Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 137.

21 November 2006

Klimczuk, Andrzej (2006): Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? Published in: Homo Communicativus , Vol. 2, No. 4 (2008): pp. 103-111.

1 September 2007

Klimczuk, Andrzej (2007): Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości.

1 October 2008

Klimczuk, Andrzej (2008): Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile. Published in: Homo communicativus , Vol. 3, No. 5 (2008): pp. 177-187.

2009

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Klimczuk, Andrzej (2009): Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2009): W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com. Published in: Patrząc na starość (2009): pp. 165-211.

Klimczuk, Andrzej (2009): Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości. Published in: Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy (2009): pp. 344-360.

1 June 2009

Klimczuk, Andrzej (2009): Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny.

1 November 2009

Klimczuk, Andrzej (2009): Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych. Published in: Homo Ludens , Vol. 2, No. 1 (2010): pp. 51-59.

2010

Klimczuk, Andrzej (2010): Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce. Published in: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej (2010): pp. 92-107.

Klimczuk, Andrzej (2010): Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku. Published in: Zagrożenia w starości i na jej przedpolu (2010): pp. 75-90.

Klimczuk, Andrzej (2010): Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach. Published in: Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady (2010): pp. 383-395.

2011

Klimczuk, Andrzej (2011): Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku. Published in: Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia , Vol. 1, No. 3 (2011): pp. 289-311.

Klimczuk, Andrzej (2011): Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji. Published in: Narcyzm: jednostka - społeczeństwo - kultura (2011): pp. 218-255.

Klimczuk, Andrzej and Sosnowicz, Agnieszka and Tomanek, Adam and Stypułkowski, Wojciech (2011): Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2011): Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa. Published in: COntextual MIX. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture : pp. 385-396.

Klimczuk, Andrzej (2011): Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Published in: Społeczne wymiary starzenia się (2011): pp. 101-117.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego. Published in: Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki (2011): pp. 111-135.

Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Kierklo, Jacek and Żynel-Etel, Justyna and Grabska, Anna (2011): Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2011): Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki. Published in: Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu (2011): pp. 57-75.

2012

Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Kiszkiel, Łukasz and Klimczuk, Andrzej and Mejsak, Rafał Julian and Winiecka, Katarzyna (2012): Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim. Published in: (2012)

Klimczuk, Andrzej (2012): Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2012): Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century. Published in: (2012)

Klimczuk, Andrzej (2012): Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2012): Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności. Published in: Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia (2012): pp. 243-268.

Klimczuk, Andrzej (2012): Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building. Published in: Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research , Vol. 2, No. 2 (2012): pp. 52-56.

Klimczuk, Andrzej (2012): Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2012): Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych. Published in:

24 June 2012

Klimczuk, Andrzej (2012): Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Published in: (24 June 2012): pp. 1-270.

2013

Klimczuk, Andrzej (2013): Analysis of Intergenerational Policy Models. Published in: Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research , Vol. 3, No. 1 (2013): pp. 66-69.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Łagoda, Katarzyna Alicja (2013): Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2013): Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się. Published in: Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie (2013): pp. 11-24.

Klimczuk, Andrzej (2013): Creative Ageing Policy in Regional Development. Published in: Regional Management. Theory, Practice and Development (2012): pp. 100-104.

Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Kiszkiel, Łukasz and Klimczuk, Andrzej and Mejsak, Rafał Julian (2013): Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Published in: (2013): pp. 1-49.

Klimczuk, Andrzej (2013): Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników. Published in: Kultura-Społeczeństwo-Edukacja No. 1 (2013): pp. 165-182.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2013): Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies. Published in: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 (2013): pp. 259-264.

Klimczuk, Andrzej (2013): Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. Published in: E-mentor No. 51 (2013): pp. 72-77.

Klimczuk, Andrzej (2013): Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej. Published in: Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu (2013): pp. 99-111.

Klimczuk, Andrzej (2013): Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk. Published in: Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk) (2013): pp. 24-46.

Klimczuk, Andrzej (2013): Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego. Published in: Seniorzy w świecie nowych technologii (2013): pp. 184-215.

Klimczuk, Andrzej (2013): Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych. Published in: Problemy Profesjologii No. 2 (2013): pp. 69-82.

Klimczuk, Andrzej and Marcin, Siedlecki and Paulina, Sadowska and Michał, Sydow (2013): Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym. Published in: (2013): pp. 1-164.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Klimczuk, Andrzej (2013): Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2013): Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej. Published in: Przemysły kreatywne 2.0.12 (2013): pp. 72-80.

Klimczuk, Andrzej (2013): Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2013): Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych. Published in: : pp. 1-129.

Klimczuk, Andrzej and Sztop-Rutkowska, Katarzyna (2013): Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju. Published in: Kultura i Edukacja No. 95 (2013): pp. 222-246.

Klimczuk, Andrzej (2013): The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy. Published in: Management Trends in Theory and Practice (2013): pp. 130-132.

Klimczuk, Andrzej and Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra and Kiszkiel, Łukasz and Mejsak, Rafał Julian (2013): Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Published in: : pp. 1-199.

Klimczuk, Andrzej (2013): Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa. Published in: Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych (2013): pp. 190-205.

Klimczuk, Andrzej (2013): Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa. Published in: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza (2013): pp. 461-472.

Klimczuk, Andrzej (2013): Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy. Published in: Theory of Management 4. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base (2011): pp. 261-265.

Klimczuk, Andrzej (2013): Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century. Published in: Journal of Education, Psychology and Social Sciences , Vol. 1, No. 2 (2013): pp. 8-14.

Klimczuk, Andrzej (2013): Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Published in: Pogranicze. Studia Społeczne , Vol. 22, (2013): pp. 185-200.

2014

Klimczuk, Andrzej (2014): Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region. Published in: Coactivity: Philosophy, Communication , Vol. 22, No. 2 (2014): pp. 145-152.

Klimczuk, Andrzej and Borowski, Dariusz and Skarzyński, Michał and Juchnicka, Marta (2014): Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2014): Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych. Published in: Palimpsest , Vol. 1, No. 6 (2014): pp. 111-118.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2014): Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia. Published in: Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań (2014): pp. 157-174.

Klimczuk, Andrzej (2014): Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych. Published in: Annales. Ethics in Economic Life , Vol. 17, No. 1 (2014): pp. 47-59.

Klimczuk, Andrzej (2014): Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2014): Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania. Published in: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat (2014): pp. 297-307.

Klimczuk, Andrzej (2014): Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych. Published in: (2014)

Klimczuk, Andrzej (2014): Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2014): Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa. Published in: Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa (2014): pp. 149-170.

Klimczuk, Andrzej (2014): Single Parents. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2014): Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności. Published in:

2015

Klimczuk, Andrzej and Tomczyk, Łukasz (2015): Aging in the Social Space. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2015): Causes of Crime. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Juchnicka, Marta (2015): Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał (2015): ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy. Published in: (2015): pp. 1-236.

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał (2015): ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika. Published in: (2015): pp. 1-288.

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Skalska, Agnieszka and Walczak, Agnieszka (2015): ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Azevedo, Anna and Skarzyński, Michał and Walczak, Agnieszka (2015): ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Jasiewicz, Justyna and Filiciak, Mirosław and Mierzecka, Anna and Śliwowski, Kamil Konrad and Kisilowska, Małgorzata and Tarkowski, Alek and Zadrożny, Jacek (2015): The Framework Catalogue of Digital Competences. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2015): Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace. Published in:

Lüscher, Kurt and Hoff, Andreas and Lamura, Giovanni and Renzi, Marta and Sánchez, Mariano and Viry, Gil and Widmer, Eric and Klimczuk, Andrzej and de Salles Oliveira, Paulo (2015): Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2015): Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2015): Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej. Published in: Zarządzanie Publiczne No. 2 (2015): pp. 41-53.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): New Technology: Risks and Gains. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market. Published in: (2015): pp. 89-106.

Klimczuk, Andrzej and Baczyńska-Koc, Katarzyna and Borys, Magdalena and Pietrzak, Iwona and Plawgo, Bogusław and Radziewicz, Katarzyna and Rollnik-Sadowska, Ewa and Sadowska-Snarska, Cecylia and Żynel-Etel, Justyna (2015): Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego. Published in: (2015)

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Hogeforster, Jürgen (2015): Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Borowski, Dariusz and Hogeforster, Jürgen (2015): Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2015): Public Policy: Ethics. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2015): Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices. Published in: Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej (2015): pp. 21-50.

Klimczuk, Andrzej (2015): Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2015): Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce. Published in: (2015)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Social and Solidarity Economy. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Technological Unemployment. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Technology Transfer. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Plawgo, Bogusław (2015): Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi. Published in: (2015)

February 2015

Klimczuk, Andrzej and Tarkowski, Alek and Mierzecka, Anna and Jasiewicz, Justyna and Filiciak, Mirosław and Kisilowska, Małgorzata and Bojanowska, Elżbieta (2015): Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+. Published in:

May 2015

Klimczuk, Andrzej (2015): Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples. Published in: E-Journal of International and Comparative Labour Studies , Vol. 4, No. 2 (May 2015): pp. 110-134.

2016

Klimczuk, Andrzej (2016): Activities of Daily Living. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2016): Adulthood. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union. Published in: (2016)

Klimczuk, Andrzej (2016): Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union. Published in: International Journal of Ageing and Later Life No. Advance access (2016): pp. 1-29.

Klimczuk, Andrzej (2016): Creative Aging: Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2016): Cultural Capital. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Dual labour market. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Emotion Work. Published in:

Lüscher, Kurt and Klimczuk, Andrzej and Hoff, Andreas and Lamura, Giovanni and Renzi, Marta and de Salles Oliveira, Paulo and Sánchez, Mariano and Viry, Gil and Widmer, Eric and Neményi, Ágnes and Veress, Enikő and Bjursell, Cecilia and Boström, Ann-Kristin and Rapolienė, Gražina and Mikulionienė, Sarmitė and Oğlak, Sema and Canatan, Ayşe (2016): Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2016): Instrumental Activities of Daily Living. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Tomczyk, Łukasz (2016): Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Published in: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna No. 34 (2016): pp. 79-97.

Klimczuk, Andrzej (2016): Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji. Published in: Problemy zarządzania , Vol. 14, No. 2 (2016): pp. 41-59.

Klimczuk, Andrzej and Tomczyk, Łukasz (2016): Smart, Age-Friendly Cities and Communities: The Emergence of Socio-Technological Solutions in the Central and Eastern Europe. Published in: (2016): pp. 335-359.

Klimczuk, Andrzej and Bieńkowska, Małgorzata (2016): Trans Theorizing. Published in:

2017

Klimczuk, Andrzej and Tomczyk, Łukasz (2017): Bronislaw Malinowski. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2017): Generacja sandwicz. Published in: (2017): pp. 485-487.

Klimczuk, Andrzej (2017): Gerontologia kreatywna. Published in: (2017): pp. 529-531.

Klimczuk, Andrzej (2017): Integracja wiekowa. Published in: (2017): pp. 71-73.

Klimczuk, Andrzej and Trafiałek, Elżbieta (2017): Kapitał społeczny ludzi starszych. Published in: (2017): pp. 105-108.

Klimczuk, Andrzej (2017): Labor markets. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Tomczyk, Łukasz (2017): Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Fabiś, Artur (2017): Theories of Death and Dying. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2017): Welfare State. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2017): Work, Domestic Work, Emotional Labor. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2017): Work-Family Balance. Published in:

November 2017

Klimczuk, Andrzej and Lüscher, Kurt and Hoff, Andreas and Lamura, Giovanni and Renzi, Marta and de Salles Oliveira, Paulo and Sánchez, Mariano and Viry, Gil and Widmer, Eric and Neményi, Ágnes and Veress, Enikő and Bjursell, Cecilia and Boström, Ann-Kristin and Rapolienė, Gražina and Mikulionienė, Sarmitė and Oğlak, Sema and Canatan, Ayşe and Vujović, Ana and Svetelšek, Ajda and Gavranović, Nedim and Ivashchenko, Olga and Shipovskaya, Valentina and Lin, Qing and Wang, Xiying (2017): Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017. Published in:

2018

Klimczuk, Andrzej and Szatur-Jaworska, Barbara and Kubicki, Paweł and Niezabitowski, Marek and Majer, Ryszard and Cieśla, Agnieszka and Rudnicka, Marzena (2018): Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce. Published in: Studia z Polityki Publicznej No. 20 (2018): pp. 97-143.

Klimczuk, Andrzej (2018): Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych. Published in: Studia z Polityki Publicznej No. 20 (2018): pp. 67-94.

2019

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2019): Core-Periphery Model. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2019): Innovation in Food and Agriculture. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2019): New Economy, Food, and Agriculture. Published in:

Bediova, Monika and Krejcova, Aneta and Cerny, Jiri and Klimczuk, Andrzej and Mikus, Juraj (2019): Policy Brief on Age Management: Ergonomic aspects and health interventions for older workers. Published in: Policy Brief No. 5 (2019)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2019): Trust in Food. Published in:

2020

Klimczuk, Andrzej and Perkins, Fatima (2020): Area Agencies on Aging. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Selecký, Erik (2020): Financial Gerontology. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2020): Organic Agriculture. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Felix, Jorge (2020): Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging. Published in:

Asine, Janice and Baibarac-Duignan, Corelia and Broglio, Elisabetta and Castańeda, Alexandra and Feord, Helen and Freyburg, Linda and Leppée, Marcel and Matheus, Andreas and Camara Oliveira, Marta and Pavlakis, Christoforos and Peira, Jaume and Soacha, Karen and Thuermer, Gefion and Vohland, Katrin and Wagenknecht, Katherin and Woods, Tim and Zourou, Katerina and Caruso, Federico and Duerinckx, Annelies and Klimczuk, Andrzej and Sterken, Mieke and Berti Suman, Anna (2020): Workshop report: Creating a citizens' information pack on ethical and legal issues around ICTs: what should be included? Published in:

2021

Klimczuk, Andrzej and Česnuityte, Vida and Avram, Gabriela (2021): The Collaborative Economy in Action: Context and Outline of Country Reports. Published in: : pp. 6-21.

Klimczuk, Andrzej and Česnuityte, Vida and Avram, Gabriela (2021): The Collaborative Economy in Action: European Perspectives. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2021): The Silver Economy as a Constructive Response in Public Policy on Aging. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Gawron, Grzegorz and Szweda-Lewandowska, Zofia (2021): Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych. Published in:

This list was generated on Fri Oct 22 16:33:55 2021 CEST.
Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.