Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Institution
Jump to: (CRIISEA) Université de Picardie | Agency for Economic Analysis and Forecasting | Agrarian University, Hanoi | CRIISEA, University of Picardie Jules Verne | Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski | Club Economica | Communication Univercity of China | ERI-Bulgarian Academy of Sciences | Economic Reasearch Institute at BAS | Economic Research Institute | Economic Research Institute at BAS | Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences | Economic Research Institute-BAS Sofia | FEBA, Sofia University St. Kliment Ohridski | Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University St Kliment Ohridski | Financial Supervision Commission | IBS | Institute of Agricultural Economics | Institute of Agricultural Economics, Sofia | Institution of Agricultural Economics, Sofia | International Business School, Botevgrad | International business school - Botevgrad | International business school - Botevgrad, Bulgaria | International business school, Botevgrad | International business school, Bulgaria | Intertanional Business School, Botevgrad | Letera, Plovdiv | Monetary Research Center | Monetary Research Center, Bulgaria | New Bulgarian University | Nikola Vaptsarov Naval Academy | Nikola Vaptsarov Naval Academy, Bulgaria | Plovdiv University "P. Hilendarski" | Plovdiv University "Paisii Hilendarski" - Plovdiv | Plovdiv University "Paisii Hilendarski" Plovdiv | Shanghai Jiao Tong University | Sofia University | Sofia University "St. Kliment Ohridski" | Sofia University 'St. Kliment Ohridski' | Sofia University St Kliment Ohridski, Faculty of Economics and Business Administration | Sofia University St. Kliment Ohridski | Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Economics and Business Administration | Sofia University “St. Kliment Ohridski” | Uiversity of National and World Economy, Sofia, Bulgaria | Univercity of National and World Economy, Sofia | University of Economics - Varna | University of Economics – Varna | University of National and Word Economy | University of National and World Economy | University of National and World Economy - Sofia | University of National and World Economy in Sofia, Bulgaria | University of National and World Economy – Sofia | University of National and World Economy, Bulgaria | University of National and World Economy, Faculty of Financial Accounting | University of National and World Economy, Sofia | University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria | University of National and World economy - Sofia | University of Ruse | University of economics - Varna | University of economics – Varna | University of national and world economy - Sofia | VUZF | Varna Free University | Varna University of Economics | Veliko Tarnovo University | Икономически университет - Варна | Международно висше бизвас училище - Ботевград | Международно висше бизнес училище - Ботевград, България | СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет | СУ „Св. Климент Охридски“ - Стопански факултет | “Hanns Seidel” Foundation, Sofia
Number of items: 228.

(CRIISEA) Université de Picardie

Nenovsky, Nikolay (2013): Нови факти за живота на професор Симеон Демостенов (1886–1966). Forthcoming in: Исторически преглед No. 1-2 (2013): pp. 1-11.

Agency for Economic Analysis and Forecasting

Simeonova-Ganeva, Ralitsa and Panayotova, Nataliya (2008): ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ, ВОДЕЩ ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ И ДОХОДИ ОТ ТРУД: Как образованието определя дохода от труд в икономиката на България? Published in: Working Paper Series, Agency for Economic Analysis and Forecasts, Ministry of Finance No. No 3/2009 (2009)

Agrarian University, Hanoi

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Radev, Teodor and Dung, Nguen and Atanasova, Maria and Slavova, Yanka and Toteva, Dessislava (2009): Сравнителен анализ на аграрната политика на България и Виетнам. Published in: Avangard Prima, Sofia No. 1 (2009): pp. 1-126.

CRIISEA, University of Picardie Jules Verne

Marinova, Tsvetelina (2020): Комплементарните Пари в Европа.

Nenovsky, Nikolay (2018): Парите като координация на стоковото стопанство. Стари и нови прочити на теорията на Маркс.

Center for Economic Theories and Policies at Sofia University St. Kliment Ohridski

Sedlarski, Teodor (2014): Социалнопсихологически аспекти на пазарната размяна в институционалната икономика. Published in: Economic Thought (Икономическа мисъл) No. 1 (31 January 2014): pp. 95-114.

Club Economica

Marinov, Eduard (2015): Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка. Published in: Alternatives for the Economic Development in the 21st Century: Theories, Policies, Solutions No. ISBN 978-954-90138-3-2 (2015): pp. 144-154.

Communication Univercity of China

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Toteva, Dessislava and Sokolova, Emilia and Terziev, Dimitar and Nikolov, Dimitar and Radeva, Donka and Chopeva, Minka and Li, Hongfei and Che, Shengquan (2018): Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай.

ERI-Bulgarian Academy of Sciences

Tchipev, Plamen D (2016): Неокласическата парадигма и проблема за „фирмата“/ Neoclassical Paradigm and the Problem of Firm. Published in: Сборник доклади: "Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теория, политики, решения." (March 2016): pp. 92-104.

Economic Reasearch Institute at BAS

Marinov, Eduard (2017): Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? Published in: Bulgaria in the EU Ten Years Later – What Have We (Not) Achieved? No. ISBN: 978-619-90549-8-7 (August 2017): pp. 143-155.

Economic Research Institute

Marinov, Eduard (2015): Участието на България в Политиката за развитие на Европейския съюз. Published in: Development of Bulgarian Economy - Challenges and Prospects No. ISBN 978-954-9689-99-0 (November 2015): pp. 1-9.

Marinov, Eduard (2015): Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка. Published in: Alternatives for the Economic Development in the 21st Century: Theories, Policies, Solutions No. ISBN 978-954-90138-3-2 (2015): pp. 144-154.

Marinov, Eduard (2014): Конкурентоспособност на българските региони - мястото на България в ЕС. Published in: Management, Effectiveness, Integration: In a Search for Current Solutions No. ISBN 978-954-392-323-6 (November 2015): pp. 96-106.

Marinov, Eduard (2014): Политически детерминанти на икономическата интеграция. Published in: Economic Growth: Stimuli and Restrictions, PH GorexPress No. ISBN 978-954-616-258-8 (2015): pp. 148-156.

Economic Research Institute at BAS

Georgieva, Kalina and Marinov, Eduard (2015): Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства. Published in: Education and Research in the Information Society No. ISSN 1314-0752 (May 2015): pp. 265-275.

Marinov, Eduard (2017): Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. Published in: Yearbook "Economy and Business" of Department Economics, 2017 No. ISSN 2534-9651 (October 2018): pp. 102-115.

Marinov, Eduard (2017): Външнотърговските отношения на България. Published in: Panusheff, E. (ed.). The Bulgarian Economy: 10 Years in the EU (2017): pp. 196-206.

Marinov, Eduard (2017): Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. Published in: (July 2017): pp. 1-154.

Marinov, Eduard (2017): Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Published in: Academic Journal Management and Education No. 1/2017 (June 2017): pp. 114-119.

Marinov, Eduard (2017): Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Published in: Economics 21 Interuniversity Journal No. 1/2017 (April 2017): pp. 96-122.

Marinov, Eduard (2017): България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС. Published in: Panusheff, E. (ed.). The Bulgarian Economy: 10 Years in the EU (2017): pp. 207-212.

Marinov, Eduard (2017): Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка. Published in: Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series А. Public Sciences, Arts and Culture No. ISSN 1311-9400 (January 2018): pp. 50-55.

Marinov, Eduard (2016): Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция. Published in: Geography and Friends – Proceedings No. ISBN 978-954-326-273-1 (2016): pp. 177-189.

Marinov, Eduard (2016): Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес. Published in: Development of the Bulgarian Economy – Challenges and Opportunities No. ISBN 978-619-7281-07-1 (2016): pp. 6-13.

Marinov, Eduard (2016): Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Published in: Academic Journal Management and Education No. 1/2016 (June 2016): pp. 52-57.

Marinov, Eduard (2016): Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи. Published in: Economic Challenges: Migration, Globalization, Sustainability, Policies - International Scientific Conference (2017): pp. 138-145.

Marinov, Eduard (2016): Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България. Published in: Stefanov, N. (ed.). 2017. Asia and the World – Interrelations and Interactions (2017): pp. 75-80.

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка. Published in: Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Sciences and Humanities , Vol. XVII, No. ISSN 1311-9192 (November 2015): pp. 247-250.

Marinov, Eduard (2015): Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Субсахарска Африка. Published in: Academic Journal Management and Education , Vol. 1, No. Book 11 (June 2015): pp. 58-62.

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка. Published in: Economics in the Changing World: National, Regional and Global Dimensions, book 1 No. ISBN 978-954-21-0833-7 (т.1) (May 2015): pp. 84-90.

Marinov, Eduard (2015): Развитие на интеграционните процеси в Африка – от политически към икономически цели. Published in: Geopolitika , Vol. 1/2015, No. ISSN 1312-4579 (January 2015): pp. 119-127.

Marinov, Eduard (2015): Основни търговски партньори на България на юг от Сахара. Published in: Investments in the Future - 2015 No. ISSN 1314-3719 (September 2015): pp. 212-217.

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи. Published in: "Innovations - Engine for Economic Growth" Scientific Conference Proceedings No. ISBN: 978-954-8590-32-7 (2015): pp. 118-134.

Marinov, Eduard (2015): Географска структура на външната търговия на България. Published in: Bulgarian Economy in the European Union No. ISBN: .978-619-160-580-4 (2016): pp. 159-164.

Marinov, Eduard (2015): Участието на България в политиката на ЕС за развитие. Published in: Bulgarian Economy in the European Union No. ISBN: 978-619-160-580-4 (2016): pp. 179-183.

Marinov, Eduard (2014): Регионалната икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие. Published in: Times of Insecurity and Risks: Development Possibilities and Perspectives, book II No. ISBN 978-619-202-037-8 (May 2015): pp. 302-309.

Marinov, Eduard (2014): Конкурентоспособност на Черноморските региони на ЕС. Published in: The Black Sea Region – Global and Regional Challenges No. ISBN 978–954–715–636–4 : pp. 15-25.

Marinov, Eduard (2014): Морал и етика в научните изследвания. Published in: Scientific Research Methodology: Training Materials, ed. by R. Chobanova No. DP 01/2013, ISSN 1312-5079 (2014): pp. 101-108.

Marinov, Eduard (2014): Тайните на икономическите индикатори. Published in: Scientific Research Methodology: Training Materials, ed. by R. Chobanova No. DP 01/2013, ISSN 1312-5079 (2014): pp. 21-25.

Marinov, Eduard (2013): Африканската зона за свободна търговия – стъпка към континентална интеграция. Published in: Proceedings of the Ninth International Scientific Conference “Investments in the Future – 2013” No. ISBN 1314-3719 (2013): pp. 266-271.

Marinov, Eduard (2013): Регионалните интеграционни общности в Африка. Published in: Proceedings of Scientific Seminar “The New Economic Geography: Theory and Practice” No. ISBN 978-954-490-434-0 (2014): pp. 143-154.

Marinov, Eduard (2009): Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия. Published in: Economic Relations between Bulgaria and Russia, ed. E. Panusheff No. ISBN 987-954-400-307-4 (2009): pp. 9-20.

Marinov, Eduard (2008): Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Published in: Nauka No. 3/2008, ISSN 0861-3362 (February 2008): pp. 19-26.

Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences

Kirova, Alla (2015): Джендър различия в академичната сфера в България. Published in: Economic growth: incentives and restraints. Sofia: GorexPress. ISBN 978-954-616-258-8 (2015): pp. 276-288.

Kirova, Alla (2014): Мястото на „икономическия империализъм” в съвременната политическа икономия. Published in: Политическа икономия и икономическа теория (Political economy and economic theory). Conference Proceedings. Sofia: Publishing complex – UWNE. ISBN 978-954-644-583-4 (2014): pp. 439-449.

Kirova, Alla (2014): Джендър анализ на релацията „академична кариера-семейство/родителство”. Published in: Demographic situation and development of Bulgaria. Forum. Sofia, 26-27 February 2014. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. ISBN 978-954-322-793-8 (2014): pp. 31-42.

Economic Research Institute-BAS Sofia

Tchipev, Plamen D (2016): Сакрален ли е неокласическият икономически модел? (Опорни точки в защитата му). Published in: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г (2016): pp. 111-121.

FEBA, Sofia University St. Kliment Ohridski

Simeonova-Ganeva, Ralitsa (2012): Формиране на човешкия капитал през комунизма: България. Published in: Sociological Problems No. 3-4, 2012 (2012)

Simeonova-Ganeva, Ralitsa and Ganev, Kaloyan (2013): Ефекти от политиките, финансирани от европейските фондове: оценяване на въздействието на инвестициите в образование и наука в България. Published in: Институтът за икономически изследвания при БАН, Сборник доклади от конференция на тема: "Посткризисно икономическо развитие на ЕС и България", проведена на 18-19.10.2012 г. (2013)

Simeonova-Ganeva, Ralitsa and Panayotova, Nataliya and Ganev, Kaloyan (2013): Моделиране на възвращаемостта от образование и реализация на притежателите на докторски степени на пазара на труда в България. Published in: Statistica No. 3-4/2012 (2013)

Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University St Kliment Ohridski

Sedlarski, Teodor (2011): Несвободното възникване на свободния пазар - "Великата трансформация" на Карл Полани. Published in: Economic Thought No. 1 (2011): pp. 51-72.

Financial Supervision Commission

Petranov, Stefan (2008): Оценка на бета коефициентите на публични дружества в България. Published in: Bulletin of the Financial Supervision Commission No. 6 (2008): pp. 3-11.

IBS

Georgieva, Daniela (2017): Вербалната комуникация като част от ключовите компетенции на счетоводителите в България. Published in: Publishing house "Za bukvite - O pismeneh" , Vol. 3, No. 2534-9430 (June 2017): pp. 292-303.

Institute of Agricultural Economics

Bachev, Hrabrin (1999): Икономика на аграрните институции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 3 (2000): pp. 16-21.

Institute of Agricultural Economics, Sofia

Bachev, Hrabrin (2019): Дигитализация на селското стопанство и райони в България.

Bachev, Hrabrin (2018): Постижения и предизвикателства на устойчивото аграрно развитие в България и Китай.

Bachev, Hrabrin (2018): Управление на аграрната устойчивост в България.

Bachev, Hrabrin (2016): Изследване на устойчивостта на земеделските стопанства в България.

Bachev, Hrabrin (2016): Устойчивост на земеделските стопанства в България. Published in: Институт по икономика на селското стопанство , Vol. 1, No. 1 (December 2016): pp. 1-193.

Bachev, Hrabrin (2015): Изследване на социално-икономическите ефекти на земетресението, цунамито и ядрената авария във Фукушима през март 2011 година върху агро-хранителните вериги в Япония.

Bachev, Hrabrin (2012): Управление на риска в аграрния сектор. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. 57, No. 4 (2012): pp. 11-36.

Bachev, Hrabrin (2009): Управление на договорните отношения на фермата. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. LIV, No. 2 (2009): pp. 38-50.

Bachev, Hrabrin (2009): Стратегическо управление на фермата. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. LIV, No. 4 (2009): pp. 35-47.

Bachev, Hrabrin (2005): Подход за оценка на устойчивостта на фермите. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 6 (2005): pp. 24-37.

Bachev, Hrabrin (2003): Организация на реализацията на продукцията в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. XLVIII, No. 6 (2003): pp. 13-23.

Bachev, Hrabrin (2003): Организация на снабдяването с финанси в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. XLVIII, No. 5 (2003): pp. 10-21.

Bachev, Hrabrin (2002): Ефективност на аграрните организации с отчитане на транзакционните разходи. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 2 (2003): pp. 13-20.

Bachev, Hrabrin (2002): Организация на снабдяването с материални активи в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. IAXXXX, No. 2 (2002): pp. 17-24.

Bachev, Hrabrin (2000): Ефективни форми за организация на аграрните транзакции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 4 (2000): pp. 3-12.

Bachev, Hrabrin (2000): Икономически граници на фермата. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 5 : pp. 3-17.

Bachev, Hrabrin (1999): Организация на аграрните иновации. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 5 (1998): pp. 16-25.

Bachev, Hrabrin (1996): Ефективни граници на аграрните организации. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 8 (1996): pp. 1-16.

Bachev, Hrabrin (1995): Икономически измерения на аграрните транзакции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 7 (1996): pp. 1-14.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bodjidar (2015): Подход за анализ и оценка на системата за управление и на равнището на аграрна устойчивост.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Mitova, Dilyana and Boevski, Ivan and Marinov, Petar and Todorova, Kristina and Mitov, Anton (2020): Методически въпроси на икономическото изучаване на услугите на агроекоситемите.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Radev, Teodor and Dung, Nguen and Atanasova, Maria and Slavova, Yanka and Toteva, Dessislava (2009): Сравнителен анализ на аграрната политика на България и Виетнам. Published in: Avangard Prima, Sofia No. 1 (2009): pp. 1-126.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Toteva, Dessislava and Sokolova, Emilia (2018): Оценка на аграрната устойчивост в България на ниво район, екосистема, подотрасъл и стопанска организация.

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina and Mitova, Dilyana and Ivanov, Bojidar and Chopeva, Minka and Sarov, Angel and Toteva, Dessislava and Todorova, Kristina and Yovchevska, Plamena and Kaneva, Krasimira and Aleksandrova, Svetlana and Mitov, Anton (2019): Устойчивост на селското стопанство в България.

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina and Mitova, Dilyana and Ivanov, Bojidar and Chopeva, Minka and Toteva, Dessislava and Sarov, Angel and Sokolova, Emilia and Todorova, Kristina and Mitov, Anton and Vanev, Dimitar (2019): Оценка на устойчивостта на българското селско стопанство.

Bachev, Hrabrin and Mihailova, Mihaela (2019): Анализ на състоянието на системата за споделяне на знания и иновации в селското стопанство в България.

Bachev, Hrabrin and Terziev, Dimitar (2002): Организация на снабдяването с услуги в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. IIAXXX, No. 3 (2002): pp. 20-28.

Bachev, Hrabrin and Terziev, Dimitar (2002): Организация на снабдяването със труд в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. 47, No. 1 (2002): pp. 21-39.

Bachev, Hrabrin and Terziev, Dimitar (2001): Организация на снабдяването със земя в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. XXXXVI, No. 6 : pp. 17-27.

Bachev, Hrabrin and Yovchevska, Plamena and Mitova, Dilyana and Toteva, Desislava and Mitov, Anton (2013): Еко-управление в българското селското стопанство.

Institution of Agricultural Economics, Sofia

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Toteva, Dessislava and Sokolova, Emilia and Terziev, Dimitar and Nikolov, Dimitar and Radeva, Donka and Chopeva, Minka and Li, Hongfei and Che, Shengquan (2018): Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай.

International Business School, Botevgrad

Georgieva, Daniela (2017): Достоверното счетоводно дефиниране на научноизследователската и развойна дейност. Published in: Институт за икономически изследвания - БАН , Vol. 1, No. ISBN 978-954-9313-04-8 (February 2017): pp. 121-137.

Georgieva, Daniela (2015): Иновациите като приоритет на неправителствения сектор в България. Потенциал и възможности. Published in: Списание "ИТИ" No. бр. 1-2-(10-11) (2015): pp. 13-22.

International business school - Botevgrad

Georgieva, Daniela (2018): Дълготрайните материални и нематериални активи, и стоково-материалните запаси като елементи на счетоводната политика на хотели в България. Published in: Journal Socio-Economic Analysis , Vol. 10, No. 2 (2018): pp. 103-111.

Georgieva, Daniela (2018): Съдържателни аспекти на счетоводната политика на сдружения в България от гледна точка на ползвателите на документа. Published in: Knowledge international journal , Vol. 26, No. ISSN 2545-4439 (2018): pp. 235-241.

Georgieva, Daniela Ventsislavova (2013): Развитие на иновационната теория от края на XVIII в. до началото на XXI в. Published in: IBS PRESS , Vol. 5, No. ISSN 1313-0846 (2013): pp. 23-59.

International business school - Botevgrad, Bulgaria

Георгиева, Даниела (2018): Модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанска цел по примера на сдруженията. Published in: Научни трудове, МВБУ, Ботевград , Vol. 10, (2018): pp. 323-366.

International business school, Botevgrad

Georgieva, Daniela (2017): Емпиричен анализ на стиловете на учене на студенти от счетоводните специалности в Международно висше бизнес училище. Published in: Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образователните услуги, изд. МВБУ , Vol. 14, No. ISBN 978-954-9432-75-1(CD) (June 2017): pp. 521-529.

International business school, Bulgaria

Georgieva, Daniela (2019): Мобилност на студенти в дистанционна форма на обучение по примера на Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград, България. Published in: Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса, МВБУ, Ботевград (2019): pp. 48-57.

Georgieva, Daniela (2015): Пред-търговските обществени поръчки като инструмент за финансиране на научноизследователските дейности на предприятията в България. Published in: С.А. " Д. А. Ценов" No. ISBN 978-954-23-1105-8 (2015): pp. 246-254.

Georgieva, Daniela (2015): Перспективи от използването на доставки на развойни продукти за предприятията в България. Published in: Иновациите - двигател на икономиечския растеж, ВУЗФ No. ISBN 978-954-8590-32-7 (2015): pp. 25-33.

Intertanional Business School, Botevgrad

Georgieva, Daniela (2016): Възможности за използването на интерактивни методи на обучение по счетоводните дисциплини, преподавани във висшите учебни заведения. Published in: Издателство МВБУ No. 2016 (2016): pp. 488-499.

Letera, Plovdiv

Nedelchev, Miroslav (2010): Корпоративно управление на финансови групи (спазвай и обяснявай). Published in: (2010)

Monetary Research Center

Toncheva, Rossitsa (2014): БАРТЕРНИ ПАРИ – АКТУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ТЕОРИЯТА, ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕСА. Published in: Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса , Vol. 6, No. 6th National Scientific Conference (2014): pp. 153-166.

Monetary Research Center, Bulgaria

Toncheva, Rossitsa (2012): Общностните валути като инструмент за противодействие срещу нежеланите аспекти от икономическата криза (Community currencies as a counter tool to unacceptable aspects of economic crisis). Published in: The Bulgarian Financial System in the Context of the European Turbulences , Vol. 1, No. 3th International Scientific Conference (2013): pp. 172-178.

New Bulgarian University

Marinov, Eduard (2017): Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. Published in: Yearbook "Economy and Business" of Department Economics, 2017 No. ISSN 2534-9651 (October 2018): pp. 102-115.

Marinov, Eduard (2017): Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. Published in: (July 2017): pp. 1-154.

Marinov, Eduard (2017): Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка. Published in: Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series А. Public Sciences, Arts and Culture No. ISSN 1311-9400 (January 2018): pp. 50-55.

Marinova, Tsvetelina (2020): Комплементарните Пари в Европа.

Nikola Vaptsarov Naval Academy

Kanev, Dimitar (2016): Неравенство и образование. Роля на ограничената рационалност и дефектите на самоконтрола. Published in: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE LEADERSHIP AND ORGANIZATION DEVELOPMENT (2016): pp. 157-165.

Kanev, Dimitar (2012): Социално-ефективният резултат: в търсене на благосъстояние, свобода, справедливост и равенство. Published in: Предизвикателства пред съвременната икономика, МВБУ (2012): pp. 38-55.

Kanev, Dimitar (2012): Финансиране на производството на публичните блага. Published in: Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети (2012): pp. 220-226.

Nikola Vaptsarov Naval Academy, Bulgaria

Kanev, Dimitar (2016): Социална политика и обществен избор.

Plovdiv University "P. Hilendarski"

Tchipev, Plamen D (2016): Неокласическата парадигма и проблема за „фирмата“/ Neoclassical Paradigm and the Problem of Firm. Published in: Сборник доклади: "Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теория, политики, решения." (March 2016): pp. 92-104.

Plovdiv University "Paisii Hilendarski" - Plovdiv

Tchipev, Plamen D (2016): Фирмата в Теорията на транзакционните разходи/The Firm as Transaction Cost Economics Concept. Published in: Сборник материали от "Трета национална научна конференция по политическа икономия", Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 29-30 септември 2016г. (December 2016): pp. 106-115.

Plovdiv University "Paisii Hilendarski" Plovdiv

Tchipev, Plamen D (2016): Сакрален ли е неокласическият икономически модел? (Опорни точки в защитата му). Published in: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г (2016): pp. 111-121.

Shanghai Jiao Tong University

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Toteva, Dessislava and Sokolova, Emilia and Terziev, Dimitar and Nikolov, Dimitar and Radeva, Donka and Chopeva, Minka and Li, Hongfei and Che, Shengquan (2018): Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай.

Sofia University

Georgieva, Kalina and Marinov, Eduard (2015): Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства. Published in: Education and Research in the Information Society No. ISSN 1314-0752 (May 2015): pp. 265-275.

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Gerunov, Anton (2014): Критичен преглед на основните подходи за моделиране на икономическите очаквания. Published in: Монографичен сборник на ДАСУН , Vol. 2, (2014): pp. 40-71.

Gerunov, Anton (2013): Връзка между икономическите очаквания и стопанската динамика в ЕС-27. Published in: Statistics No. 3-4 (2013): pp. 127-159.

Sofia University 'St. Kliment Ohridski'

Bonev, Pavlin (2013): Бизнес моделиране в електронната търговия. Forthcoming in: ел. сп. Наука и Бизнес

Sofia University St Kliment Ohridski, Faculty of Economics and Business Administration

Sedlarski, Teodor (2012): Институционална еволюция на обществата към отворен достъп и пазарна размяна? Published in: Economic Alternatives , Vol. 3, (October 2012): pp. 81-102.

Sedlarski, Teodor (2007): Трансакционни разходи и икономически растеж. Published in: Statistics Journal , Vol. 2, (March 2008): pp. 18-36.

Sedlarski, Teodor and Ankova, Iliana (2010): Възможност за счетоводно отчитане на транзакционните разходи в предприятията. Published in: Statistics Journal , Vol. 3-4, (October 2010): pp. 60-80.

Sofia University St. Kliment Ohridski

Simeonova-Ganeva, Ralitsa (2012): Измерване на човешкия капитал в икономиката. Приложения за България. Published in: Statistica , Vol. 3-4, No. 2011 (2012): pp. 8-30.

Simeonova-Ganeva, Ralitsa (2006): Влияние на човешкия капитал върху икономическия растеж (България, 1949-2005 г.).

Simeonova-Ganeva, Ralitsa and Panayotova, Nataliya (2008): ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ, ВОДЕЩ ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ И ДОХОДИ ОТ ТРУД: Как образованието определя дохода от труд в икономиката на България? Published in: Working Paper Series, Agency for Economic Analysis and Forecasts, Ministry of Finance No. No 3/2009 (2009)

Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Economics and Business Administration

Sedlarski, Teodor (2014): Социалнопсихологически аспекти на пазарната размяна в институционалната икономика. Published in: Economic Thought (Икономическа мисъл) No. 1 (31 January 2014): pp. 95-114.

Sedlarski, Teodor (2012): Монетаристко развитие на теорията на търсенето на пари. Published in: Yearbook of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University "St. Kliment Ohridski" , Vol. 11, (1 November 2013): pp. 207-226.

Sedlarski, Teodor (2011): Професор Георги Данаилов – предвестник на институционализма в България. Published in: Yearbook of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University "St. Kliment Ohridski" , Vol. 10, (1 November 2012): pp. 5-23.

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Hadjinikolov, Dimitar (2014): Кохезионната политика на ЕС и регионалните различия в България. Published in: Европейският съюз на кръстопът No. ISBN 978-954-8702-30-0 (May 2014): pp. 126-137.

Uiversity of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Tipova, Nina and Stefanov, Stilian (2012): Устойчиво потребление в България, Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 (Sustainable consumption in Bulgaria, Publishing complex - University of National and World Economy, Sofia, 2012), ISBN 978-954-644-389-2. Published in:

Univercity of National and World Economy, Sofia

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Toteva, Dessislava and Sokolova, Emilia and Terziev, Dimitar and Nikolov, Dimitar and Radeva, Donka and Chopeva, Minka and Li, Hongfei and Che, Shengquan (2018): Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай.

Bachev, Hrabrin and Terziev, Dimitar (2002): Организация на снабдяването със труд в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. 47, No. 1 (2002): pp. 21-39.

University of Economics - Varna

Andreeva, Andriyana and Danev, Vladimir (2018): Установяване на качество на стокa в производството по предявена рекламация. Published in: Качество на стоките и защита на потребителите (2018): pp. 199-210.

Atanasov, Atanas (2020): Ползите от задължително нефинансово отчитане без единна рамка за оповестяване. Published in: Юбилейна международна научна конференция "ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА" , Vol. III, (2020): pp. 553-567.

Atanasov, Atanas (2019): Репутацията като обект на счетоводството: признаване, оценяване, оповестяване. Published in: (November 2019): -340.

Atanasov, Atanas (2019): Последващо оценяване на репутацията – преглед на съществуващата нормативна уредба. Published in: Управление и образование , Vol. 15, No. 1 (2019): pp. 102-110.

Atanasov, Atanas (2019): Финансово и нефинансово отчитане – симбиоза или антагонизъм? Published in: СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет – Варна (2019): pp. 317-334.

Atanasov, Atanas (2018): Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност. Published in: Proceedings of the international scientific-practical conference Industrial Business and Entrepreneurship - Innovation in science and practice, Varna, 2018, pp.411-427. ISBN: 978-954-21-0982-2 (November 2018): pp. 411-427.

Atanasov, Atanas (2018): Фактори, влияещи върху обезценката на репутацията. Published in: Управление и образование , Vol. XIV, No. 1 (June 2018): pp. 88-96.

Atanasov, Atanas (2018): Финансово - счетоводни аспекти на търговската репутация. Published in: (April 2018): pp. 1-43.

Atanasov, Atanas (2017): Счетоводното регламентиране на репутацията в България – исторически преглед и анализ. Published in: Management and Education , Vol. XIII, No. 1 (July 2017): pp. 96-105.

Atanasov, Atanas (2017): Управленски аспекти на счетоводната обезценка на търговската репутация. Published in: Сборник с доклади от научна конференция "Новите реалности в управлението" (October 2017): pp. 153-166.

Atanasov, Atanas (2016): Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература. Published in: ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна No. 2 (2016): pp. 179-190.

Atanasov, Atanas (2015): Репутацията във финансовите отчети на българските мобилни оператори - проблеми и поуки. Published in: Сборник с доклади от международна научна конференция ИКОНОМИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ: НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ , Vol. 4, (May 2015): pp. 192-205.

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2017): Интегрираното отчитане – ново предизвикателство в корпоративното Отчитане. Published in: Management and Education , Vol. XIII, No. 1 (July 2017): pp. 106-113.

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2014): Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие. Published in: Управление и устойчиво развитие , Vol. 48, No. 5 (2014): pp. 60-65.

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2014): Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие. Published in: Управление и устойчиво развитие , Vol. 48, No. 5 (2014): pp. 60-65.

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2014): Използването на информационните технологии в обучението по счетоводство. Published in: Сборник с доклади от научна конференция, 12 - 13 Септ. 2014, Варна, Наука и икономика (2014): pp. 274-294.

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2014): Използването на информационните технологии в обучението по счетоводство. Published in: Сборник с доклади от научна конференция, 12 - 13 Септ. 2014, Варна, Наука и икономика (2014): pp. 274-294.

Dimitrova, Darina (2008): Назначаване или избиране на областния управител. Published in: Известия No. 3 : pp. 98-104.

Filipova, Fanya and Georgiev, Venelin and Atanasov, Atanas and Petrova, Reni and Marinova, Rumyana (2020): Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017 – 2018 година. Published in: Списание ИДЕС , Vol. XXIV, No. 1-2 (2020): pp. 1-36.

Filipova, Fanya and Georgiev, Venelin and Atanasov, Atanas and Petrova, Reni and Marinova, Rumyana (2020): Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017 – 2018 година. Published in: Списание ИДЕС , Vol. XXIV, No. 1-2 (2020): pp. 1-36.

Filipova, Fanya and Georgiev, Venelin and Atanasov, Atanas and Petrova, Reni and Marinova, Rumyana (2020): Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017 – 2018 година. Published in: Списание ИДЕС , Vol. XXIV, No. 1-2 (2020): pp. 1-36.

Filipova, Fanya and Georgiev, Venelin and Atanasov, Atanas and Petrova, Reni and Marinova, Rumyana (2020): Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017 – 2018 година. Published in: Списание ИДЕС , Vol. XXIV, No. 1-2 (2020): pp. 1-36.

Filipova, Fanya and Georgiev, Venelin and Atanasov, Atanas and Petrova, Reni and Marinova, Rumyana (2020): Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017 – 2018 година. Published in: Списание ИДЕС , Vol. XXIV, No. 1-2 (2020): pp. 1-36.

University of Economics – Varna

Andreeva, Andriyana (2020): Отражение на дигитализацията върху трудовия процес – рискове и перспективи. Published in: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха (2020): pp. 168-178.

Andreeva, Andriyana (2019): Правна регламентация на социалната и солидарна икономика и влиянието й върху заетостта. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката , Vol. 1, (2019): pp. 27-36.

Andreeva, Andriyana (2019): За значимостта на трудовата книжка и потребността от нови нормативни решения в уредбата. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 292 -299.

Andreeva, Andriyana (2018): Някои аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на труд – проблеми и тенденции. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 133-141.

Andreeva, Andriyana (2018): Нормативни мерки за гарантиране на трудовото възнаграждение при несъстоятелност на работодателя. Published in: Известия , Vol. 62, No. 2 (2018): pp. 97-111.

Andreeva, Andriyana (2017): Субективните права на почивка и отпуск в българското трудово право - еволюция и тенденции. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 70-80.

Andreeva, Andriyana and Danew, Vladimir (2017): Прекратяване на безсрочен трудов договор проблематика, перспективи и тенденции в условията на съвременна пазарна икономика. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 326-339.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina and Dimitrova, Diana (2018): Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България. Published in: Известия , Vol. 62, No. 1 (2018): pp. 58-73.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2020): Нова правна рамка за административно сътрудничество между държавите-членки на ЕС за повишаване на защитата на потребителите. Published in: Качество и сертификация на продуктите (2020): pp. 46-55.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2019): Нарушенията на трудовото законодателство – основание за отстраняване от обществена поръчка. Published in: Известия , Vol. 63, No. 1 (2019): 25 -39.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудово и осигурително право. Published in: Наука и икономика (2020): pp. 1-304.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудовоправните принципи – еволюция и трансформация в ерата на дигитализация и използването на изкуствен интелект. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 1 (2020): 22 -35.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): За някои особености на контрола при възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване. Published in: Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят (2019): 438 -448.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Институтът на извънредния труд в българското трудово право – традиции и потребност от промени в съвременна среда. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 300 -313.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа. Published in: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж (2018): pp. 172-184.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Тенденции при антидискриминационните политики в сферата на здравното осигуряване в условията на дигиталното общество. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 255-261.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): За някои особености на административния контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд. Published in: Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината (2018): pp. 65-79.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Защита правата на потребителите при доброволното осигуряване. Published in: Качество на стоките и защита на потребителите (2018): pp. 74-87.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Правен режим на почивките и отпуските. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2018): pp. 1-220.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2011): Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство. Published in: Библиотека „Проф. Цани Калянджиев“ (2011): pp. 1-256.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2017): Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe. Published in: Известия , Vol. 61, No. 4 (2017): pp. 275-290.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Rachev, Radoslav (2017): Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързани с тях правни институти. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2017): pp. 1-204.

Dimitrova, Darina (2020): Специфики на административно-правната защита на потребителите. Published in: Качество и сертификация на продуктите (2020): pp. 56-64.

Dimitrova, Darina (2020): Интердисциплинарните научни изследвания и публикации в контекста на академичното развитие. Published in: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха (2020): pp. 210-218.

Dimitrova, Darina (2019): Предизвикателства пред висшите училища, свързани с академичното развитие. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 349-357.

Dimitrova, Darina (2019): Съвременни тенденции в административното законодателство на България. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 56 -70.

Dimitrova, Darina (2006): Правни аспекти на деконцентрацията на държавното управление в областта. Published in: Годишник на Икономически университет - Варна , Vol. 78, (2006): pp. 233-272.

Dimitrova, Darina (2005): Идеята за създаване на областен съвет и ефективното функциониране на икономиката. Published in: Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз (2005): pp. 414-421.

Dimitrova, Darina (2005): Правни отношения на областния управител с органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление. Published in: Известия No. 4 (2005): pp. 91-99.

Dimitrova, Darina (2003): За правния режим на административно-териториално устройство на Република България - историческо развитие и перспективи. Published in: Известия No. 4 (2003): pp. 70-78.

Dimitrova, Darina (2001): Към въпроса за правното качество на Общинския съвет. Published in: Известия No. 1 (2001): pp. 83-87.

Dimitrova, Darina (2001): Взаимоотношения между общинския съвет и кмета на община. Published in: Науката в помощ на бизнеса и обществото (2001): pp. 57-61.

Dimitrova, Darina and Mateeva, Zhivka (2020): Административен контрол и административнонаказателна отговорност за защита на потребителите. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 1 (2020): 36 -53.

Dimitrova, Diana (2020): Безопасните и здравословни условия на труд – ангажимент на работодателя и контрол за спазване. Published in: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха (2020): pp. 219-230.

Dimitrova, Diana (2019): Съвременна роля на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за защита правата на страните по трудовите правоотношения. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 71 -82.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Традиции и тенденции в развитието на административното правосъдие в България. Published in: Известия , Vol. 63, No. 2 (2019): 170 -183.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на Регламент /ЕО/ № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 266 -279.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за координация на системите за социална сигурност. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 280 -291.

University of National and Word Economy

Toncheva, Rossitsa (2014): БАРТЕРНИ ПАРИ – АКТУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ТЕОРИЯТА, ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕСА. Published in: Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса , Vol. 6, No. 6th National Scientific Conference (2014): pp. 153-166.

University of National and World Economy

Haradinova, Anelia and Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka (2015): Ползите за бизнеса от внедряването на Системите за управление на околната среда. Published in: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, ХТМУ – София, 27 ноември 2015 г. (2015): pp. 41-53.

Ivanova, Daniela (2018): Сертификацията – инструмент за „зелени“ комуникации в глобалната търговия. Published in: (2018)

Nedelchev, Miroslav (2012): Prisoner’s dilemma for EU bank groups. Published in: Conference “Vanguard scientific instruments in management" (September 2012): pp. 427-432.

Nenovsky, Nikolay (2013): Нови факти за живота на професор Симеон Демостенов (1886–1966). Forthcoming in: Исторически преглед No. 1-2 (2013): pp. 1-11.

Nozharov, Shteryo (2014): Политическата икономия и преходът към "зелена" икономика. Published in: Политическа икономия и икономическа теория (Political economy and economic theory). Conference Proceedings. Sofia: Publishing complex – UWNE. ISBN 978-954-644-583-4 (2014): pp. 177-187.

Toncheva, Rossitsa (1997): Принципи на методологията за анализ на финансовото състояние на търговските дружества чрез финансови съотношения. Published in: Икономиката на България-пътят към еврото (18 October 2011): pp. 154-162.

University of National and World Economy - Sofia

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela (2003): Знаците за екопродукти – източници на информация или съмнениe? Published in: Alternativi , Vol. 4, No. 58 (2003): pp. 12-16.

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Nikolov, Bogomil (2012): System for comparative testing of products with participation of stakeholders from the disclosure of consumers’ information in Bulgaria (Система за независими сравнителни продуктови изпитвания с участието на заинтересовените страни от представяне на потребителска информация в България). Published in: Economic and social alternatives , Vol. 3, (2012): pp. 41-50.

Vasileva, Elka and Nikolov, Bogomil and Ivanova, Daniela (2013): Независима информация за потребителите чрез сравнителни изпитвания. Published in: (2013)

University of National and World Economy in Sofia, Bulgaria

HADJINIKOLOV, DIMITAR (2010): ГЛОБАЛНОТО направление на общата търговска политика на ЕС в началото на новия век. Published in: (9 February 2010): pp. 1-53.

University of National and World Economy – Sofia

Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka and Tipova, Nina and Stefanov, Stilian (2013): Сертификационните схеми в хранителния сектор - инструмент на устойчиво производство (Certification scheme in food sector - instrument for sustainable production). Published in: International Conference “Sustainable development and management practices Bulgaria – Bavaria”, New Bulgarian University – Sofia No. Proceeding of Conference, Ed. “Avangard print” – Ruse (2014): pp. 301-308.

University of National and World Economy, Bulgaria

Toncheva, Rossitsa (2012): Общностните валути като инструмент за противодействие срещу нежеланите аспекти от икономическата криза (Community currencies as a counter tool to unacceptable aspects of economic crisis). Published in: The Bulgarian Financial System in the Context of the European Turbulences , Vol. 1, No. 3th International Scientific Conference (2013): pp. 172-178.

University of National and World Economy, Faculty of Financial Accounting

Toncheva, Rossitsa (1997): Принципи на методологията за анализ на финансовото състояние на търговските дружества чрез финансови съотношения. Published in: Икономиката на България-пътят към еврото (18 October 2011): pp. 154-162.

University of National and World Economy, Sofia

Bachev, Hrabrin and Terziev, Dimitar (2001): Организация на снабдяването със земя в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. XXXXVI, No. 6 : pp. 17-27.

University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Hadjinikolov, Dimitar (2017): Европейският съюз се нуждае от по-голяма социална устойчивост в книгата “Интердисциплинарни изследвания”, Издателски комплекс на УНСС, С., 2017. Published in:

Vasileva, Elka (2018): Устойчиво производство и потребление – ролята на стандартизацията, ИК “Ран-Р”, София, 2018 (Sustainable production and consumption - the role of standardization, Ed. "Ran-R", Sofia, 2018). Published in:

University of National and World economy - Sofia

Vasileva, Elka (2013): Управление чрез тотално качество в български контекст (Total quality management in bulgarian context). Published in: International Conference “Business as a Positive Force of Society”, 4 June 2013, New Bulgarian University – Sofia No. Proceeding of Conference, Ed. New Bulgarian University – Sofia (2014): pp. 268-277.

University of Ruse

Kosuliev, Aleksandar (2009): Институционална среда, дерегулация и естественото равнище на транзакционни разходи. Published in: Научни трудове на Русенския университет , Vol. 48, No. 5.1. (2009): pp. 7-11.

University of economics - Varna

Dimitrova, Darina (2008): Правен статут на областния управител. Published in: Годишник на ИУ - Варна , Vol. 80, : pp. 285-318.

University of economics – Varna

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на реферирането и индексирането на научни публикации в България.

University of national and world economy - Sofia

Haradinova, Anelia and Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka (2015): Системите за управление на околната среда и еко-иновациите – опитът на бизнеса в България. Forthcoming in: Proceeding of the International Scientific Conference, New Bulgarian University, 2015, 4 June, Sofia, Bulgaria

Kulinska, Emilia and Vasileva, Elka (2015): Иновационни модели за увеличаване на енергийната ефективност в българските домакинства. Forthcoming in: Proceeding of the International Scientific Conference, New Bulgarian University, 2015, 4 June, Sofia, Bulgaria

Vasileva, Elka and Hristova, Juliya (2016): Устойчивото управление и доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациятa (Sustainable management and voluntary disclosure of information about environmental activities of organizations). Published in: Proceeding of 10th International Conference "Logistics in a Changing World", University of national and world economy - Sofa, Ed. P. Todorov, Publishing complex UNWE, Sofia (October 2016): pp. 399-403.

VUZF

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи. Published in: "Innovations - Engine for Economic Growth" Scientific Conference Proceedings No. ISBN: 978-954-8590-32-7 (2015): pp. 118-134.

Varna Free University

Marinov, Eduard (2014): Регионална икономическа интеграция в Африка (дисертация).

Marinov, Eduard (2013): Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка. Published in: Postcrisis Economic Development of EU and Bulgaria No. ISBN 978-954-616-230-4 : pp. 406-414.

Marinov, Eduard (2013): Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка. Published in: Political and Economic Transformations in the 21st Century No. ISBN 978-954-715-620-3 (2013): pp. 79-90.

Marinov, Eduard (2012): Кризата в Европа – последици за Африка. Published in: Strategy for Development of the Bulgarian Economy and the Postcrisis International Economic Relations No. ISBN 978-954-715-558-9 (2012): pp. 185-198.

Varna University of Economics

Todorova, Tamara (2000): Икономическа същност на транзакционните разходи. Published in: Proceedings of the Young Scholars’ Conference “Science in Support of Business and Society,” Varna, May 12, 2000 (2000): pp. 100-113.

Todorova, Tamara (2000): Транзакционен модел на транснационалната корпорация: тестване в условията на българския пазар.

Todorova, Tamara (2000): Транснационални корпорации и транзакционни разходи. Published in: The Yearbook of the Varna University of Economics , Vol. 72, (2000): pp. 340-387.

Veliko Tarnovo University

Marinov, Eduard (2017): Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. Published in: (July 2017): pp. 1-154.

Икономически университет - Варна

Petrov, Pavel and Petrova, Stefka (2016): Възможности за използване на протокол HTTP/2 за намаляване на лага при зареждане на уеб приложения. Published in: ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА , Vol. 2, No. 2 (November 2016): pp. 155-165.

Международно висше бизвас училище - Ботевград

Георгиева, Даниела (2019): Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия. Published in: , Приносите на счетоводството в икономическата наука, ИК УНСС (February 2020): pp. 341-348.

Международно висше бизнес училище - Ботевград, България

Георгиева, Даниела (2019): Счетоводно отчитане на разходи за иновационни проекти (основен курс за несчетоводители). Published in: МВБУ , Vol. 1, (September 2019): pp. 1-168.

СУ "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет

Георгиева, Даниела (2019): Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия. Published in: , Приносите на счетоводството в икономическата наука, ИК УНСС (February 2020): pp. 341-348.

СУ „Св. Климент Охридски“ - Стопански факултет

Георгиева, Даниела (2019): Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция. Published in: Икономика 21 , Vol. 2/2019, (December 2019): pp. 37-63.

“Hanns Seidel” Foundation, Sofia

Hadjinikolov, Dimitar (2014): Кохезионната политика на ЕС и регионалните различия в България. Published in: Европейският съюз на кръстопът No. ISBN 978-954-8702-30-0 (May 2014): pp. 126-137.

This list was generated on Tue Sep 29 10:08:50 2020 CEST.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.