Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Jump to: 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Number of items: 63.

2004

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2004): Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w klastrach przemysłowych. Published in: Zeszyty Naukowe PTE No. 2 (2004): pp. 205-218.

2009

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Ciborowski, Robert and Szpak, Andrzej and Citkowski, Mariusz and Stypułkowski, Wojciech and Oryszczyszyn, Radosław and Gurba, Ewa and Toczydłowska, Katarzyna (2009): Raport końcowy ekspertyzy: Rodzaj wspieranych projektów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych. Published in: (2009)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Krot, Katarzyna and Juchnicka, Marta (2009): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego. Published in: (2009)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Klimczuk, Andrzej (2009): Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej. Published in:

2010

Plawgo, Bogusław and Grabska, Anna and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna and Leszko, Kamil (2010): Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor budownictwa. Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Grabska, Anna and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2010): Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor handlu. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz (2010): Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie. Published in: (2010)

Skierniewski, Tomasz and Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Jaroszek, Karolina and Juchnicka, Marta and Puchalska, Katarzyna and Turkowski, Karol and Zych, Mateusz and Zynel-Etel, Justyna and Młodożeniec, Marek (2010): Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej. Published in: (2010)

Zarzecki, Marcin and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Wiśniewski, Rafał and Jaroszek, Karolina and Puchalska, Katarzyna and Turkowski, Karol (2010): Raport końcowy z badania marketingowego ex-ante w ramach realizacji Programu Promocji Polski Wschodniej działania I.4, Komponent Promocja i Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Bojar, Ewa and Juchniewicz, Małgorzata and Olesiński, Zbigniew and Salachna, Joanna and Grabska, Anna and Kaszuba, Krzysztof and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Perło, Dariusz and Perło, Dorota and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna (2010): Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej. Published in: (2010)

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2010): Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Zarządzanie i Marketing No. 17 (2010): pp. 149-168.

Plawgo, Bogusław and Grabska, Anna and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna and Leszko, Kamil (2010): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor call center. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna and Grabska, Anna and Leszko, Kamil (2010): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji bielizny. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna and Leszko, Kamil and Grabska, Anna (2010): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji żywności leczniczej. Published in: (2010)

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2010): Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy. Published in: Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne (2010): pp. 121-140.

2011

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Juchnicka, Marta and Skierniewski, Tomasz and Żynel-Etel, Justyna (2011): Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli. Published in: (2011)

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni. Published in: Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia , Vol. 3, (2011): pp. 73-97.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Kanały transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Published in: Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu (2011): pp. 208-226.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego. Published in: Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki (2011): pp. 111-135.

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Bojar, Ewa and Juchniewicz, Małgorzata and Olesiński, Zbigniew and Salachna, Joanna and Grabska, Anna and Kaszuba, Krzysztof and Perło, Dariusz and Perło, Dorota and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Osipiuk, Renata and Rzepniewska, Ewa (2011): Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST). Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Bagińska, Anna and Juchnicka, Marta (2011): Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju. Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Juchnicka, Marta and Citkowski, Mariusz (2011): Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki. Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Żynel-Etel, Justyna and Wyszkowski, Adam (2011): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor biotechnologii. Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Kierklo, Jacek and Żynel-Etel, Justyna and Grabska, Anna (2011): Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego. Published in:

Sadowska-Snarska, Cecylia and Juchnicka, Marta and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Muczyński, Maciej (2011): Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia. Published in: (2011)

2012

Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Proniewski, Marek and Popławski, Tadeusz and Niedźwiecki, Arkadiusz and Perło, Dorota and Skibicka, Elwira and Juchnicka, Marta and Proniewski, Marcin and Nikitorowicz, Andrzej (2012): Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI. Synteza raportu. Published in: (2012)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju. Published in:

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju. Published in: Optimum No. 58 (2012): pp. 155-173.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu. Published in: Współczesne Zarządzanie No. 1 (2012): pp. 47-54.

Sadowska-Snarska, Cecylia and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Zatrudnienie w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych - czynniki, bariery, dobre praktyki. Published in: (2012)

2013

Plawgo, Bogusław and Grabska, Anna and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Stypułkowski, Wojciech and Klimczak, Tomasz (2013): Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. Published in: (2013)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Łagoda, Katarzyna Alicja (2013): Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2013): Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies. Published in: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 (2013): pp. 259-264.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Klimczuk, Andrzej (2013): Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland. Published in:

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2013): Raport końcowy. Ewaluacja pt. Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW? Published in: (2013)

2014

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2014): Klastry - stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim. Published in: (2014)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2014): Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia. Published in: Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań (2014): pp. 157-174.

2015

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): New Technology: Risks and Gains. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market. Published in: (2015): pp. 89-106.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego. Published in: (2015)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Rodzaje a źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Published in: Problemy Zarządzania No. 50 (2015): pp. 197-219.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Social and Solidarity Economy. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Technological Unemployment. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Technology Transfer. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Plawgo, Bogusław (2015): Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi. Published in: (2015)

2016

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union. Published in: (2016)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Dual labour market. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Emotion Work. Published in:

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Relacje międzyorganizacyjne. Published in: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (2016): pp. 345-356.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Rola innowacji miękkich w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw z sektorów niskotechnologicznych na przykładzie sektora spożywczego. Published in: Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski , Vol. 2, No. 2 (2016): pp. 23-32.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Wkład Petera F. Druckera w rozwój teorii zarządzania. Published in: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (2016): pp. 68-79.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Marczewska, Magdalena (2016): Zarządzanie operacyjne. Published in: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (2016): pp. 80-100.

2017

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2017): Determinanty zaufania konsumentów do firm z sektora rolno-spożywczego. Published in: Marketing i Rynek No. 11 (2017): pp. 232-245.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2017): Importance of Creativity of Employees in Adaptation of Food Companies to Innovative Trends in the World. Published in: Human Resources Management and Ergonomics , Vol. 11, No. 1 (2017): pp. 50-64.

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Migut, Beata and Miller, Adam and Klimczak, Tomasz and Sokołowska, Dorota (2017): Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce. Published in: Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce (2017)

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2017): Startup as a partner of cooperation for big company in the agri-food industry: Analysis of forms of cooperation on examples. Published in: Economic and Social Development : 24th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Managerial Issues in Modern Business" : book of proceedings (2017): pp. 182-192.

2018

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2018): The Role of Universities in the Knowledge Triangle Model on the Example of EIT Activities. Published in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Vol. 19, No. 10 (2018): pp. 251-263.

2019

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2019): Core-Periphery Model. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2019): Innovation in Food and Agriculture. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2019): New Economy, Food, and Agriculture. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2019): Trust in Food. Published in:

2020

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2020): Organic Agriculture. Published in:

This list was generated on Mon Oct 25 19:13:01 2021 CEST.
Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.