Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Institution
Jump to: A | B | C | D | F | G | J | K | N | O | P | S | T | W | Z | Ć
Number of items: 232.

A

Augustyniak, Hanna and Łaszek, Jacek and Olszewski, Krzysztof and Waszczuk, Joanna (2012): Cykle na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, ryzyko dla inwestora oraz potrzeba adekwatnej i ostrożnej wyceny. Forthcoming in: Biuletyn wydany z okazji Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, 20-22 września 2012 r. (www.swnip.pl) (September 2012)

Augustynowicz, Paweł (2005): Stabilność gospodarcza Rosji w najbliższej przyszłości. Published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska , Vol. XL, No. Sectio H Oeconomia (2006): pp. 219-232.

B

Bednarczyk, Małgorzata (2004): W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce. Published in: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi No. 2 (ISSN 1641-0874) : pp. 17-25.

Buła, Rafał (2014): Analiza pozycji otwartych funduszy emerytalnych w latach 2007-2011. Published in: Dokonania Młodych Naukowców No. 2 (2014): pp. 544-548.

Buła, Rafał (2014): Zjawisko konwergencji w krajach Karaibskiej Wspólnoty i Wspólnego Rynku. Published in: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki No. 10 : pp. 178-185.

Buła, Rafał (2012): Wpływ kryzysu finansowego na oszacowania wykładnika Hursta - analiza fraktalna cen wybranych metali. Published in: Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu (2012): pp. 312-323.

Buła, Rafał (2012): Aspekty metodyczne szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych. Published in: Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki , Vol. 2, No. 9 (2012): pp. 192-200.

Bławat, Bogusław (2012): CRI RMI - Nowy model oceny ryzyka wystąpienia trudności finansowych firm. Forthcoming in:

C

Celińska-Janowicz, Dorota (2014): Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic handlowych Warszawy. Published in: Miasta, aglomeracje, metropolie - w nurcie globalnych przemian (2014): pp. 461-482.

Celińska-Janowicz, Dorota (2011): Ocena wpływu polityki spójności 2004–2006 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji. Published in: Studia Regionalne i Lokalne No. Special Issue 2011 (2011): pp. 98-122.

Celińska-Janowicz, Dorota (2011): Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja. Published in: Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Tom XXIV, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Jażdżewska I. (ed.) (2011): pp. 149-156.

Celińska-Janowicz, Dorota (2010): Druga młodość czy upadek? Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji. Published in: Studia Regionalne i Lokalne No. 1(39)/2010 (2010): pp. 89-104.

Celińska-Janowicz, Dorota (2009): Rozmieszczenie placówek bankowych w Warszawie. Published in: Studia Regionalne i Lokalne No. 2(36)/2009 (2009): pp. 105-117.

Celińska-Janowicz, Dorota and Herbst, Mikołaj and Płoszaj, Adam and Smętkowski, Maciej (2010): Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w latach 2004-2008/2009. Published in: (2010): pp. 1-67.

Chodak, Grzegorz (2013): Dostępność towaru w magazynie a czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 11 (November 2013): pp. 23-34.

Chodak, Grzegorz (2013): Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 6 (June 2013): pp. 21-32.

Chodak, Grzegorz (2010): Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji – efekt synergii czy kanibalizm? Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 9 (September 2010): pp. 8-15.

Chodak, Grzegorz (2010): E-commerce narzędziem globalizacji handlu. Published in: Przegląd Organizacji No. 6 (June 2010): pp. 40-43.

Chodak, Grzegorz (2009): Internetowe serwisy porównywania cen – droga do konkurencji doskonałej? Published in: Teoria i praktyka regulacji gospodarczych No. 1 (2009): pp. 195-2008.

Chodak, Grzegorz (2008): Model dropshippingu w sklepie internetowym. Published in: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej (2008): pp. 110-124.

Chodak, Grzegorz (2006): Propozycja kryteriów służących ocenie konkurencyjności sklepów internetowych. Published in: Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia , Vol. 2, (2006): pp. 149-162.

Chodak, Grzegorz (2004): Symulator obrotów magazynowych w sklepie internetowym - propozycja implementacji. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 8 (August 2004): pp. 2-10.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz (2012): Sprzedaż zagraniczna prowadzona przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 1/2012 (January 2012): pp. 16-20.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz (2011): Metody prognozowania popytu i zarządzanie gospodarką magazynową w polskich sklepach internetowych – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 9 (September 2011): pp. 11-18.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz (2011): Analiza metod dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 8 (August 2011): pp. 16-22.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz and Prałat, Ewa (2010): Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 6 (June 2010): pp. 18-26.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz and Prałat, Ewa (2010): Analiza dystrybucji w sklepach internetowych. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 5 (May 2010): pp. 2-8.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz and Prałat, Ewa (2010): Gospodarka magazynowa, prognozowanie popytu i wysyłka w sklepach internetowych – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 4 (April 2010): pp. 2-10.

Chodak, Grzegorz and Łęczek, Justyna (2014): Problem ostatniej mili – wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka , Vol. 9, No. 9 (September 2014): pp. 25-43.

Czaja, Izabela and Wach, Krzysztof (2007): Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 799 (2009): pp. 145-161.

Czerniak, Adam (2010): Symptomy kryzysu globalnego a etyka gospodarcza religii światowych. Analiza porównawcza bankowości islamskiej i bankowości klasycznej w kontekście kryzysu finansowego.

D

Dźwigoł-Barosz, Mariola (2017): Kształtowanie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych. Published in: (17 May 2017): pp. 1-124.

F

Filip, Marcin (2012): Gospodarcze efekty organizacji we Wrocławiu Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™.

G

Gajewski, Krzysztof and Olszewski, Krzysztof and Pawłowska, Małgorzata and Rogowski, Wojciech and Tchorek, Grzegorz and Zięba, Jolanta (2012): Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro. Przegląd literatury. Published in: Materiały i Studia - National Bank of Poland No. 277 (October 2012)

Gajewski, Krzysztof and Pawłowska, Małgorzata and Rogowski, Wojciech (2012): Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej. Published in: Materiały i Studia - National Bank of Poland No. 275 (October 2012)

Gasiorowska, Agata (2013): Skrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25. Dobór pozycji i walidacja narzędzia. Forthcoming in: Psychologia Spoleczna

Gasiorowska, Agata (2013): Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP: Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego. Published in: Psychologia Ekonomiczna (Polish Journal of Economic Psychology) , Vol. 3, (2013): pp. 20-39.

Gasiorowska, Agata (2012): Psychologiczne skutki aktywacji idei pieniędzy a obdarowywanie bliskich. Forthcoming in: Psychologia Spoleczna

Gasiorowska, Agata (2011): Czy dla każdego większa ilość pieniędzy oznacza lepszą sytuację finansową? Postawy wobec pieniędzy a spostrzeganie własnego dochodu. Published in: Psychologia Ekonomiczna No. 1 (January 2012): pp. 7-19.

Gasiorowska, Agata (2008): Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy.

Gawlik, Remigiusz (2017): Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości - propozycja modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Published in: Studia Oeconomica Posnaniensia , Vol. 5, No. 1 (2017): pp. 63-74.

Gawlik, Remigiusz (2016): Stratyfikacja próby badawczej i dobór ekspertów na przykładzie modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 193-200.

Gawlik, Remigiusz (2016): Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć przez fundusze podwyższonego ryzyka - determinanty procesu decyzyjnego. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 151-159.

Gawlik, Remigiusz (2015): Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych - możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej. Published in: Miscellanea Oeconomicae - Studia i Materiały No. 1/2015 (October 2015): pp. 227-239.

Gawlik, Remigiusz (2015): Zmiany parametrów jakości życia młodych Europejczyków - implikacje dla przedsiębiorstw. Published in: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. (2015): pp. 13-22.

Gawlik, Remigiusz (2014): Zastosowanie metody analitycznego procesu sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. , Vol. 340, No. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje. (2014): pp. 415-426.

Gawlik, Remigiusz (2012): Wpływ procesów geopolitycznych na działalność przedsiębiorstw o profilu międzynarodowym. Published in: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek (2012): pp. 27-36.

Gawlik, Remigiusz (2011): Analiza wpływu geopolitycznych efektów światowego kryzysu gospodarczego na proces decyzyjny w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Published in: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego (2011): pp. 124-140.

Gawlik, Remigiusz and Odrobina, Anna (2016): Editorial: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - tom II. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 7-8.

Golonka, Monika (2012): Konwergencja, konsolidacja, koopetycja – jak zmienia się branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Published in: Przeglad Organizacji , Vol. 3, No. 3/2012 (March 2012): pp. 33-36.

Golonka, Monika (2011): UWARUNKOWANIA KULTUROWE A POWIĄZANIA MIĘDZYFIRMOWE W SEKTORACH GLOBALNYCH. PERSPEKTYWA EMPIRYCZNA. Published in: Wydawnictwa Naukowe WSB w Gdańsku , Vol. Vol 12, No. Działanie współczesnych przedsiębiorstw, determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe. (3 November 2011): pp. 4-23.

Gradzewicz, Michal and Hagemejer, Jan (2007): Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej. Published in: Ekonomista , Vol. 4, (2007): pp. 515-540.

Grzegorz, Chodak and Katarzyna, Kudryńska (2012): Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu? Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 3 (1 March 2012): pp. 20-28.

Grzegorz, Chodak and Łukasz, Latus (2012): Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne. Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 2 (1 February 2012): pp. 20-24.

J

Jacek, Prokop and Adam, Karbowski (2016): Pozioma współpraca badawczo-rozwojowa a kartelizacja gałęzi. Published in: A. Fornalczyk i T. Skoczny (red.), Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 347-367 (June 2016)

Jerschina, Jan and Wach, Krzysztof and Beźnic, Szymon and Fulbiszewska, Mariola and Lalik-Budzewska, Dominika and Lesińska, Elżbieta and Pytliński, Łukasz (2009): Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy. Published in: Published as the Final Research Report No. ISBN 978-83-61355-62-5 (2009): pp. 1-130.

Jurdziak, Leszek (2008): Znaczenie innowacji w gospodarce i na rynku taśm przenośnikowych. Published in: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9670 , Vol. 124, No. 52 (2008): pp. 53-70.

Jurdziak, Leszek (2008): METODA SZACOWANIA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH PRZENOŚNIKÓW. Published in: Mining Science , Vol. X, No. 1 (2008): pp. 76-88.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część I – Propozycje podziału. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 43-57.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część II – Formuły cen węgla brunatnego. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 59-68.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część III – Obliczenia cen i zysków dla hipotetycznych danych. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 69-80.

Jurdziak, Leszek (2006): Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Published in: Gornictwo Odkrywkowe No. Nr 7-8 (2004)

Jurdziak, Leszek (2006): Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Published in: Materiały konferencyjne , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroclawskiej Nr 112 (2005)

Jurdziak, Leszek (2006): Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w ujęciu klasycznym. Published in: Górnictwo i Geologia VII , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106 (2004)

Jurdziak, Leszek (2006): Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Published in: Energetyka , Vol. 59, No. No.2 (620) (February 2006)

Jurdziak, Leszek (2006): Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Published in: Górnictwo Odkrywkowe (Opencast Mining) , Vol. XLIX, No. No.1-2 (January 2007): pp. 81-88.

Jurdziak, Leszek (2006): Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć pierwsza – podstawy teoretyczne. Published in: Górnictwo Odkrywkowe (Opencast Mining) , Vol. Vol. X, No. No.1-2 (January 2007): pp. 73-80.

Jurdziak, Leszek (2005): Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Published in: Biuletyn URE No. Nr 2 (February 2005)

Jurdziak, Leszek and Kawalec, Witold (2006): Analiza wrażliwości wielkości i parametrów wyrobiska docelowego kopalni węgla brunatnego na zmianę ceny bazowej węgla. Published in: Gornictwo i Geologia VII , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Gornictwa Politechniki Wroclawskiej Nr 106 (2004)

Jurdziak, Leszek and Kawalec, Witold (2006): OPERACYJNE STEROWANIE JAKOŚCIĄ WĘGLA BRUNATNEGO W ENERGETYCE NIEMIECKIEJ. Published in: Mining Sciences , Vol. VIII, No. 1 (2006): pp. 111-120.

Jurdziak, Leszek and Szlichcinski, Łukasz (2002): Analiza polskiego rynku taśm przenośnikowych. Published in: Transport Przemysłowy , Vol. Autumn, No. 3 (July 2002): pp. 33-36.

Jurdziak, Leszek and Szlichciński, Łukasz (2006): Rynek taśm przenośnikowych w Polsce – analiza i ocena. Published in: Wiadomości Górnicze , Vol. 57, No. 10 (October 2006): pp. 539-548.

Jurdziak, Leszek and Woźniak (Wiktorowicz), Justyna (2008): IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W BILATERALNYM MONOPOLU KOPALNI I ELEKTROWNI. Published in: Mining Science , Vol. X, No. 1 (2008): pp. 97-111.

K

Karbowski, Adam (2017): Zmiany zasobów ludzkich w Polsce z uwzględnieniem tendencji migracyjnych w latach 2010-2016. Published in: Polska. Raport o konkurencyjnosci 2017, Edition: 1st, Chapter: 9, Publisher: SGH, Editors: Marzenna Anna Weresa, pp.151-164 (June 2017): pp. 151-164.

Karbowski, Adam (2016): Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw: przegląd prac empirycznych. Published in: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , Vol. 151, (December 2016): pp. 119-136.

Karbowski, Adam (2016): Strategiczne znaczenie kosztu stałego ustanowienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Vol. 439, (September 2016): pp. 154-166.

Karbowski, Adam (2016): Organizacja współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Published in: G. Główka i R. Sobiecki (red.), Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 124-133 (May 2016)

Karbowski, Adam (2015): Innowacyjność przedsiębiorstw: miary oraz modele. Published in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie No. 36 (September 2015): pp. 70-76.

Karbowski, Adam (2015): Problemy dzielenia się wiedzą w poziomej współpracy badawczo-rozwojowej. Published in: Organizacja i Kierowanie , Vol. 168, (2015): pp. 107-122.

Karbowski, Adam (2012): Formy forfaitingu.

Karbowski, Adam (2011): Sądy postulatywne w ekonomii głównego nurtu. Published in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , Vol. 21, (2011): pp. 40-44.

Karbowski, Adam (2011): O kilku modelach samolubnego karania w ekonomii behawioralnej. Published in: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej , Vol. 29, (2011): pp. 236-249.

Karbowski, Adam (2010): Luka zasobowa w procesie tworzenia innowacji. Published in: Organizacja i Kierowanie , Vol. 140, (September 2010): pp. 75-85.

Karbowski, Adam (2009): Sieci społeczne i technologiczne: wpływ na proces powstawania innowacji w gospodarce. Published in: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej , Vol. 25, (September 2009): pp. 143-158.

Karbowski, Adam and Prokop, Jacek (2016): Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej. Published in: Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego , Vol. 44, (2016): pp. 139-151.

Karbowski, Adam and Prokop, Jacek (2012): Kontrowersje związane z ekonomicznym uzasadnieniem ochrony patentowej. Published in: Jarecki, W. (red.) Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (September 2012): pp. 1-14.

Klimczuk, Andrzej (2016): Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji. Published in: Problemy zarządzania , Vol. 14, No. 2 (2016): pp. 41-59.

Klimczuk, Andrzej (2015): Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce. Published in: (2015)

Klimczuk, Andrzej (2015): Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej. Published in: Zarządzanie Publiczne No. 2 (2015): pp. 41-53.

Klimczuk, Andrzej (2014): Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych. Published in: Annales. Ethics in Economic Life , Vol. 17, No. 1 (2014): pp. 47-59.

Klimczuk, Andrzej (2014): Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych. Published in: Palimpsest , Vol. 1, No. 6 (2014): pp. 111-118.

Klimczuk, Andrzej (2014): Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania. Published in: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat (2014): pp. 297-307.

Klimczuk, Andrzej (2014): Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region. Published in: Coactivity: Philosophy, Communication , Vol. 22, No. 2 (2014): pp. 145-152.

Klimczuk, Andrzej (2014): Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2014): Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych. Published in: (2014)

Klimczuk, Andrzej (2014): Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa. Published in: Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa (2014): pp. 149-170.

Klimczuk, Andrzej (2014): Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2014): Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2013): Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych. Published in: : pp. 1-129.

Klimczuk, Andrzej (2013): Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Published in: Pogranicze. Studia Społeczne , Vol. 22, (2013): pp. 185-200.

Klimczuk, Andrzej (2013): Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych. Published in: Problemy Profesjologii No. 2 (2013): pp. 69-82.

Klimczuk, Andrzej (2013): Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej. Published in: Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu (2013): pp. 99-111.

Klimczuk, Andrzej (2013): Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się. Published in: Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie (2013): pp. 11-24.

Klimczuk, Andrzej (2013): Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk. Published in: Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk) (2013): pp. 24-46.

Klimczuk, Andrzej (2013): Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego. Published in: Seniorzy w świecie nowych technologii (2013): pp. 184-215.

Klimczuk, Andrzej (2013): Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej. Published in: Przemysły kreatywne 2.0.12 (2013): pp. 72-80.

Klimczuk, Andrzej (2013): Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa. Published in: Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych (2013): pp. 190-205.

Klimczuk, Andrzej (2013): Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa. Published in: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza (2013): pp. 461-472.

Klimczuk, Andrzej (2013): Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2013): Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników. Published in: Kultura-Społeczeństwo-Edukacja No. 1 (2013): pp. 165-182.

Klimczuk, Andrzej (2012): Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Published in: (24 June 2012): pp. 1-270.

Klimczuk, Andrzej (2012): Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności. Published in: Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia (2012): pp. 243-268.

Klimczuk, Andrzej (2012): Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2012): Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2012): Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2012): Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2011): Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa. Published in: COntextual MIX. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture : pp. 385-396.

Klimczuk, Andrzej (2011): Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki. Published in: Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu (2011): pp. 57-75.

Klimczuk, Andrzej (2011): Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku. Published in: Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia , Vol. 1, No. 3 (2011): pp. 289-311.

Klimczuk, Andrzej (2011): Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji. Published in: Narcyzm: jednostka - społeczeństwo - kultura (2011): pp. 218-255.

Klimczuk, Andrzej (2010): Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce. Published in: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej (2010): pp. 92-107.

Klimczuk, Andrzej (2010): Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku. Published in: Zagrożenia w starości i na jej przedpolu (2010): pp. 75-90.

Klimczuk, Andrzej (2010): Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach. Published in: Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady (2010): pp. 383-395.

Klimczuk, Andrzej (2009): Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych. Published in: Homo Ludens , Vol. 2, No. 1 (2010): pp. 51-59.

Klimczuk, Andrzej (2009): Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny.

Klimczuk, Andrzej (2009): W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com. Published in: Patrząc na starość (2009): pp. 165-211.

Klimczuk, Andrzej (2009): Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości. Published in: Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy (2009): pp. 344-360.

Klimczuk, Andrzej (2008): Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile. Published in: Homo communicativus , Vol. 3, No. 5 (2008): pp. 177-187.

Klimczuk, Andrzej (2007): Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości.

Klimczuk, Andrzej (2006): Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? Published in: Homo Communicativus , Vol. 2, No. 4 (2008): pp. 103-111.

Klimczuk, Andrzej and Azevedo, Anna and Skarzyński, Michał and Walczak, Agnieszka (2015): ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Baczyńska-Koc, Katarzyna and Borys, Magdalena and Pietrzak, Iwona and Plawgo, Bogusław and Radziewicz, Katarzyna and Rollnik-Sadowska, Ewa and Sadowska-Snarska, Cecylia and Żynel-Etel, Justyna (2015): Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Borowski, Dariusz and Skarzyński, Michał and Juchnicka, Marta (2014): Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego. Published in: (2015)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2014): Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia. Published in: Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań (2014): pp. 157-174.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego. Published in: Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki (2011): pp. 111-135.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Plawgo, Bogusław (2015): Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi. Published in: (2015)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Łagoda, Katarzyna Alicja (2013): Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Marcin, Siedlecki and Paulina, Sadowska and Michał, Sydow (2013): Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym. Published in: (2013): pp. 1-164.

Klimczuk, Andrzej and Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra and Kiszkiel, Łukasz and Mejsak, Rafał Julian (2013): Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Published in: : pp. 1-199.

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał (2015): ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy. Published in: (2015): pp. 1-236.

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał (2015): ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika. Published in: (2015): pp. 1-288.

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Borowski, Dariusz and Hogeforster, Jürgen (2015): Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Hogeforster, Jürgen (2015): Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Juchnicka, Marta (2015): Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Skalska, Agnieszka and Walczak, Agnieszka (2015): ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Sosnowicz, Agnieszka and Tomanek, Adam and Stypułkowski, Wojciech (2011): Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Sztop-Rutkowska, Katarzyna (2013): Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju. Published in: Kultura i Edukacja No. 95 (2013): pp. 222-246.

Klimczuk, Andrzej and Tarkowski, Alek and Mierzecka, Anna and Jasiewicz, Justyna and Filiciak, Mirosław and Kisilowska, Małgorzata and Bojanowska, Elżbieta (2015): Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Tomczyk, Łukasz (2016): Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Published in: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna No. 34 (2016): pp. 79-97.

Kopera, Sebastian and Najda-Janoszka, Marta and Wszendybył-Skulska, Ewa (2014): Kanał YouTube jako przykład wykorzystania mediów społecznościowych w procesie transferu wiedzy do biznesu turystycznego. Published in: Folia Turistica No. 32 (December 2014): pp. 55-72.

Kwasnicki, Witold (2014): Jak wspierać rozwój innowacji społecznych? Published in: Innowacje społeczne: od idei do upowszechniania efektu (2014): pp. 27-43.

Kwasnicki, Witold (2013): Panika roku 1907 – kryzys finansowy 2008,Sto lat budowania kreatywnego kapitalizmu.

Kwasnicki, Witold (2013): Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka? Forthcoming in: Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? (2015)

N

Najda-Janoszka, Marta (2015): Problem zatrzymywania wartości przez MŚP – studium przypadku działalności podwykonawczej. Published in: Marketing i Rynek No. 9 (October 2015): pp. 424-435.

Najda-Janoszka, Marta (2011): Zatrzymywanie Wartości W Sieciach Kooperacyjnych Przedsiębiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu No. 169 (2011): pp. 48-62.

Najda-Janoszka, Marta (2011): Ochrona zasobów niematerialnych w sieciach kooperacyjnych. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. Ekonomiczne Problemy Usług, No. 650 (2011): pp. 427-438.

Najda-Janoszka, Marta and Wach, Krzysztof (2010): Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 99-114.

O

Olczyk, Magdalena (2008): Miejsce polski w innowacyjnej gospodarce światowej. Published in: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej red. nauk. Grażyna Maniak No. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskego (2008): pp. 160-169.

Olik, Ewa (2011): Oddziaływanie imprez sportowych na gospodarkę: na przykładzie Euro 2012 organizowanego w Polsce.

Olszewski, Krzysztof (2012): Hotele w gospodarce polskiej – zarys rozwoju, ekonomiki i ryzyka. Published in: Finansowanie Nieruchomości , Vol. 30, (March 2012): pp. 34-38.

Opolska, Agata and Karbowski, Adam and Cichocki, Michał (2009): Wirtualna inteligencja emocjonalna. Published in: e-mentor , Vol. 30, (2009): pp. 37-43.

Osiński, Jerzy and Karbowski, Adam (2015): Dyskontowanie nagród pieniężnych w czasie i w przestrzeni społecznej: studium eksperymentalne. Published in: Bank i Kredyt , Vol. 46, No. 3 (2015): pp. 237-252.

P

POTERAJ, Jarosław (2005): Zmiany na rynku powszechnych towarzystw emerytalnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Published in: Przekształcenia rynku finansowego w Polsce , Vol. vol. I, (2005): pp. 201-215.

Piasecki, Krzysztof (2011): Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych. Published in: (November 2011): pp. 1-132.

Piecuch, Jakub (2009): Rola struktury administracyjnej kraju w rozwoju hiszpańskich wspólnot autonomicznych. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 46 (2009): pp. 523-532.

Piecuch, Jakub (2008): Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego? Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych. Published in: Ekonomiczne Problemy Usług , Vol. 22, No. 501 (2008): pp. 155-164.

Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Kierklo, Jacek and Żynel-Etel, Justyna and Grabska, Anna (2011): Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego. Published in:

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Klimczuk, Andrzej (2009): Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej. Published in:

Polcyn, Jan (2017): Edukacja jako dobro publiczne - próba kwantyfikacji. Published in: (2017)

Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Kiszkiel, Łukasz and Klimczuk, Andrzej and Mejsak, Rafał Julian (2013): Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Published in: (2013): pp. 1-49.

Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Kiszkiel, Łukasz and Klimczuk, Andrzej and Mejsak, Rafał Julian and Winiecka, Katarzyna (2012): Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim. Published in: (2012)

Poteraj, Jarosław (2008): Duński system emerytalny. Published in: Polityka Społeczna , Vol. 1, No. 2008 (January 2008): pp. 13-17.

Poteraj, Jarosław (2008): SYSTEMY EMERYTALNE W EUROPIE – WŁOCHY. Published in: Polityka unijnej integracji. Wybrane relacje zewnętrzne i wewnętrzne (2008): pp. 309-326.

Poteraj, Jarosław (2007): System emerytalny w Bułgarii. Published in: Polityka Społeczna No. 9 (September 2007): pp. 16-8.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy Emerytalne w Europie - Belgia. Published in: Współczesna Ekonomia , Vol. 2, No. 2 (2007): pp. 37-46.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie. Przypadek Grecji. Published in: Współczesna Ekonomia , Vol. 3, No. 3 (2007): pp. 119-128.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie – Estonia. Published in: in: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego : pp. 502-508.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie - Cypr. Published in: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2007): pp. 177-185.

Poteraj, Jarosław (2004): Procesy konsolidacyjne. Raiders & targets w polskich instytucjach finansowych. Published in: Episteme No. 37(2004) (2004): -800.

Poteraj, Jarosław (2002): Polskie instytucje finansowe: Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne. Published in: EPISTEME , Vol. 24, (2002): -288.

Prochniak, Mariusz and Rapacki, Ryszard and Gardawski, Juliusz and Czerniak, Adam and Horbaczewska, Bozena and Karbowski, Adam and Maszczyk, Piotr and Towalski, Rafal (2017): Wyłaniające się modele kapitalizmu w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle Europy Zachodniej. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 489 (December 2017): pp. 313-327.

Prokop, Jacek (2012): PRAKTYKA ZWALCZANIA KARTELI W UNII EUROPEJSKIEJ. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 750 (2012): pp. 23-30.

Prokop, Jacek (2011): Powstawanie i stabilność karteli heterogenicznych. Published in: Gospodarka Narodowa , Vol. 80/21, No. 10 (October 2011): pp. 39-57.

Prokop, Jacek and Karbowski, Adam (2013): Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a kartelizacja gałęzi. Published in: Przegląd Zachodniopomorski No. 28 (September 2013): pp. 259-272.

S

Salwa, Dominika and Gawlik, Remigiusz (2003): Wzajemne zależności uczelni wyższych i przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Published in: Visnik Technologičnogo universitetu Podillja , Vol. 2, No. 6 (2003): pp. 166-170.

Sieja, Marek and Wach, Krzysztof (2008): Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. Published in: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 4, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa - Kraków 2008 No. ISBN 978-83-7409-620-1 (2008): pp. 82-89.

Sokolovskyi, Dmytro (2016): Zastosowanie behawioralnych czynników do oceny i zarządzania poziomem konkurencyjnością przedsiębiorstw.

Staszkiewicz, Piotr W. (2013): Mechanizm wczesnego ostrzegania firm inwestycyjnych.

Staszkiewicz, Piotr W. (2013): PKB a upadłość. Forthcoming in:

Staszkiewicz, Piotr W. (2010): Ryzyko struktury: Rys koncepcyjny. Published in: Research Papers of Wrocław University of Economics No. 183 (2011): pp. 378-384.

T

Tittenbrun, Jacek S. (2011): Economic Sociology or Economic Imperialism? The Case of Gary C. Becker.

Trojanowski, Dariusz and Olszewski, Krzysztof and Gałaszewska, Krystyna (2017): Analiza odporności inwestycji w nieruchomości biurowe na wzrost kosztów kredyt lub stopy pustostanów.

W

Wach, Krzysztof (2010): Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Published in: Horyzonty Wychowania (ISSN 1643-9171) , Vol. 9, No. 17 (2010): pp. 95-105.

Wach, Krzysztof (2010): Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013. Published in: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: "Ekonomia" , Vol. ISBN 9, (2010)

Wach, Krzysztof (2010): Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 129-145.

Wach, Krzysztof (2010): Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 832 (0210): pp. 83-99.

Wach, Krzysztof (2010): Wokół pojęcia europeizacji. Published in: Horyzonty Polityki (ISSN 2082-5897) , Vol. 1, No. 1 (2010): pp. 195-205.

Wach, Krzysztof (2010): Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. Published in: Horyzonty Polityki (ISSN 2082-5897) , Vol. 2, No. 2 (2011): pp. 195-213.

Wach, Krzysztof (2009): Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 799 (2009): pp. 99-113.

Wach, Krzysztof (2009): Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2007-2013. Published in: Studia Europejskie (ISSN 1428-149X) , Vol. ISSN 1, No. 9(52) (2009): pp. 201-218.

Wach, Krzysztof (2009): Wymiary europeizacji i jej kontekst. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 852 (2011): pp. 29-43.

Wach, Krzysztof (2008): Działalność eksportowa małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zarządzanie i Marketing - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej (ISSN 1234-3706) , Vol. 14, No. 250 (2008): pp. 453-464.

Wach, Krzysztof (2008): Empiryczna analiza konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej. Published in: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008 (2008): pp. 233-242.

Wach, Krzysztof (2008): Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Przegląd Organizacji (ISSN 0137-7221) No. 6 (2008): pp. 22-25.

Wach, Krzysztof (2008): Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Published in: Regionalizacja gospodarki. Tom 2, edited by J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, No. ISBN 978-83-925876-1-3 (2008): pp. 428-437.

Wach, Krzysztof (2008): Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstwa. Published in: Organizacja i Kierowanie (ISSN 0137-5466) No. 1 (2008): pp. 57-72.

Wach, Krzysztof (2007): Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Published in: Master of Business Administration (ISSN 1231-0328) No. 6(87) (2007): pp. 30-34.

Wach, Krzysztof (2007): Regionalne wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Empiryczna analiza porównawcza Małopolski i Śląska. Published in: Przegląd Organizacji (ISSN 0137-7221) No. 3 (806) (2007): pp. 21-24.

Wach, Krzysztof (2007): Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Published in: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (ISSN 0860-6846) No. 7(690) (2007): pp. 45-51.

Wach, Krzysztof (2007): Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. Published in: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007 No. ISBN 978-83-922607-8-3 (2007): pp. 120-127.

Wach, Krzysztof (2007): Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Published in: Handel Wewnętrzny (ISSN 0438-5403) , Vol. 53, No. 1(306) (2007): pp. 53-57.

Wach, Krzysztof (2007): Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Published in: Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007 No. SBN 978-83-7378-316-4 (2007): pp. 209-218.

Wach, Krzysztof (2007): Europejska swoboda przepływu pracowników. Published in: Studia Europejskie (ISSN 1428-149X) No. 3 (43) : pp. 183-195.

Wach, Krzysztof (2007): Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Published in: Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK (ISSN 1898-6323) No. 2 (2009): pp. 99-117.

Wach, Krzysztof (2006): Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 769 (2008): pp. 41-54.

Wach, Krzysztof (2004): Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym. Published in: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (ISSN 0860-6846) No. 5 (2004): pp. 33-43.

Wach, Krzysztof (2003): Produkt globalny jako jeden z efektów procesu globalizacji. Published in: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ISSN 0324-8445) No. 976 (2003): pp. 411-422.

Wach, Krzysztof (2002): Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego. Published in: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (ISSN 0208-7944) No. 671 (2005): pp. 117-133.

Weron, Rafal (2008): Bezpieczeństwo elektroenergetyczne: Ryzyko > Zarządzanie ryzykiem > Bezpieczeństwo. Published in: Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji "Polska Elektroenergetyka - Realia, Problemy, Dylematy" (2008)

Z

Zawadzki, Krystian (2010): Portugalia jako organizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2004 roku. Published in: Euro 2012: Szanse i zagrożenia dla Pomorza: Analiza przypadku Euro 2004 w Portugalii No. ISBN 978-83-62197-24-8 (2010): pp. 5-22.

Zawadzki, Krystian and Lewicka, Marta (2010): Rynek finansowy w Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia. Published in: Pieniądze i Więź , Vol. 48, No. 3/2010 (October 2010): pp. 27-35.

Ć

Ćwiklicki, Marek (2015): W kierunku neo-biurokracji: o biurokracji we współczesnych koncepcjach zarządzania publicznego.

Ćwiklicki, Marek (2011): Dziedzictwo analizy wartości. Published in: Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe , Vol. 3, (2011): pp. 329-348.

Ćwiklicki, Marek (2011): Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej. Published in: Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia (2011): pp. 9-21.

Ćwiklicki, Marek (2011): Współczesne oblicza tayloryzmu. Published in: Rozwój koncepcji i metod zarządzania (2011): pp. 135-157.

Ćwiklicki, Marek (2010): Koncepcja zaktualizowanej analizy wartości procesów informacyjnych.

Ćwiklicki, Marek (2006): Nowe ujęcie funkcji zarządzania informacjami. Published in: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym , Vol. 1, (2006): pp. 187-196.

Ćwiklicki, Marek and Czekaj, Janusz (2014): Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych.

Ćwiklicki, Marek and Czekaj, Janusz (2013): Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania współczesnych metod i koncepcji zarządzania.

This list was generated on Sun Jan 21 20:33:00 2018 CET.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.