Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Institution
Jump to: Adnan Menderes University | Akdeniz University | Akdeniz Üniversitesi | Aksaray University | Aksaray Üniversitesi | Aksaray Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Aksaray | Anadolu University | Ankara Center of Thought and Research | Ankara University | Ankara University Faculty of Political Sciences department of Economics | Ankara Yildirim Beyazit University | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Avrasya University | BRSA/Strategy Development Department, Ankara,Turkey | Balıkesir University | Banking Regulation and Supervision Agency | Banking Regulation and Supervision Agency, Turkey | Borsa İstanbul | Bursa Teknik Üniversitesi | Bülent Ecevit University | CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY | Capital Markets Board of Turkey | Central Bank of Republic of Turkey | Central Bank of the Republic of Turkey | Cukurova University | Cukurova University, Department of Econometrics | Department of Economics | Department of Economics, Yeditepe University | Dokuz Eylül Üniversitesi | Doğuş University | Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Böl | Epoka University | Erciyes University, Faculty of Economics and Administrative Sciences | Erciyes University, Faculty of Economics and Administrative Sciences | Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü | Erciyes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü | Erciyes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, KAYSERİ. | Eskisehir Osmangazi University | Faculty of Economics & Admin.Sciences at BIGA | Fatih University | Fatih University - Department of Economics | Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar | Gazi Osman Paşa University Economic Department | Gazi University | Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Doktora Öğrencisi | Gaziantep University, Department of Economics | Hacettepe University | Hacettepe University, Department of Economics | Harran University | Hitit University | Hitit Üniversity | Investment Office of the Presidency of Turkey | Istanbul Arel University | Istanbul Aydın University | Istanbul Sabahattin Zaim University | Istanbul Ticaret Universitesi | Istanbul University Institute of Social Sciences, Besim Ömer Paşa Cd. Kaptan-ı Derya Sk. 34452 Beyazıt /ISTANBUL | Izmir University of Economics | Journal of Economy, Business and Finance | Kahramanmaraş Sütçü İmam University | Kastamonu University | Koc University | Kocaeli Barosu Dergisi | Köy Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsü | Marmara University Faculty of Economics | Marmara University, FEAS, Department of Economics | Marmara University, Faculty of Economics | Marmara Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Universitesi | Mersin Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü | Mersin Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü | Middle East Technical University (METU) | Mulkiyeliler Birligi | Namık Kemal University | Nigde Omer Halis Demir University | Nisantasi University | Published in: Proceedings of 18th Statistical Research Symposium Volume 18 | Qafqaz University | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Research Institute of Rural Services, Tarsus | SOBİAD (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği) | Suleyman Demirel Universitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi | T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı | TMMOB Harita ve Kadastro Muhendisleri Odası Odası Istanbul Subesi | TOBB Economics and Technology University | The Central Bank of the Republic of Turkey | The Scientific and Technological Research Council of Turkey | Toros University | Turkey | Turkish Statistical Institute | Turkish Tax Inspection Board | UNESCO Turkey National Commission | UPSITE Consulting S.P.C | Uludağ Univesity | Uludağ Üniversitesi | Universidad Azteca | University of Cukurova Dept. Agricultural Economics | University of Erciyes, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Kayseri, TURKEY | University of Erciyes, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Kayseri, TURKEY. | University of Nigde, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Nigde, TURKEY. | Yeditepe University | gumushane university | kirikkale university | ÇOMÜ Biga İİBF İktisat Bölümü | ÇOMÜ Biga İİBF İktisat Bölümü | Çanakkale Onsekiz Mart University | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Maliye Bölümü | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisat Bölümü | Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü | Çankaya Üniversitesi | Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Böl | Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü | İktisat, İşletme ve Finans Dergisi | İstanbul Kalkınma Ajansı | İstanbul Sabahattin Zaim University | İstanbul University | İstanbul University Institute of Social Sciences | Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü / Şanlıurfa
Number of items: 210.

Adnan Menderes University

Cömertler, Necmiye and Kar, Muhsin (2007): Türkiye’de Suç Oranının Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Analizi. Published in: Journal of the Faculty of Political Sciences Ankara University , Vol. 62, No. 2 (2007): pp. 37-57.

Akdeniz University

Türkcan, Kemal and Pişkin, Erhan (2014): Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin İhracat Dinamiğine Etkisi: Yaygın ve Yoğun Ticaret.

Akdeniz Üniversitesi

Pişkin, Erhan (2017): Türkiye İhracatının Ölüm-Kalım Meselesi.

Aksaray University

KARGI, Bilal (2014): Zaman-Mekan Sıkışması Boyutuyla Bilimde Dönüşümler ve Sosyal Teoride Küreselleşme ve Ulus-Devlet. Published in: Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi , Vol. 5, No. 10 (1 July 2014): pp. 219-237.

KARGI, Bilal (2014): Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye'nin Kredi Notu Üzerine Bir İnceleme (1998-2013). Published in: The Journal of Academic Social Science Studies , Vol. 7, No. 1 (March 2014): pp. 351-370.

KARGI, Bilal (2014): Türkiye Ekonomisinde Sürekli Gelir Hipotezine İlişkin Kanıtlar: Zaman Serileri Analizi (2004-2012). Published in: Akademik Bakış , Vol. 42, No. 1 (February 2014): pp. 1-17.

KARGI, Bilal (2013): Ücret Yapışkanlığı Hipotezi'nin Test Edilmesi: Türkiye'de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi (2005-2012). Published in: Çalışma ve Toplum , Vol. 37, No. 2 (April 2013): pp. 183-210.

KARGI, Bilal (2013): Bütçe Büyüklükleri/Performansı ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012.03) Zaman Serileri Analizi. Published in: The Journal of Academic Social Science Studies , Vol. 6, No. 4 (April 2013): pp. 863-893.

KARGI, Bilal (2013): Konut Piyasası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (2000-2012). Published in: International Journal of Human Sciences , Vol. 10, No. 1 (February 2013): pp. 897-926.

KARGI, Bilal (2012): İnsan Düşüncesinde İktisadi Alanın (Yeniden) Yapılanması Üzerine Spekülasyonlar. Published in: Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi , Vol. 3, No. 6 (June 2012): pp. 8-40.

Aksaray Üniversitesi

Acar, Mustafa and Arslaner, Ferhat (2006): Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarım İstatistikleri: Sorunlar, Öneriler. Published in: Proceedings of 15th Statistical Research Symposium , Vol. 15, No. ISSN 1306-6951 (May 2006): pp. 48-69.

Aksaray Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Aksaray

Kalyoncu, Kahraman (2009): Gida harcamalar inin gelir içindeki payi yönünden satin alma gücünün değerlendirilmesi: Türkiye’nin bölgeselleştirilmiş illeri bazinda bir değerlendirme. Published in: Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi , Vol. 2, (June 2009): pp. 18-26.

Anadolu University

Tonus, Özgür (2007): Gümrük Birliği sonrasında Türkiye'de dışa açıklık ve sanayileşme. Published in: Dumlupınar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi No. 17 (April 2007): pp. 193-214.

Tonus, Özgür and Baykal, Sanem (2003): Avrupa Birliği Anayasa Taslağı Üzerine Değerlendirmeler. Published in: Anadolu Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi , Vol. XIX, No. 1-2 (2003): pp. 115-132.

Tonus, Özgür and Karluk, Rıdvan (2000): Helsinki Zirvesi sonrası Türkiyenin Avrupa Birliğine tam üyeliği. Published in: Anadolu Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi , Vol. XX, No. Prof. Dr. Guneri Ergulen hatirasina (2000): pp. 205-221.

Ankara Center of Thought and Research

Bulut, Mehmet and Korkut, Cem (2016): Finansal İstikrar ve Para Vakıfları Etkisi: Rumeli Para Vakıfları Örnekleri. Published in: Journal of Islamic Economics and Finance - İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi , Vol. 2, No. 1 (1 June 2016): pp. 55-76.

Ankara University

CALISKAN, Ozgur (2011): Eski ve Yeni Bölgeselleşme Olguları: Karşılaştırmalı Bir Analiz.

CALISKAN, Ozgur (2011): Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği'nin Yeni Kurumsal Yapısı.

Kibritçioğlu, Aykut (2011): Avro Bölgesi Ülkelerindeki Güncel Borç Krizi. Published in: İktisat ve Toplum Dergisi No. 10 (25 August 2011): pp. 30-41.

Kibritçioğlu, Aykut (2011): 2006-2011 Küresel Ekonomik Krizinin Bileşenleri ve Karmaşıklığı. Published in: İktisat ve Toplum Dergisi No. 9 (28 July 2011): pp. 30-34.

Kibritçioğlu, Aykut (2010): Küresel Finans Krizinin Türkiye'ye Etkileri.

Kibritçioğlu, Aykut (2007): Türkiye’deki Hükümetlerin Makroekonomik Performanslarının Bir Karşılaştırması, 1987-2007.

Kibritçioğlu, Aykut (1996): Friedrich List'in Bebek Endüstriler Tezi. Published in: Uluslararası (Makro)İktisat (1996): pp. 49-83.

Kibritçioğlu, Aykut (1994): Adam Smith'in "Uluslararası İktisat Kuramı"na Katkıları Hakkında. Published in: Uluslararası (Makro)İktisat (1996): pp. 31-38.

Koc, Umit and Erdogdu, Oya Safinaz (2005): Türk Telekom A.Ş.’nin Özelleştirilmesi: Oyun Teorisi Perspektifinden Bir Değerlendirme.

Yalcintas, Altug (2012): İktisat doga bilimlerinin Mekke’si mi oluyor?: Toplumsal ve doga bilimleri iliskisi uzerine bir atıf analizi. Published in: Darwin ve Evrimsel Iktisat (2010): pp. 85-100.

erdogdu, oya (2006): Tüketim ve Kamu Harcamaları: VECM modeli. Published in: İktisat,işletme ve finans No. 255 (June 2007): pp. 63-73.

Ankara University Faculty of Political Sciences department of Economics

KOC, Umit and SAHIN, Hasan (2014): Parasal Aktarım Mekanizması: Firma Bilanço Kanalı ve Türkiye. Published in: Ege Akademik Bakış , Vol. 15, No. 1 (January 2015): pp. 19-26.

Ankara Yildirim Beyazit University

Bulut, Mehmet and Korkut, Cem (2016): Finansal İstikrar ve Para Vakıfları Etkisi: Rumeli Para Vakıfları Örnekleri. Published in: Journal of Islamic Economics and Finance - İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi , Vol. 2, No. 1 (1 June 2016): pp. 55-76.

Gunes, Cihan (2017): Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Sendikacılık Faaliyetleri (1963-1983).

Kaplanhan, Fatih and Korkut, Cem (2014): Merkezi Yönetimin Vergi Gelirlerini Yerel Yönetimlere Dağıtımı (Küreyerelleşme). Published in: International Conference on Eurasian Economies 2014 - Conference Book (9 October 2014): pp. 717-725.

Korkut, Cem and Bulut, Mehmet (2017): XV. ve XIX. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Para Vakıfları ve Modern Finans Kurumlarının Karşılaştırılması. Published in: ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 2017, No. 2 (31 December 2017): pp. 167-194.

Korkut, Cem and Kar, Muhsin (2018): İnsani Finans ve Değerler. Published in: Kurumlarda Değerler (July 2018): pp. 179-197.

Ozbugday, Fatih Cemil (2019): Kültür ve Ekonomik Başarı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Altay, Bora and Korkut, Cem (2013): Kırım’ın Merkantilist Dönemde Karadeniz Ticaretindeki Yeri. Published in: Dünden Bugüne Karadeniz Havzasında Kültürel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği (16 June 2013): pp. 137-145.

Avrasya University

Akduman, Gülbeniz and Yüksekbilgili, Zeki and Hatipoğlu, Zeynep (2014): Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 1-13.

BRSA/Strategy Development Department, Ankara,Turkey

Sakarya, Burchan and Kaya, Yasemin (2013): Katılım Bankaları Mevduat Bankalarından Farklı mı Çalışıyor. Forthcoming in: Ekonomik Yaklaşım

Sakarya, Burchan and Kaya, Yasemin (2013): Katılım Bankaları Mevduat Bankalarından Farklı mı Çalışıyor. Forthcoming in: Ekonomik Yaklaşım

Balıkesir University

Karagol, Erdal and Erbaykal, Erman and Ertugrul, Hasan Murat (2007): TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME İLE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Published in: Doğuş Üniversitesi Dergisi , Vol. 1, No. 8 (3 March 2007): pp. 72-80.

Karagol, Erdal and Erbaykal, Erman and Ertugrul, Hasan Murat (2007): TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME İLE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Published in: Doğuş Üniversitesi Dergisi , Vol. 1, No. 8 (3 March 2007): pp. 72-80.

Karagol, Erdal and Erbaykal, Erman and Ertugrul, Hasan Murat (2007): TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME İLE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Published in: Doğuş Üniversitesi Dergisi , Vol. 1, No. 8 (3 March 2007): pp. 72-80.

Banking Regulation and Supervision Agency

Sakarya, Burchan (2014): Türk Bankacılık Sektöründe Yurtdışı Borçlanma ve Küresel Likidite. Forthcoming in: Ekonomik Yaklaşım

Banking Regulation and Supervision Agency, Turkey

Sakarya, Burchan (2008): Değişen Küresel Finansal Yapı ve 2007 Yılı Dalgalanmaları. Published in: BDDK Çalışma Tebliği No. 02/2008 (April 2008)

Borsa İstanbul

Acar, Mustafa and Arslaner, Ferhat (2006): Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarım İstatistikleri: Sorunlar, Öneriler. Published in: Proceedings of 15th Statistical Research Symposium , Vol. 15, No. ISSN 1306-6951 (May 2006): pp. 48-69.

Polatkan, Tugba and Arslaner, Ferhat (2009): Bileşik Endeksle Tarım Sektörünün Gelişim Düzeyinin AB Ülkeleri Karşılaştırmalı Ölçümü. Published in: Proceedings of 18th Statistical Research Symposium , Vol. 18, No. 3366 (February 2009): pp. 1-14.

Bursa Teknik Üniversitesi

Bilgin, Cevat (2018): Uluslararası Ticarette Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliği Sorunu: Türkiye için Zaman Serisi Analizi. Published in: Academic Review of Humanities and Social Sciences , Vol. 1, No. 1 (4 April 0001)

Bülent Ecevit University

Cevik, Emrah Ismail and Topaloğlu, Gültekin (2014): Volatilitede uzun hafıza ve yapısal kırılma: Borsa Istanbul örneği. Published in: Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 3, No. 6 (2014): pp. 40-55.

CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Cakir, Murat (2005): Firma Başarısızlığının Dinamiklerinin Belirlenmesinde Makina Öğrenmesi Teknikleri: Ampirik Uygulamalar ve Karşılaştırmalı Analiz.

Capital Markets Board of Turkey

Yener, Coskun (2012): Financial Failures and Risk Management. Published in: Sermaye Piyasası Dergisi 10 (2): 100-109. , Vol. 2, No. 10 (2) (8 August 2012): pp. 100-109.

Central Bank of Republic of Turkey

Bulut, Mustafa and Karasoy, Hatice Gökçe (2016): Para Politikası Belirsizliği Altında Aktarım Mekanizması: Türkiye Örneği.

Bulut, Mustafa and Karasoy, Hatice Gökçe (2016): Para Politikası Belirsizliği Altında Aktarım Mekanizması: Türkiye Örneği.

Central Bank of the Republic of Turkey

ERMİŞOĞLU, ERGUN and KANIK, BİROL (2013): Türkiye Ekonomik Politika Belirsizliği Endeksi.

Cukurova University

Aktas, Yasar and Ocal Kara, Fatma and Demirdogen, Alper (2010): Asırı Sulamanın Toplumsal-Ekinsel Nedenlerinin Çözümlenmesi - Harran Ovası Örneği-. Published in:

Cukurova University, Department of Econometrics

Bilgin, Cevat and Sahbaz, Ahmet (2009): Türkiye’de Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Published in: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 8, No. 1 (2009): pp. 177-198.

Department of Economics

HALICIOGLU, Ferda (2008): Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye.

Department of Economics, Yeditepe University

HALICIOGLU, Ferda (2008): Euro 2008’i Neden İspanya kazandı ?

Halicioglu, Ferda (2011): Dünya’da ve Türkiye’de İktisat Bölümleri ve İktisatçılar Sıralaması.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Alp, Esra and Kök, Recep and Başkol, Murat Ozan (2017): Türkiye Ekonomisinde Sürükleyici Endüstri Analizi:2002-2012 Karşılaştırması. Published in: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , Vol. 16, No. Cilt, 8, Sayı 16 (December 2017): pp. 211-241.

Doğuş University

Soyak, Alkan (2003): Türkiye'de İktisadi Planlama: Devlet Planlama Teşkilatına İhtiyaç Var mı? Published in: Journal of Doğuş University , Vol. 4, No. 2 (July 2003): pp. 167-182.

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Böl

Mutlu, Seval and Aktas, Erkan and KARAHAN UYSAL, Özlem (2004): Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi. Published in: VI. National Congress of Agricultural Economics (September 2004): pp. 323-332.

Epoka University

Turan, Güngör (2016): Türkiye'de Yüksek Öğretim ve Ekonomik Büyüme. Published in: Çimento İşveren Dergisi , Vol. 30, No. 1 (January 2016): pp. 8-17.

Turan, Güngör (2015): Türkiye'de Büyüme ve İşsizlik. Published in: Çimento İşveren Dergisi , Vol. 29, No. 4 (June 2015): pp. 10-17.

Erciyes University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Bilgili, Faik (2001): ARIMA ve VAR Modellerinin Tahmin Başarılarının Karşılaştırılması. Published in: Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erciyes University No. 17 (2001): pp. 37-53.

Bilgili, Faik (1993): Arz iktisadı yaklaşımında nisbi fiyatların etkisi ve Keynezyen sisteme getirilen eleştiriler. Published in: Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erciyes University No. 10 (1993): pp. 183-197.

Erciyes University, Faculty of Economics and Administrative Sciences

Bilgili, Faik (2017): Piyasa ekonomisine geçiş süreci ve sonrasında Türkiye'de GINI katsayılarının analizi: Alternatif GINI formülü yaklaşımı.

Bilgili, Faik (2002): VAR, ARIMA, Üstsel Düzleme, Karma ve İlave-Faktör Yöntemlerinin Özel Tüketim Harcamalarına ait Ex Post Öngörü Başarılarının Karşılaştırılması. Published in: Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal , Vol. 17, No. 1 : pp. 185-211.

Bilgili, Faik (1999): Türkiye'de bütçe açıklarının makro ekonomik sonuçları. Published in: Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erciyes University No. 15 (1999): pp. 153-169.

Bilgili, Faik (1999): Yeni Klasik kurama göre bütçe politikalarının değerlendirilmesi. Published in: The Papers of IVth National Conference on Econometrics and Statistics held by Marmara University, Belek (1999) 551-571. , Vol. 1, No. 1 (1999): pp. 551-571.

Bilgili, Faik and Bilgili, Emine (1998): Bütçe açığının cari işlemler üzerindeki etkileri: Teori ve uygulama. Published in: İktisat, İşletme ve Finans, 146. sayının eki , Vol. 13, No. 146 (May 1998): pp. 4-16.

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Aslan, Alper and Kula, Ferit (2008): Türkiye İmalat Sanayinde Fiyat-Maliyet Marjları: Dönemler ve Sektörler İtibariyle Karsılastırmalı Bir Analiz. Forthcoming in: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ , Vol. Bahar, No. 13 (2008)

Erciyes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Aslan, Alper (2008): Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz. Forthcoming in: Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi No. 24 (2008)

Erciyes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, KAYSERİ.

Aslan, Alper (2008): Türkiye’de Suç Oranları Sürekliliğinin Analizi.

Eskisehir Osmangazi University

Bilge, Semih and Celikay, Ferdi (2008): Avrupa Birliği Bütçe Harcamaları ve 2007–2010 Dönemi AB Bütçe Harcamalarının Analizi. Published in: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , Vol. 12, No. 1 (30 January 2010): pp. 1-28.

Bilge, Semih and Celikay, Ferdi (2008): Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi. Published in: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi No. 28 (December 2010): pp. 213-226.

Bilge, Semih and Celikay, Ferdi (2007): Avrupa Birliği Bütçesinin Geleceği:Bütçe Revizyon Çalışmaları. Published in: Maliye Dergisi No. 157 (30 December 2009): pp. 150-165.

Celikay, Ferdi and Gumus, Erdal (2011): Sağlıkta Dönüşümün Ampirik Analizi. Published in: Ankara University Journal of the Faculty of Political Science , Vol. 66, No. 3 (2011): pp. 55-92.

Celikay, Ferdi and Gumus, Erdal (2009): Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı. Published in: Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences , Vol. 11, No. 1 (2010): pp. 177-216.

Gumus, Erdal (2008): Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Finansal Geleceği. Published in: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi , Vol. 45, No. 517 (2008): pp. 23-42.

Faculty of Economics & Admin.Sciences at BIGA

Aktas, Erkan (2006): Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma. Published in: Turkish Journal of Agricultural Economics , Vol. 12, (2006): pp. 3-8.

Aktas, Erkan (2006): Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri. Published in: VII. National Congress of Agricultural Economics, University of Akdeniz , Vol. cilt 2, (2006): pp. 614-620.

Özdes, Aysel and Aktas, Erkan and Koc, Ali (1999): Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi. Published in: Tr. Journal of Agriculture and Forestry , Vol. 23, (1999): pp. 493-499.

Fatih University

Suleymanov, Elchin and Hasanov, Fakhri and Nuri Aras, Osman (2013): Trans Anadolu Dogal Gaz Boru Hattı Projesinin Ekonomik ve Stratejik Beklentileri. Published in:

Fatih University - Department of Economics

Bülent, Köksal and Abdülkadir, Civan (2009): Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler. Published in: ULUSLARARASI İLİŞKİLER , Vol. 6, No. 24 (2009): pp. 117-140.

Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar

Soyak, Alkan (2003): Nobel İktisat Ödülleri Üzerine Bir Yorum. Published in: Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar No. 256 (2003): pp. 74-87.

Gazi Osman Paşa University Economic Department

Demirel, Baki (2015): Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riski ve Modellenmesi.

Gazi University

Dinçer, Gönül and Muratoğlu, Yusuf (2014): Türkiye’den Oecd Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli İle Analizi. Forthcoming in: Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

Dinçer, Gönül and Çakmak, Umut (2008): GATS Çerçevesinde “Gerçek Kişilerin Geçici Hareketliliğinin Liberalizasyonu” Üzerine Bir Değerlendirme. Published in: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , Vol. 4, No. 63 (October 2008): pp. 135-154.

Ugurlu, Erginbay and Ünsal, Aydın (2009): Ham Petrol İthalatı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye.

Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Doktora Öğrencisi

Aktas, Erkan and İpek, Selçuk and Işık, Serkan (2009): Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler. Published in: Tarım Ekonomisi Dergisi , Vol. 16, No. 2010 (5 March 2011): pp. 19-24.

Gaziantep University, Department of Economics

Bilgin, Cevat and Sahbaz, Ahmet (2009): Türkiye’de Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Published in: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 8, No. 1 (2009): pp. 177-198.

Sahbaz, A (2011): Cari İşlem Açıklarının Sürdürülebilirliği: 2001-2011 Türkiye Örneği. Published in: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 20, No. 3 (15 December 2011): pp. 417-432.

Hacettepe University

Dalgıç, Başak and Fazlıoğlu, Burcu and Varol İyidoğan, Pelin (2016): Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kadın İstihdamını Artırır mı? Türkiye’de Hizmetler Sektörüne Yakından Bakış.

Dalgıç, Başak and Fazlıoğlu, Burcu and Varol İyidoğan, Pelin (2016): Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kadın İstihdamını Artırır mı? Türkiye’de Hizmetler Sektörüne Yakından Bakış.

Hacettepe University, Department of Economics

Ebghaei, Felor (2015): Yabancı İştirakli Firmaların İhracat Yöneliminin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dikey Yayılmaları Üzerindeki Etkileri: Türkiye İmalat Sanayi Örneği.

Ebghaei, Felor (2014): Para ve Maliye Politikasının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye için Ekonometrik bir Analiz.

Ebghaei, Felor (2013): Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Üzerindeki Etkisi.

Ebghaei, Felor and Akkoyunlu Wigley, Arzu (2015): Yabancı İştirakli Firmaların İhracat Yöneliminin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dikey Yayılmaları Üzerindeki Etkileri: Türkiye İmalat Sanayi Örneği.

Ebghaei, Felor and Akkoyunlu Wigley, Arzu (2015): Yabancı İştirakli Firmaların İhracat Yöneliminin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dikey Yayılmaları Üzerindeki Etkileri: Türkiye İmalat Sanayi Örneği.

Harran University

Aktas, Yasar and Ocal Kara, Fatma and Demirdogen, Alper (2010): Asırı Sulamanın Toplumsal-Ekinsel Nedenlerinin Çözümlenmesi - Harran Ovası Örneği-. Published in:

Hitit University

Ugurlu, Erginbay (2009): Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM) Üzerine Bir Araştırma. Published in: www.makalem.com (2010): pp. 1-25.

Hitit Üniversity

Ertürk, Mevlüde (2016): Çevre Kirliliği Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Veri Görselleştirme Kullanarak Karşılaştırılması.

Investment Office of the Presidency of Turkey

Yildirim, Ramazan and Ilhan, Bilal (2018): Fıkhi Filtreleme Metodolojisi - Yeni Bir Fıkhi Yaklaşım. Published in: International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , Vol. 4, No. 3 (November 2018): pp. 83-101.

Istanbul Arel University

Akduman, Gülbeniz and Yüksekbilgili, Zeki and Hatipoğlu, Zeynep (2014): Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 1-13.

Istanbul Aydın University

Ugurlu, Erginbay and Ünsal, Aydın (2009): Ham Petrol İthalatı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye.

Istanbul Sabahattin Zaim University

Bulut, Mehmet and Korkut, Cem (2016): Finansal İstikrar ve Para Vakıfları Etkisi: Rumeli Para Vakıfları Örnekleri. Published in: Journal of Islamic Economics and Finance - İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi , Vol. 2, No. 1 (1 June 2016): pp. 55-76.

Kaplanhan, Fatih and Korkut, Cem (2014): Merkezi Yönetimin Vergi Gelirlerini Yerel Yönetimlere Dağıtımı (Küreyerelleşme). Published in: International Conference on Eurasian Economies 2014 - Conference Book (9 October 2014): pp. 717-725.

Korkut, Cem and Bulut, Mehmet (2017): XV. ve XIX. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Para Vakıfları ve Modern Finans Kurumlarının Karşılaştırılması. Published in: ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 2017, No. 2 (31 December 2017): pp. 167-194.

Istanbul Ticaret Universitesi

Alayoglu, Nihat and Ozturk, Ali Osman and Babacan, Mehmet (2012): Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması. Published in: İş Ahlakı Dergisi (Turkish Journal of Business Ethics) , Vol. 5, No. 9 (May 2012): pp. 7-35.

Alayoglu, Nihat and Ozturk, Ali Osman and Babacan, Mehmet (2012): Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması. Published in: İş Ahlakı Dergisi (Turkish Journal of Business Ethics) , Vol. 5, No. 9 (May 2012): pp. 7-35.

Alayoglu, Nihat and Ozturk, Ali Osman and Babacan, Mehmet (2012): Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması. Published in: İş Ahlakı Dergisi (Turkish Journal of Business Ethics) , Vol. 5, No. 9 (May 2012): pp. 7-35.

Istanbul University Institute of Social Sciences, Besim Ömer Paşa Cd. Kaptan-ı Derya Sk. 34452 Beyazıt /ISTANBUL

Korap, Levent (2010): OECD ülkeleri için ekonomik yakınsama öngörüsünün zaman serisi panel birim kök yöntemleri ile sınanması. Published in: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 2010, No. 1 (2010): pp. 189-206.

Levent, Korap (2009): Parasal büyüme ve tüketici enflasyonu değişim oranı arasındaki nedensellik ilişkisi üzerine bir deneme: Türkiye örneği. Published in: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi , Vol. 9, (2009): pp. 56-74.

Levent, Korap (2009): Türkiye ekonomisinde enflasyon ve reel milli gelir arasındaki çevrimsellik ilişkisi üzerine bir inceleme. Published in: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Vol. 23, No. 4 (2009): pp. 149-160.

Izmir University of Economics

Coskun, Yener and Kayacan, Murad (2011): Küresel Kriz ve Finansal Aracılarda Risk Yönetimi: Beyaz Sayfa Mı? (Global Financial Crisis and Risk Management in Financial Intermediaries: Is It White Page?).

Journal of Economy, Business and Finance

Tonus, özgür (2005): Genişleyen Avrupa Birliği’nin enerji politikaları kapsamında Türkiye’nin yeri ve önemi. Published in: Journal of Economy, Business and Finance , Vol. 20, No. 234 (September 2005): pp. 50-62.

Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Cömertler, Necmiye and Kar, Muhsin (2007): Türkiye’de Suç Oranının Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Analizi. Published in: Journal of the Faculty of Political Sciences Ankara University , Vol. 62, No. 2 (2007): pp. 37-57.

Kastamonu University

Aktas, Yasar and Ocal Kara, Fatma and Demirdogen, Alper (2010): Asırı Sulamanın Toplumsal-Ekinsel Nedenlerinin Çözümlenmesi - Harran Ovası Örneği-. Published in:

Koc University

Yilmaz, Kamil (2000): Türk telekomünikasyon sektöründe reform: Özelleştirme, düzenleme ve serbestleşme.

Kocaeli Barosu Dergisi

Coskun, Yener (2010): Global Financial Crisis, Problems in Official Discipline and Designing Optimal Official Discipline Framework (Küresel Kriz, Resmi Disiplin Sorunları ve Optimal Resmi Disiplin Sisteminin Tasarımı). Published in: Kocaeli Barosu Dergisi No. 2 : pp. 37-47.

Köy Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsü

Mutlu, Seval and Aktas, Erkan and KARAHAN UYSAL, Özlem (2004): Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi. Published in: VI. National Congress of Agricultural Economics (September 2004): pp. 323-332.

Marmara University Faculty of Economics

Söylemez, Arif Orçun and Yılmaz, Ahmet (2012): Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi - Büyüme İlişkisi. Published in: İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (Journal of Economic and Administrative Sciences) , Vol. 33, No. 2 (December 2012): pp. 47-66.

Söylemez, Arif Orçun and Yılmaz, Ahmet (2012): Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi - Büyüme İlişkisi. Published in: İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (Journal of Economic and Administrative Sciences) , Vol. 33, No. 2 (December 2012): pp. 47-66.

Marmara University, FEAS, Department of Economics

Dumludag, Devrim (2004): Küreselleşmeyi “Büyük Dönüşüm” Üzerinden Okumak. Published in: Marmara Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi , Vol. 1, No. 19 (June 2004): pp. 121-136.

Ekizceleroglu, Caner (2011): Türkiye’de Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yoğun Malların Dış Ticareti (1969-2009). Published in: Marmara University Journal of Faculty of Economic and Administrative Sciences , Vol. XXX, No. I (1 June 2011): pp. 209-228.

Marmara University, Faculty of Economics

Ekizceleroglu, Caner (2015): Balonun İçinden.

Marmara Üniversitesi

Çokgezen, Murat (2011): Türkiye’de devletin eğitime müdahalesi: Piyasa ve devletin başarısızlıkları.

Mehmet Akif Ersoy Universitesi

Sungur, Onur and Dulupçu, Murat Ali (2013): İşletme Kuluçkaları ve Bölgesel Kalkınma: Kavramsal Çerçeve ve Literatür Bulguları.

Sungur, Onur and Dulupçu, Murat Ali (2012): Türkiye’de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı. Published in: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 5, No. 8 (June 2013): pp. 1-25.

Sungur, Onur and Keskin, Hidayet (2012): Bölgesel İnovasyon Sistemleri: Başarı Koşulları ve Politika Çıkarımları. Published in: Global Journal of Economics and Business Studies , Vol. 1, No. 2 (December 2012): pp. 20-31.

Mersin Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

Aktas, Erkan and BALKAN, BETÜL and KARAPINAR, KAYANUR (2008): Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri. Published in: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol. Sayı:, No. Yıl: 5 (1 June 2009): pp. 39-48.

Mersin Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

Aktas, Erkan and Tuncer, İsmail and Aydın, Murat (2010): 1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri. Published in: IX. Tarım Ekonomisi Kongresi. (21 September 2010)

Aktas, Erkan and Tuncer, İsmail and Aydın, Murat (2010): 1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri. Published in: IX. Tarım Ekonomisi Kongresi. (21 September 2010)

Aktas, Erkan and İpek, Selçuk and Işık, Serkan (2009): Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler. Published in: Tarım Ekonomisi Dergisi , Vol. 16, No. 2010 (5 March 2011): pp. 19-24.

Middle East Technical University (METU)

SÖNMEZ, ALPER and PAMUKÇU, MEHMET TEOMAN (2011): Türkiye Otomotiv Sektöründe Çokuluslu Şirketler Aracılığıyla Ana Sanayiden Yan Sanayiye Yapılan Bilgi ve Teknoloji Transferinin Analizi. Published in: : pp. 1-151.

Mulkiyeliler Birligi

Coskun, Yener (2011): Does Power of Political Economy and Regulation Make Istanbul a Financial Center? (Ekonomi Politik ve Düzenlemenin Gücü Istanbul’u Finans Merkezi Yapabilir Mi?). Published in: Mulkiyeliler Birligi , Vol. Public, No. in, Memory of Bilsay Kuruc, Eds. Sahinkaya, Serdar and Ertugrul, N.Ilter, (1 November 2011): pp. 525-576.

Namık Kemal University

Cevik, Emrah Ismail (2012): İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda etkin piyasa hipotezinin uzun hafıza modelleri ile analizi: sektörel bazda bir inceleme. Published in: Journal of Yasar University , Vol. 7, No. 26 (2012): pp. 4437-4454.

Cevik, Emrah Ismail and Pekkaya, Mehmet (2007): SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ. Published in: Dokuz Eylül İİBF Dergisi , Vol. 2, No. 22 (2007): pp. 49-66.

Cevik, Emrah Ismail and Topaloğlu, Gültekin (2014): Volatilitede uzun hafıza ve yapısal kırılma: Borsa Istanbul örneği. Published in: Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 3, No. 6 (2014): pp. 40-55.

Yıldırım, Durmuş Çağrı and Çevik, Emrah İsmail (2017): Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi. Published in: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar , Vol. 625, No. 54 (March 2017): pp. 41-51.

Yıldırım, Durmuş Çağrı and Çevik, Emrah İsmail (2017): Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi. Published in: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar , Vol. 625, No. 54 (March 2017): pp. 41-51.

Nigde Omer Halis Demir University

Korkut, Cem and Kar, Muhsin (2018): İnsani Finans ve Değerler. Published in: Kurumlarda Değerler (July 2018): pp. 179-197.

Nisantasi University

Akduman, Gülbeniz and Yüksekbilgili, Zeki and Hatipoğlu, Zeynep (2014): Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 1-13.

Published in: Proceedings of 18th Statistical Research Symposium Volume 18

Polatkan, Tugba and Arslaner, Ferhat (2009): Bileşik Endeksle Tarım Sektörünün Gelişim Düzeyinin AB Ülkeleri Karşılaştırmalı Ölçümü. Published in: Proceedings of 18th Statistical Research Symposium , Vol. 18, No. 3366 (February 2009): pp. 1-14.

Qafqaz University

Soyak, Alkan and Nesirova, Zenfira (2003): KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE IMF POLİTİKALARININ SONUÇLARI: AZERBAYCAN DENEYİMİ. Published in: CAUCASUS AND CENTRAL ASIA IN THE GLOBALIZATION PROCESS INTERNATIONAL CONFERENCE, Baku 11-13 May 2003 (13 May 2003): pp. 14-20.

Suleymanov, Elchin and Hasanov, Fakhri and Nuri Aras, Osman (2013): Trans Anadolu Dogal Gaz Boru Hattı Projesinin Ekonomik ve Stratejik Beklentileri. Published in:

Suleymanov, Elchin and Hasanov, Fakhri and Nuri Aras, Osman (2013): Trans Anadolu Dogal Gaz Boru Hattı Projesinin Ekonomik ve Stratejik Beklentileri. Published in:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Alp, Esra and Kök, Recep and Başkol, Murat Ozan (2017): Türkiye Ekonomisinde Sürükleyici Endüstri Analizi:2002-2012 Karşılaştırması. Published in: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , Vol. 16, No. Cilt, 8, Sayı 16 (December 2017): pp. 211-241.

Research Institute of Rural Services, Tarsus

Aktas, Erkan (2005): Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri. Published in: Journal of Dunya Gida in Turkey , Vol. 2005-0, (2005): pp. 61-70.

Aktas, Erkan (2002): Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri. Published in: Journal of Dünya Gıda. , Vol. 2002-7, (2002)

SOBİAD (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği)

Coskun, Yener (2010): Küresel Kriz Dersleri Işığında Aracı Kurumlarda Finansal Dayanıklılığı Artıran Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi. Published in: EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ , Vol. Sayı 2, No. Cilt 2 (15 November 2010): pp. 157-165.

Suleyman Demirel Universitesi

Sungur, Onur and Dulupçu, Murat Ali (2013): İşletme Kuluçkaları ve Bölgesel Kalkınma: Kavramsal Çerçeve ve Literatür Bulguları.

Sungur, Onur and Dulupçu, Murat Ali (2012): Türkiye’de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı. Published in: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 5, No. 8 (June 2013): pp. 1-25.

Sungur, Onur and Keskin, Hidayet (2012): Bölgesel İnovasyon Sistemleri: Başarı Koşulları ve Politika Çıkarımları. Published in: Global Journal of Economics and Business Studies , Vol. 1, No. 2 (December 2012): pp. 20-31.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Keskin, Hidayet and Sungur, Onur (2010): Bölgesel Politika Ekseninde Yaşanan Dönüşüm: Türkiye’de Kalkınma Planlarında Bölgesel Politikaların Değişimi. Published in: SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 21, (May 2010): pp. 271-293.

Keskin, Hidayet and Sungur, Onur (2010): Bölgesel Politika Ekseninde Yaşanan Dönüşüm: Türkiye’de Kalkınma Planlarında Bölgesel Politikaların Değişimi. Published in: SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 21, (May 2010): pp. 271-293.

Murat, Karaoz and Murat Ali, Dulupcu and Mesut, Albeni and Hakan, Demirgil and Onur, Sungur (2012): İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği. Published in: Global Journal of Economics and Business Studies , Vol. 1, No. 1 (June 2012): pp. 13-21.

Onur, Sungur and Hidayet, Keskin (2009): Coğrafi Yakınlık 'Hala' Önemli mi ? Mekansal İnovasyon Modellerinden Çok-Yerelli Bilgi Dinamiklerine Dönüşüm. Published in: Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , Vol. 1, No. 2 (2009): pp. 107-131.

T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı

Pişkin, Fatih (2016): Türk Bankacılık Sektörü Tarafından Alınan Sendikasyon Kredilerinde Spreadi Belirleyen Faktörler. Published in: İktisat Fakültesi Mecmuası , Vol. 2016/2, No. 66 (1 December 2016): pp. 113-158.

TMMOB Harita ve Kadastro Muhendisleri Odası Odası Istanbul Subesi

Coskun, Yener (2010): Global Financial Crisis and Mortgage Finance and Valuation Problems: An Assesment of the US and Turkish Mortgage Systems. Published in: TMMOB Harita ve Kadastro Muhendisleri Odası Odası Istanbul Subesi Yayını (15 September 2010): pp. 223-249.

TOBB Economics and Technology University

Dalgıç, Başak and Fazlıoğlu, Burcu and Varol İyidoğan, Pelin (2016): Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kadın İstihdamını Artırır mı? Türkiye’de Hizmetler Sektörüne Yakından Bakış.

The Central Bank of the Republic of Turkey

ARSLAN, Yavuz and CERİTOĞLU, Evren and KANIK, Birol (2013): Nüfus Yapısındaki Değişimlerin Uzun Dönem Konut Talebi Üzerindeki Etkileri.

The Scientific and Technological Research Council of Turkey

SÖNMEZ, ALPER and PAMUKÇU, MEHMET TEOMAN (2011): Türkiye Otomotiv Sektöründe Çokuluslu Şirketler Aracılığıyla Ana Sanayiden Yan Sanayiye Yapılan Bilgi ve Teknoloji Transferinin Analizi. Published in: : pp. 1-151.

Toros University

Demircioğlu, Emre Can (2014): Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 52-69.

Turkey

HALICIOGLU, Ferda (2008): Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye.

Turkish Statistical Institute

Polatkan, Tugba and Arslaner, Ferhat (2009): Bileşik Endeksle Tarım Sektörünün Gelişim Düzeyinin AB Ülkeleri Karşılaştırmalı Ölçümü. Published in: Proceedings of 18th Statistical Research Symposium , Vol. 18, No. 3366 (February 2009): pp. 1-14.

Turkish Tax Inspection Board

Yılmaz, Engin (2018): Vergi gelirlerinin tahminlenmesine yönelik ekonometrik model. Published in: VERGİ DÜNYASI , Vol. 38, No. 449 (1 January 2019): pp. 38-47.

UNESCO Turkey National Commission

Ozbugday, Fatih Cemil (2019): Kültür ve Ekonomik Başarı.

UPSITE Consulting S.P.C

Yildirim, Ramazan and Ilhan, Bilal (2018): Fıkhi Filtreleme Metodolojisi - Yeni Bir Fıkhi Yaklaşım. Published in: International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , Vol. 4, No. 3 (November 2018): pp. 83-101.

Uludağ Univesity

TUNCEL, Cem Okan (2012): Finansal Liberalizasyon ve Küresel Krizin Yapısal Nedenleri: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Dersler.

Uludağ Üniversitesi

Alp, Esra and Kök, Recep and Başkol, Murat Ozan (2017): Türkiye Ekonomisinde Sürükleyici Endüstri Analizi:2002-2012 Karşılaştırması. Published in: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , Vol. 16, No. Cilt, 8, Sayı 16 (December 2017): pp. 211-241.

Universidad Azteca

Demircioğlu Sarı, Azra (2014): Sürdürülebilir Katma Değer Yaklaşımı ile Sürdürülebilirlik Ölçümü. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 38-51.

Güneş Ertuna, Derya and Ertuna, Erdem (2015): Yıldırma (Mobbing): Kuramsal Bir Çerçeve. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) , Vol. 1, No. 2 (2015): pp. 127-138.

Güneş Ertuna, Derya and Ertuna, Erdem (2015): Yıldırma (Mobbing): Kuramsal Bir Çerçeve. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) , Vol. 1, No. 2 (2015): pp. 127-138.

Küçüközkan, Yasemin (2015): Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) , Vol. 1, No. 2 (2015): pp. 86-115.

Tunç, Süleyman (2015): Türkiye’de Tüketici Haklarının Gelişimi Ve Hak Arama Yolu Olarak İnternet. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) , Vol. 1, No. 2 (2015): pp. 70-85.

Yıldırım, Mustafa (2015): Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) , Vol. 1, No. 2 (2015): pp. 116-126.

University of Cukurova Dept. Agricultural Economics

Aktas, Erkan and Yurdakul, Oğuz (2005): Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi. Published in: Journol of Agricultural Faculty, University of Cukurova , Vol. 20(2), (2005): pp. 19-28.

Aktas, Erkan and Yurdakul, Oğuz (2005): Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi. Published in: Journol of Agricultural Faculty, University of Cukurova , Vol. 20(2), (2005): pp. 19-28.

University of Erciyes, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Kayseri, TURKEY

Saatci, Mustafa and Aslan, Alper (2007): TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERi YAKLASIMI. Published in: Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi , Vol. Temmuz, No. 29 (2007): pp. 1-13.

University of Erciyes, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Kayseri, TURKEY.

Aslan, Alper and Kaplan, Muhittin (2008): GUMRUK BIRLIGI’NIN FIRMA VERIMLILIK YAKINSAMASINA ETKISI.

University of Nigde, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, Nigde, TURKEY.

Aslan, Alper and Kaplan, Muhittin (2008): GUMRUK BIRLIGI’NIN FIRMA VERIMLILIK YAKINSAMASINA ETKISI.

Yeditepe University

HALICIOGLU, Ferda (2008): Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye.

gumushane university

Dogru, Bülent and Recepoglu, Mursit (2013): TÜRKİYE’DE HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDA DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN EŞ BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ.

Dogru, Bülent and Recepoglu, Mursit (2013): TÜRKİYE’DE HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDA DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN EŞ BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ.

kirikkale university

TOPRAK, METIN (2001): Yükselen Piyasalarda Finansal Kriz. Published in: yeni turkiye No. 42 (2001): pp. 854-889.

toprak, metin (2002): Türk Ekonomisinde Modernleşme Krizleri: Menderes Dönemi ve Planlı Dönem Ekonomik Krizleri. Published in: Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları III , Vol. 45, No. 2002/45 (2002): pp. 557-576.

toprak, metin (2002): Osmanlıdan Devreden Kriz Potansiyeli ve Tek Parti Dönemi Ekonomik Krizleri. Published in: Yeni Türkiye: Türkler , Vol. 17, (2002): pp. 598-614.

toprak, metin (2001): Türkiye'nin Ekonomi-Politiği ve Mali Krizler. Published in: Yeni Türkiye No. 42 (2001): pp. 1423-1479.

ÇOMÜ Biga İİBF İktisat Bölümü

Aktas, Erkan and BALKAN, BETÜL and KARAPINAR, KAYANUR (2008): Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri. Published in: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol. Sayı:, No. Yıl: 5 (1 June 2009): pp. 39-48.

Aktas, Erkan and BALKAN, BETÜL and KARAPINAR, KAYANUR (2008): Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri. Published in: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol. Sayı:, No. Yıl: 5 (1 June 2009): pp. 39-48.

ÇOMÜ Biga İİBF İktisat Bölümü

Aktas, Erkan and Tan, Sibel (2007): Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği. Published in: Canakkale İli Örneği. 2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu (17 August 2007): pp. 199-211.

Çanakkale Onsekiz Mart University

Aktas, Erkan (2008): Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale. Published in: Canakkale-Küçükkuyu Değerleri Sempozyumu (20 August 2008)

Aktas, Erkan and Aka, Asiye and Demir, Murat Cem (2006): Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm. Published in: Turkish Journal of Agricultural Economics , Vol. 12, (2006): pp. 51-58.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Maliye Bölümü

Aktas, Erkan and Tuncer, İsmail and Aydın, Murat (2010): 1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri. Published in: IX. Tarım Ekonomisi Kongresi. (21 September 2010)

Aktas, Erkan and İpek, Selçuk and Işık, Serkan (2009): Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler. Published in: Tarım Ekonomisi Dergisi , Vol. 16, No. 2010 (5 March 2011): pp. 19-24.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisat Bölümü

Aktas, Erkan and Alioğlu, Osman and Vardar, Engin (2007): Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği.

Aktas, Erkan and Alioğlu, Osman and Vardar, Engin (2007): Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği.

Aktas, Erkan and Alioğlu, Osman and Vardar, Engin (2007): Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği.

Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü

Aktas, Erkan and Tan, Sibel (2007): Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği. Published in: Canakkale İli Örneği. 2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu (17 August 2007): pp. 199-211.

Çankaya Üniversitesi

Omay, Tolga Omay and Hasanov, Mubariz (2006): Türkiye için reaksiyon fonksiyonunun doğrusal olmayan modelle tahmin edilmesi.

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Böl

Alemdar, Tuna (2008): Küresel değer zincirleri içerisinde Türk gıda sektörünün konumu. Published in: VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri , Vol. Gıda İ, (25 June 2008): pp. 35-45.

Demirdöğen, Alper (2011): Tarımsal Korumacılık, Korumacılığın Ölçümü ve Türkiye.

Mutlu, Seval and Aktas, Erkan and KARAHAN UYSAL, Özlem (2004): Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi. Published in: VI. National Congress of Agricultural Economics (September 2004): pp. 323-332.

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Alemdar, Tuna (2010): 2001 ekonomik krizinin Türk tarımında toplam faktör verimliliği üzerindeki etkilerinin analizi. Published in: Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi , Vol. I, (22 September 2010): pp. 273-280.

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi

Soyak, Alkan and Bahçekapılı, Cengiz (1998): Economic Crises and IMF’s Economic Policies: The Reflections on a Quarterly Publication of IMF and World Bank “Finance and Development. Published in: İktisat, İşletme ve Finans Dergisi No. 144 (1998): pp. 48-61.

İstanbul Kalkınma Ajansı

Pişkin, Fatih (2017): Kamuda Yenilik: İstanbul’daki Kamu Kurumları Üzerinden Bir Araştırma. Published in: Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , Vol. 48, No. 12 (July 2017): pp. 55-79.

İstanbul Sabahattin Zaim University

Kazancı, Fatih (2018): Türkiye'de Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Uygun Teverruk Pazarı: Ürün İhtisas Borsası. Published in: Journal of Islamic Economics and Finance , Vol. 4(1), No. 2018 4(1) (June 2018): pp. 17-47.

İstanbul University

dogru, bulent (2012): MERKEZ BANKASI POLİTİKALARININ FİYAT İSTİKRARI VE DİĞER İKTİSADİ OLGULAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ ÖRNEĞİ.

İstanbul University Institute of Social Sciences

Levent, Korap (2009): Enflasyon ve enflasyon belirsizliği ilişkisi için G7 ekonomileri üzerine bir inceleme. Published in: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 8, No. 2 (2009): pp. 503-523.

Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü / Şanlıurfa

Küçüközkan, Yasemin (2014): Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 14-37.

This list was generated on Mon May 16 17:30:31 2022 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.