym. Published in: (2013): pp. 1-164.

Klimczuk, Andrzej and Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra and Kiszkiel, Łukasz and Mejsak, Rafał Julian (2013): Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Published in: : pp. 1-199.

Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Kiszkiel, Łukasz and Klimczuk, Andrzej and Mejsak, Rafał Julian and Winiecka, Katarzyna (2012): Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim. Published in: (2012)

Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych

Zawadzki, Krystian and Lewicka, Marta (2010): Rynek finansowy w Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia. Published in: Pieniądze i Więź , Vol. 48, No. 3/2010 (October 2010): pp. 27-35.

Gdansk University of Tecnology

Zawadzki, Krystian (2010): Portugalia jako organizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2004 roku. Published in: Euro 2012: Szanse i zagrożenia dla Pomorza: Analiza przypadku Euro 2004 w Portugalii No. ISBN 978-83-62197-24-8 (2010): pp. 5-22.

Gdańsk University of Technology

Olczyk, Magdalena (2008): Miejsce polski w innowacyjnej gospodarce światowej. Published in: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej red. nauk. Grażyna Maniak No. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskego (2008): pp. 160-169.

Hugo Steinhaus Center, Wroclaw University of Technology

Weron, Rafal (2008): Bezpieczeństwo elektroenergetyczne: Ryzyko > Zarządzanie ryzykiem > Bezpieczeństwo. Published in: Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji "Polska Elektroenergetyka - Realia, Problemy, Dylematy" (2008)

Industrial and GeoEconomics Division at Faculty of Geoengineering, Mining and Geology

Jurdziak, Leszek and Woźniak (Wiktorowicz), Justyna (2008): IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W BILATERALNYM MONOPOLU KOPALNI I ELEKTROWNI. Published in: Mining Science , Vol. X, No. 1 (2008): pp. 97-111.

Insitute of Economic Sciences, University of Wroclaw

Kwasnicki, Witold (2013): Panika roku 1907 – kryzys finansowy 2008,Sto lat budowania kreatywnego kapitalizmu.

Institute of Mining Engineering at Wroclaw University of Technology

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część I – Propozycje podziału. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 43-57.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część II – Formuły cen węgla brunatnego. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 59-68.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część III – Obliczenia cen i zysków dla hipotetycznych danych. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 69-80.

Jurdziak, Leszek (2006): Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Published in: Górnictwo Odkrywkowe (Opencast Mining) , Vol. XLIX, No. No.1-2 (January 2007): pp. 81-88.

Jurdziak, Leszek (2006): Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć pierwsza – podstawy teoretyczne. Published in: Górnictwo Odkrywkowe (Opencast Mining) , Vol. Vol. X, No. No.1-2 (January 2007): pp. 73-80.

Instytut Pracy i Polityki Społecznej

Poteraj, Jarosław (2008): Duński system emerytalny. Published in: Polityka Społeczna , Vol. 1, No. 2008 (January 2008): pp. 13-17.

Poteraj, Jarosław (2007): System emerytalny w Bułgarii. Published in: Polityka Społeczna No. 9 (September 2007): pp. 16-8.

Jagiellonian University

Kopera, Sebastian and Najda-Janoszka, Marta and Wszendybył-Skulska, Ewa (2014): Kanał YouTube jako przykład wykorzystania mediów społecznościowych w procesie transferu wiedzy do biznesu turystycznego. Published in: Folia Turistica No. 32 (December 2014): pp. 55-72.

Najda-Janoszka, Marta (2015): Problem zatrzymywania wartości przez MŚP – studium przypadku działalności podwykonawczej. Published in: Marketing i Rynek No. 9 (October 2015): pp. 424-435.

Jagiellonian University in Krakow, POLAND

Najda-Janoszka, Marta (2011): Zatrzymywanie Wartości W Sieciach Kooperacyjnych Przedsiębiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu No. 169 (2011): pp. 48-62.

Jagiellonian University in Krakow, Poland

Najda-Janoszka, Marta (2011): Ochrona zasobów niematerialnych w sieciach kooperacyjnych. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. Ekonomiczne Problemy Usług, No. 650 (2011): pp. 427-438.

Komisja Nadzoru Finansowego

Staszkiewicz, Piotr W. (2010): Ryzyko struktury: Rys koncepcyjny. Published in: Research Papers of Wrocław University of Economics No. 183 (2011): pp. 378-384.

Kozminski University, Warsaw, Poland

Golonka, Monika (2012): Konwergencja, konsolidacja, koopetycja – jak zmienia się branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Published in: Przeglad Organizacji , Vol. 3, No. 3/2012 (March 2012): pp. 33-36.

Golonka, Monika (2011): UWARUNKOWANIA KULTUROWE A POWIĄZANIA MIĘDZYFIRMOWE W SEKTORACH GLOBALNYCH. PERSPEKTYWA EMPIRYCZNA. Published in: Wydawnictwa Naukowe WSB w Gdańsku , Vol. Vol 12, No. Działanie współczesnych przedsiębiorstw, determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe. (3 November 2011): pp. 4-23.

Narodowy Bank Polski

Beniak, Ryszard and Beniak, Patrycja (2019): Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Trojanowski, Dariusz and Olszewski, Krzysztof and Gałaszewska, Krystyna (2017): Analiza odporności inwestycji w nieruchomości biurowe na wzrost kosztów kredyt lub stopy pustostanów.

National Bank of Poland

Augustyniak, Hanna and Łaszek, Jacek and Olszewski, Krzysztof and Waszczuk, Joanna (2012): Cykle na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, ryzyko dla inwestora oraz potrzeba adekwatnej i ostrożnej wyceny. Forthcoming in: Biuletyn wydany z okazji Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, 20-22 września 2012 r. (www.swnip.pl) (September 2012)

Gajewski, Krzysztof and Olszewski, Krzysztof and Pawłowska, Małgorzata and Rogowski, Wojciech and Tchorek, Grzegorz and Zięba, Jolanta (2012): Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro. Przegląd literatury. Published in: Materiały i Studia - National Bank of Poland No. 277 (October 2012)

Gajewski, Krzysztof and Pawłowska, Małgorzata and Rogowski, Wojciech (2012): Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej. Published in: Materiały i Studia - National Bank of Poland No. 275 (October 2012)

Gradzewicz, Michal and Hagemejer, Jan (2007): Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej. Published in: Ekonomista , Vol. 4, (2007): pp. 515-540.

Olszewski, Krzysztof (2012): Hotele w gospodarce polskiej – zarys rozwoju, ekonomiki i ryzyka. Published in: Finansowanie Nieruchomości , Vol. 30, (March 2012): pp. 34-38.

Opole University of Technology

Beniak, Ryszard and Beniak, Patrycja (2019): Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Politechnika Gdańska

Olik, Ewa (2011): Oddziaływanie imprez sportowych na gospodarkę: na przykładzie Euro 2012 organizowanego w Polsce.

Poznań University of Economics

Piasecki, Krzysztof (2011): Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych. Published in: (November 2011): pp. 1-132.

SGH Warsaw School of Economics

Karbowski, Adam (2021): Twórcy i innowacje w myśli J.A. Schumpetera.

Karbowski, Adam (2019): Analiza otoczenia instytucjonalnego systemu tworzenia wiedzy w krajach Europy Środkowej.

Karbowski, Adam and Prokop, Jacek (2018): Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Published in: Studia i Prace WNEIZ US , Vol. 3, No. 51 (2018): pp. 163-174.

Moszoro, Marian (2010): Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej. Published in: Wolters Kluwer, Warsaw No. 978-83-7526-715-0 (2010): pp. 1-304.

Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland

Polcyn, Jan (2017): Edukacja jako dobro publiczne - próba kwantyfikacji. Published in: (2017)

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki

Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Kiszkiel, Łukasz and Klimczuk, Andrzej and Mejsak, Rafał Julian and Winiecka, Katarzyna (2012): Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim. Published in: (2012)

Univ. of Poznan

Tittenbrun, Jacek S. (2011): Economic Sociology or Economic Imperialism? The Case of Gary C. Becker.

University of Agriculture in Cracow

Piecuch, Jakub (2009): Rola struktury administracyjnej kraju w rozwoju hiszpańskich wspólnot autonomicznych. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 46 (2009): pp. 523-532.

Piecuch, Jakub (2008): Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego? Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych. Published in: Ekonomiczne Problemy Usług , Vol. 22, No. 501 (2008): pp. 155-164.

University of Economics in Katowice

Buła, Rafał (2014): Analiza pozycji otwartych funduszy emerytalnych w latach 2007-2011. Published in: Dokonania Młodych Naukowców No. 2 (2014): pp. 544-548.

Buła, Rafał (2014): Zjawisko konwergencji w krajach Karaibskiej Wspólnoty i Wspólnego Rynku. Published in: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki No. 10 : pp. 178-185.

Buła, Rafał (2012): Wpływ kryzysu finansowego na oszacowania wykładnika Hursta - analiza fraktalna cen wybranych metali. Published in: Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu (2012): pp. 312-323.

Buła, Rafał (2012): Aspekty metodyczne szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych. Published in: Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki , Vol. 2, No. 9 (2012): pp. 192-200.

University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw

Gasiorowska, Agata (2013): Skrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25. Dobór pozycji i walidacja narzędzia. Forthcoming in: Psychologia Spoleczna

Gasiorowska, Agata (2013): Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP: Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego. Published in: Psychologia Ekonomiczna (Polish Journal of Economic Psychology) , Vol. 3, (2013): pp. 20-39.

Gasiorowska, Agata (2012): Psychologiczne skutki aktywacji idei pieniędzy a obdarowywanie bliskich. Forthcoming in: Psychologia Spoleczna

University of Warsaw

Gajewski, Krzysztof and Olszewski, Krzysztof and Pawłowska, Małgorzata and Rogowski, Wojciech and Tchorek, Grzegorz and Zięba, Jolanta (2012): Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro. Przegląd literatury. Published in: Materiały i Studia - National Bank of Poland No. 277 (October 2012)

Gradzewicz, Michal and Hagemejer, Jan (2007): Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej. Published in: Ekonomista , Vol. 4, (2007): pp. 515-540.

Opolska, Agata and Karbowski, Adam and Cichocki, Michał (2009): Wirtualna inteligencja emocjonalna. Published in: e-mentor , Vol. 30, (2009): pp. 37-43.

Osiński, Jerzy and Karbowski, Adam (2015): Dyskontowanie nagród pieniężnych w czasie i w przestrzeni społecznej: studium eksperymentalne. Published in: Bank i Kredyt , Vol. 46, No. 3 (2015): pp. 237-252.

University of Warsaw, Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG)

Celińska-Janowicz, Dorota (2011): Ocena wpływu polityki spójności 2004–2006 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji. Published in: Studia Regionalne i Lokalne No. Special Issue 2011 (2011): pp. 98-122.

Celińska-Janowicz, Dorota (2011): Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja. Published in: Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Tom XXIV, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Jażdżewska I. (ed.) (2011): pp. 149-156.

Celińska-Janowicz, Dorota (2010): Druga młodość czy upadek? Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji. Published in: Studia Regionalne i Lokalne No. 1(39)/2010 (2010): pp. 89-104.

Celińska-Janowicz, Dorota (2009): Rozmieszczenie placówek bankowych w Warszawie. Published in: Studia Regionalne i Lokalne No. 2(36)/2009 (2009): pp. 105-117.

Celińska-Janowicz, Dorota and Herbst, Mikołaj and Płoszaj, Adam and Smętkowski, Maciej (2010): Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w latach 2004-2008/2009. Published in: (2010): pp. 1-67.

University of Wroclaw, Institute of Economic Sciences

Kwasnicki, Witold (2014): Jak wspierać rozwój innowacji społecznych? Published in: Innowacje społeczne: od idei do upowszechniania efektu (2014): pp. 27-43.

Kwasnicki, Witold (2013): Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka? Forthcoming in: Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? (2015)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Gawlik, Remigiusz and Grzesik, Katarzyna and Kwiecińska, Monika (2018): Modelowanie AHP wyboru menadżera ds. integracji organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw w kontekście teorii struktury rozwoju przywództwa. Published in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Vol. 2.1, No. XIX (2018): pp. 195-208.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie - Cypr. Published in: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2007): pp. 177-185.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Gawlik, Remigiusz and Grzesik, Katarzyna and Kwiecińska, Monika (2018): Modelowanie AHP wyboru menadżera ds. integracji organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw w kontekście teorii struktury rozwoju przywództwa. Published in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Vol. 2.1, No. XIX (2018): pp. 195-208.

Gawlik, Remigiusz and Grzesik, Katarzyna and Kwiecińska, Monika (2018): Modelowanie AHP wyboru menadżera ds. integracji organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw w kontekście teorii struktury rozwoju przywództwa. Published in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Vol. 2.1, No. XIX (2018): pp. 195-208.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów

Olejniczak, Jarosław (2013): ZWIĄZKI MIĘDZY POZIOMEM ROZWOJU GMIN A ICH KONDYCJĄ FINANSOWĄ – WYBRANE ASPEKTY. Published in: Ekonomiczno-zarządcze problemy w gospodarce Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego , Vol. 1, No. 3 (October 2013): pp. 105-118.

Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania

Trojanowski, Dariusz and Olszewski, Krzysztof and Gałaszewska, Krystyna (2017): Analiza odporności inwestycji w nieruchomości biurowe na wzrost kosztów kredyt lub stopy pustostanów.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Augustynowicz, Paweł (2005): Stabilność gospodarcza Rosji w najbliższej przyszłości. Published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska , Vol. XL, No. Sectio H Oeconomia (2006): pp. 219-232.

POTERAJ, Jarosław (2005): Zmiany na rynku powszechnych towarzystw emerytalnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Published in: Przekształcenia rynku finansowego w Polsce , Vol. vol. I, (2005): pp. 201-215.

Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Celińska-Janowicz, Dorota (2014): Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic handlowych Warszawy. Published in: Miasta, aglomeracje, metropolie - w nurcie globalnych przemian (2014): pp. 461-482.

Uniwersytet Zielonogórski

Poteraj, Jarosław (2008): SYSTEMY EMERYTALNE W EUROPIE – WŁOCHY. Published in: Polityka unijnej integracji. Wybrane relacje zewnętrzne i wewnętrzne (2008): pp. 309-326.

Uniwersytet
 Wrocławski,
 Wydział 
Nauk
 Historycznych
 i
 Pedagogicznych,
 Instytut 
Psychologii

Gasiorowska, Agata (2008): Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy.

Warsaw School of Economics

Augustyniak, Hanna and Łaszek, Jacek and Olszewski, Krzysztof and Waszczuk, Joanna (2012): Cykle na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, ryzyko dla inwestora oraz potrzeba adekwatnej i ostrożnej wyceny. Forthcoming in: Biuletyn wydany z okazji Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, 20-22 września 2012 r. (www.swnip.pl) (September 2012)

Gajewski, Krzysztof and Olszewski, Krzysztof and Pawłowska, Małgorzata and Rogowski, Wojciech and Tchorek, Grzegorz and Zięba, Jolanta (2012): Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro. Przegląd literatury. Published in: Materiały i Studia - National Bank of Poland No. 277 (October 2012)

Jacek, Prokop and Adam, Karbowski (2016): Pozioma współpraca badawczo-rozwojowa a kartelizacja gałęzi. Published in: A. Fornalczyk i T. Skoczny (red.), Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 347-367 (June 2016)

Karbowski, Adam (2016): Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw: przegląd prac empirycznych. Published in: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , Vol. 151, (December 2016): pp. 119-136.

Karbowski, Adam (2016): Strategiczne znaczenie kosztu stałego ustanowienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Vol. 439, (September 2016): pp. 154-166.

Karbowski, Adam (2016): Organizacja współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Published in: G. Główka i R. Sobiecki (red.), Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 124-133 (May 2016)

Karbowski, Adam (2015): Innowacyjność przedsiębiorstw: miary oraz modele. Published in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie No. 36 (September 2015): pp. 70-76.

Karbowski, Adam (2015): Problemy dzielenia się wiedzą w poziomej współpracy badawczo-rozwojowej. Published in: Organizacja i Kierowanie , Vol. 168, (2015): pp. 107-122.

Karbowski, Adam (2011): Sądy postulatywne w ekonomii głównego nurtu. Published in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , Vol. 21, (2011): pp. 40-44.

Karbowski, Adam (2011): O kilku modelach samolubnego karania w ekonomii behawioralnej. Published in: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej , Vol. 29, (2011): pp. 236-249.

Karbowski, Adam (2010): Luka zasobowa w procesie tworzenia innowacji. Published in: Organizacja i Kierowanie , Vol. 140, (September 2010): pp. 75-85.

Karbowski, Adam (2009): Sieci społeczne i technologiczne: wpływ na proces powstawania innowacji w gospodarce. Published in: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej , Vol. 25, (September 2009): pp. 143-158.

Karbowski, Adam and Kryśkiewicz, Łukasz and Prokop, Jacek (2018): Kartele jako przedmiot polityki gospodarczej. Published in: M. Strojny (red.), Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: SGH , Vol. 1, No. 1 (2018)

Karbowski, Adam and Prokop, Jacek (2016): Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej. Published in: Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego , Vol. 44, (2016): pp. 139-151.

Karbowski, Adam and Prokop, Jacek (2012): Kontrowersje związane z ekonomicznym uzasadnieniem ochrony patentowej. Published in: Jarecki, W. (red.) Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (September 2012): pp. 1-14.

Opolska, Agata and Karbowski, Adam and Cichocki, Michał (2009): Wirtualna inteligencja emocjonalna. Published in: e-mentor , Vol. 30, (2009): pp. 37-43.

Osiński, Jerzy and Karbowski, Adam (2015): Dyskontowanie nagród pieniężnych w czasie i w przestrzeni społecznej: studium eksperymentalne. Published in: Bank i Kredyt , Vol. 46, No. 3 (2015): pp. 237-252.

Prochniak, Mariusz and Rapacki, Ryszard and Gardawski, Juliusz and Czerniak, Adam and Horbaczewska, Bozena and Karbowski, Adam and Maszczyk, Piotr and Towalski, Rafal (2017): Wyłaniające się modele kapitalizmu w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle Europy Zachodniej. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 489 (December 2017): pp. 313-327.

Prokop, Jacek and Karbowski, Adam (2013): Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a kartelizacja gałęzi. Published in: Przegląd Zachodniopomorski No. 28 (September 2013): pp. 259-272.

Rapacki, Ryszard and Gardawski, Juliusz and Czerniak, Adam and Horbaczewska, Bożena and Karbowski, Adam and Maszczyk, Piotr and Próchniak, Mariusz (2018): Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd badań. Published in: Ekonomista No. 5/2018 (November 2018): pp. 523-553.

Staszkiewicz, Piotr W. (2013): Mechanizm wczesnego ostrzegania firm inwestycyjnych.

Staszkiewicz, Piotr W. (2013): PKB a upadłość. Forthcoming in:

Trojanowski, Dariusz and Olszewski, Krzysztof and Gałaszewska, Krystyna (2017): Analiza odporności inwestycji w nieruchomości biurowe na wzrost kosztów kredyt lub stopy pustostanów.

Warsaw School of Economics, Poland

Czerniak, Adam (2010): Symptomy kryzysu globalnego a etyka gospodarcza religii światowych. Analiza porównawcza bankowości islamskiej i bankowości klasycznej w kontekście kryzysu finansowego.

Western Australian Treasury Corporation

Beniak, Ryszard and Beniak, Patrycja (2019): Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Wiedza i Edukacja

Klimczuk, Andrzej (2012): Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Published in: (24 June 2012): pp. 1-270.

Wroclaw University of Technology

Chodak, Grzegorz (2013): Dostępność towaru w magazynie a czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 11 (November 2013): pp. 23-34.

Chodak, Grzegorz (2013): Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 6 (June 2013): pp. 21-32.

Chodak, Grzegorz and Łęczek, Justyna (2014): Problem ostatniej mili – wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka , Vol. 9, No. 9 (September 2014): pp. 25-43.

Jurdziak, Leszek (2008): Znaczenie innowacji w gospodarce i na rynku taśm przenośnikowych. Published in: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9670 , Vol. 124, No. 52 (2008): pp. 53-70.

Jurdziak, Leszek (2008): METODA SZACOWANIA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH PRZENOŚNIKÓW. Published in: Mining Science , Vol. X, No. 1 (2008): pp. 76-88.

Jurdziak, Leszek and Kawalec, Witold (2006): OPERACYJNE STEROWANIE JAKOŚCIĄ WĘGLA BRUNATNEGO W ENERGETYCE NIEMIECKIEJ. Published in: Mining Sciences , Vol. VIII, No. 1 (2006): pp. 111-120.

Jurdziak, Leszek and Szlichcinski, Łukasz (2002): Analiza polskiego rynku taśm przenośnikowych. Published in: Transport Przemysłowy , Vol. Autumn, No. 3 (July 2002): pp. 33-36.

Jurdziak, Leszek and Szlichciński, Łukasz (2006): Rynek taśm przenośnikowych w Polsce – analiza i ocena. Published in: Wiadomości Górnicze , Vol. 57, No. 10 (October 2006): pp. 539-548.

Jurdziak, Leszek and Woźniak (Wiktorowicz), Justyna (2008): IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W BILATERALNYM MONOPOLU KOPALNI I ELEKTROWNI. Published in: Mining Science , Vol. X, No. 1 (2008): pp. 97-111.

Wrocław University of Technology

Grzegorz, Chodak and Katarzyna, Kudryńska (2012): Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu? Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 3 (1 March 2012): pp. 20-28.

Grzegorz, Chodak and Łukasz, Latus (2012): Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne. Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 2 (1 February 2012): pp. 20-24.

Wrocław University of Technology, Poland

Chodak, Grzegorz (2010): Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji – efekt synergii czy kanibalizm? Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 9 (September 2010): pp. 8-15.

Chodak, Grzegorz (2010): E-commerce narzędziem globalizacji handlu. Published in: Przegląd Organizacji No. 6 (June 2010): pp. 40-43.

Chodak, Grzegorz (2009): Internetowe serwisy porównywania cen – droga do konkurencji doskonałej? Published in: Teoria i praktyka regulacji gospodarczych No. 1 (2009): pp. 195-2008.

Chodak, Grzegorz (2008): Model dropshippingu w sklepie internetowym. Published in: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej (2008): pp. 110-124.

Chodak, Grzegorz (2006): Propozycja kryteriów służących ocenie konkurencyjności sklepów internetowych. Published in: Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia , Vol. 2, (2006): pp. 149-162.

Chodak, Grzegorz (2004): Symulator obrotów magazynowych w sklepie internetowym - propozycja implementacji. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 8 (August 2004): pp. 2-10.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz (2012): Sprzedaż zagraniczna prowadzona przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 1/2012 (January 2012): pp. 16-20.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz (2011): Metody prognozowania popytu i zarządzanie gospodarką magazynową w polskich sklepach internetowych – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 9 (September 2011): pp. 11-18.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz (2011): Analiza metod dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 8 (August 2011): pp. 16-22.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz and Prałat, Ewa (2010): Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 6 (June 2010): pp. 18-26.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz and Prałat, Ewa (2010): Analiza dystrybucji w sklepach internetowych. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 5 (May 2010): pp. 2-8.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz and Prałat, Ewa (2010): Gospodarka magazynowa, prognozowanie popytu i wysyłka w sklepach internetowych – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 4 (April 2010): pp. 2-10.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie – Estonia. Published in: in: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego : pp. 502-508.

Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis

Poteraj, Jarosław (2004): Procesy konsolidacyjne. Raiders & targets w polskich instytucjach finansowych. Published in: Episteme No. 37(2004) (2004): -800.

Poteraj, Jarosław (2002): Polskie instytucje finansowe: Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne. Published in: EPISTEME , Vol. 24, (2002): -288.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy Emerytalne w Europie - Belgia. Published in: Współczesna Ekonomia , Vol. 2, No. 2 (2007): pp. 37-46.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie. Przypadek Grecji. Published in: Współczesna Ekonomia , Vol. 3, No. 3 (2007): pp. 119-128.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Sokolovskyi, Dmytro (2016): Zastosowanie behawioralnych czynników do oceny i zarządzania poziomem konkurencyjnością przedsiębiorstw.

This list was generated on Fri Jul 23 17:31:24 2021 CEST.
Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.